MATTEUSEVANGELIET

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

kapitel 4

Jesus frestas av djävulen

1 Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. 2 Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han hungrig. 3 Då trädde frestaren fram och sa till honom: ˮOm du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.ˮ 4 Jesus svarade: ˮDet står skrivet: Människan ska inte leva endast av bröd, utan av varje ord som kommer från Guds mun

5 Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren 6 och sa: ˮOm du är Guds Son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han ska ge sina änglar befallning angående dig, och: De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten.ˮ 7 Jesus svarade: ˮDet står också skrivet: Du ska inte sätta Herren din Gud på prov

8 Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet, 9 och sa: ˮJag vill ge dig allt detta om du faller ner och tillber mig.ˮ 10 Då sa Jesus till honom: ˮFörsvinn, Satan! För det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna.ˮ 11 Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom.

Jesus förkunnar i Galileen

12 När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad återvände han till Galileen. 13 Han lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum, som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område, 14 för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: 15 Sebulons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen 16 – det folk som satt i mörker fick se ett stort ljus, och över dem som bodde i dödens land och skugga strålade ett ljus. 17 Från den tiden började Jesus förkunna: ˮVänd om, för himmelriket är nära.ˮ

Jesus kallar sina första lärjungar

18 När Jesus gick längs Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. 19 Han sa till dem: ˮFölj mig, jag ska göra er till människofiskare.ˮ 20 Genast lämnade de näten och följde honom. 21 Jesus gick vidare och fick se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Sebedaios och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem, 22 och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.

Jesus förkunnar och botar

23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen. Han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. 24 Ryktet om honom spreds över hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, epileptiker och lama, och han botade dem. 25 Och stora skaror följde honom från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordanfloden.

Föregående  Nästa

.matt4

 ”Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg …”

4:1Sedan, dvs efter det välsignade dopet då himlen hade öppnats över Jesus, och Anden kommit över honom, och Fadern hade talat. Men nu var det Guds vilja att han skulle frestas. Gud låter Anden föra Jesus till djävulen som blir ett verktyg i Guds hand för att Guds Son i allt skulle frestas men förbli utan synd (Hebr 4:15). Djävulen ges i NT flera namn, se Upp 20:2.

4:2fastat, att hängivet ge sig åt Gud innebär samtidigt konfrontation med mörkrets makter. Om fasta, se Matt 6:16-18, 9:14-15, Luk 18:9-14 med kommentarer. fyrtio, jfr Mose och Elia (2 Mos 24:18, 34:28, 1 Kung 19:8), och Israels prövning i öknen (5 Mos 8:2).

4:3Om du är Guds Son, Jesus hade nyligen fått höra av Fadern att han var Guds Son, 3:17.

4:4. Alla tre bibelcitat från Jesus är hämtade från Femte Mosebok. Jesus står emot frestelserna och besegrar djävulen genom att hålla sig till Guds Ord (något som Eva valde att inte göra när hon blev frestad av djävulen, 1 Mos 3). Guds folk uppmanas att beväpna sig med Guds ord i striden mot den onde, Ef 6:10-18.

4:4. 5 Mos 8:3.

4:5Sedan tog djävulen honom, eftersom hela världen befinner sig i den ondes våld (1 Joh 5:19) fick han tillåtelse att ta med sig Jesus till den heliga staden, Jerusalem.

4:6. Djävulen gör ett andra försök att få Jesus att tvivla på att han är Guds Son, denna gång genom att citera ljuvliga ord om Guds godhet från Psalmernas bok. Även Guds Ord kan, om det missbrukas och används i fel sammanhang, bli föremål för djävulsk frestelse.

4:6. Ps 91:11.

4:7. Djävulen missbrukade Guds Ord genom att utifrån ett löfte från Skriften uppmana till ogudaktigt beteende. Och ogudaktigt beteende kan vara att medvetet och med vilja utsätta sig för livsfarlig galenskap under förtröstan på Gud. Jesus svarar därför med ett tillrättaläggande ord från Skriften. Att ta goda och löftesrika ord från Skriften till försvar för handlingar som utmanar Gud är att gå i djävulens fälla. Jesus stod emot den frestelsen.

4:7. 5 Mos 6:16.

4:8. Att djävulen visade honom betyder att Jesus i en övernaturlig vision fick se alla riken i världen.

4:9Jag vill ge dig allt detta, djävulen är världens härskare (Joh 12:31). Samtidigt är alla hans löften bedrägeri och lögn (Joh 8:44).

4:10. 5 Mos 6:13.

4:11tjänade honom, säkert även med bröd som han i frestelsens stund hade avstått ifrån (v. 3-4). Jesus satte Guds Ord och rike främst och blev belönad. Jfr 6:33. Adam och Eva och Israels folk i GT frestades och prövades, och föll. Men Jesus föll inte utan fullbordar i allt Guds vilja utan att ge efter för någon frestelse. Jesus förkroppsligar därmed det fullkomliga och sanna Israel.

4:12. Johannes hade blivit fängslad av Herodes den stores son Antipas, 14:3.

4:13Kafarnaum, den stad där Jesus bodde och utgick ifrån under sin verksamhet i Galileen. Petrus bodde där (8:14).

4:15-16. I de omnämnda områdena hade Assyrien härjat och bortfört folket i fångenskap, 2 Kung 15:29. mörker (v. 16), världen är omsluten av djävulens och syndens mörker. Men ett stort ljus (v. 16) har trätt fram – Jesus Kristus som är världens ljus, Joh 8:12.

4:15-16. Jes 9:1-2.

4:17. Jesus påbörjar sin förkunnarverksamhet med samma budskap som Johannes Döparen, se 3:2 med kommentar.

4:17. ”nära”. Alternativ översättning: nu här.

4:18kastade ut nät, från stranden.

4:22. Denna vers exemplifierar vad Jesus säger i 10:37.

4:23undervisade förkunnade botade. Botanden bekräftade Jesu undervisning om att det kommande himmelriket redan verkade i och genom Jesus Kristus. synagogor, ”synagoga” kunde från början avse den gudstjänstfirande judiska församlingen. Synagogan som gudstjänstplats har möjligen sin början i babyloniska fångenskapen (omkring 500 f.Kr.). I NT betecknar synagoga i princip alltid själva byggnaden där bön, tillbedjan och studier förekom (även sociala åtaganden och juridiska processer). Det krävdes tio judiska män för att gudstjänst skulle kunna hållas i en synagoga.

4:24Syrien, en hednisk region norr om Galileen där även judar bodde. besatta, de vars kroppar blivit helt ockuperade av onda och/eller orena demoner (se t.ex. 8:28).

4:25Dekapolis, låg söder och öster om Galileiska sjön, ett i huvudsak hedniskt område.

Föregående Nästa


© Ragnar Blomfelt