MATTEUSEVANGELIET

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

kapitel 23

Jesus anklagar fariseerna och de skriftlärda

1 Sedan sa Jesus till folket och till sina lärjungar: 2 ˮDe skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. 3 Därför ska ni hålla och lyda allt vad de talar till er om. Men följ inte deras gärningar, för de lever inte som de lär. 4 De binder ihop tunga och besvärliga packningar och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte lyfta ett finger för att hjälpa dem. 5 De utför alla sina gärningar för att människor ska uppmärksamma dem. De gör sina bönekapslar breda och sina hörntofsar stora. 6 De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, 7 och att bli hälsade på torgen och att man kallar dem rabbi. 8 Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er Lärare och ni är alla bröder. 9 Och ni ska inte kalla någon på jorden er fader, för en är er Fader, han som är i himlen. 10 Ni ska inte heller låta någon kalla er läromästare, för en är er läromästare, Kristus. 11 Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. 12 Men den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.

13 Fördömelse över er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Ni går inte in själva, och dem som är på väg dit hindrar ni att komma in.

15 Fördömelse över er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni far över land och hav för att omvända någon, och när så har skett gör ni honom till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva.

16 Fördömelse över er, blinda ledare! Ni säger: ʼOm någon svär en ed vid templet betyder det ingenting, men den som svär vid guldet i templet är bunden vid sin ed.ʼ 17 Ni blinda och oförståndiga, vilket är förmer: guldet, eller templet som helgar guldet? 18 Ni säger också: ʼOm någon svär en ed vid altaret betyder det ingenting, men den som svär vid gåvan på altaret är bunden vid sin ed.ʼ 19 Ni blinda, vilket är förmer: gåvan, eller altaret som helgar gåvan? 20 Den som därför svär en ed vid altaret, svär både vid det och vid allt som ligger på det. 21 Och den som svär en ed vid templet svär både vid det och vid honom som bor där. 22 Och den som svär en ed vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den.

23 Fördömelse över er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigare i lagen: rättvisan och barmhärtigheten och troheten. Men det ena borde ni göra utan att försumma det andra. 24 Ni blinda ledare, som silar mygg och sväljer kameler!

25 Fördömelse över er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av habegär och omåttlighet. 26 Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren.

27 Fördömelse över er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar som utanpå ser vackra ut, men inuti är fulla av de dödas ben och allt orent. 28 Så verkar även ni till det yttre vara rättfärdiga inför människorna, men inuti är ni fulla av hyckleri och laglöshet.

29 Fördömelse över er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni bygger profeternas gravar och pryder de rättfärdigas gravmonument 30 och säger: ʼOm vi hade levt på våra fäders tid skulle vi inte med dem ha utgjutit profeternas blod.ʼ 31 Därmed vittnar ni om er själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. 32 Så fyll då era fäders syndamått. 33 Ni ormar, ni giftormars yngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till helvetet?

34 Därför sänder jag till er profeter och visa män och lärare i Skriften. En del ska ni döda och korsfästa, andra ska ni prygla i era synagogor och förfölja från stad till stad. 35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdige Abels blod till blodet från Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. 36 Det jag säger till er är sant: Allt detta ska komma över det här släktet.

Dom över Jerusalem

37 Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. 38 Lyssna, ert hus lämnas öde. 39 För jag säger er att härefter ska ni inte se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn

Föregående     Nästa

23:2-3De har satt sig på Moses stol (v. 2), sannolikt ett symboliskt uttryck för sådana som talar som auktoriserade arvtagare till Moses. hålla och lyda allt (v. 3), så länge de religiösa ledarna förmedlar den undervisning som Mose gav. de lever inte som de lär (v. 3), se följande verser.

23:4. Förutom att undervisa från Skriften (GT) undervisade de även om en mängd påbud och traditioner utan direkt stöd från Skriften, något som ofta blev en plåga för människorna (jfr 11:28, 15:3, Mark 7:1-13).

23:5De utför alla sina gärningar för att människor ska uppmärksamma dem. Att utföra fromma gärningar för att synas är något som Jesus starkt tar avstånd ifrån, jfr 6:1-6, 6:16-18. I bönekapslar som man lindade med läderremmar kring armen och pannan förvarades bibeltexter från 2 Mos 13:1-10, 13:11-16, 5 Mos 6:4-9, 11:13-21. hörntofsar, i enlighet med 4 Mos 15:37-40.

23:8-10rabbifaderläromästare, synonyma uttryck. Jesus varnar män i ledande befattningar för översitteri och högmod. (Det betyder inte att barn inte får tilltala sina fäder som ”far/fader”, se t.ex. Ef 6:2, Hebr 12:7.)

23:11-12. I Guds rike råder helt andra prioriteringar och värderingar än sådana som människans fallna natur dras till (jfr kommentarer till 18:3-5, 20:26). tjänare (v. 11), Jesus är det yttersta föredömet i vad gäller att tjäna sin nästa, Joh 13:4-17, Fil 2:7.

23:13Fördömelse, ett uttryck som i detta sammanhang betyder skarpast möjliga ogillande med en underton av varning för Guds kommande dom. Jesus uttalar sju sådana fördömanden över de religiösa ledarna som borde ha varit föredömen för folket. Ni stänger himmelriket för människor, fastän de borde ha varit de första att öppna himmelriket för folket. Ni går inte in själva, tvärtom föraktade och förkastade de Jesus som är vägen till himmelriket. och dem som är på väg dit hindrar ni att komma in, genom att på olika sätt misskreditera Jesus och slutligen få honom korsfäst.

23:15Ni far över land och havdubbelt värre, deras missionsiver kunde resultera i anhängare som än mer hängivet ivrade för fariseernas alla påbud och traditioner.

23:16-22. Jfr 5:33-37 med kommentar.

23:23tionde, fariseerna tillämpade påbudet i 3 Mos 27:30-32 mycket strikt till att gälla även olika örter. Jesus motsatte sig inte tionde, men betonade det som var viktigare. De religiösa ledarna hade mist sin känsla för proportion.

23:24silar mygg och sväljer kameler, undervisningen i v. 23 upprepas här i bildspråk. Både mygg och kameler betraktades som orena djur (3 Mos 11:4, 23, 41). En del judar brukade sila sitt vin för att inte råka svälja någon mygga.

23:25-26. De religiösa ledarna var som glänsande vackra äpplen med ruttna innanmäten.

23:27vitkalkade gravar, enligt 4 Mos 19:16 blev den oren som kom i beröring med gravar. Av den anledningen vitkalkade man gravar för att människor lättare skulle upptäcka dem.

23:29-33. De religiösa ledarna som Jesus anklagar var lika andligt blinda som sina fäder, de som mördade profeterna. Syndens gift gick i arv. När därför deras syndamått (v. 32) har blivit fullt kommer domen och då väntar helvetet (v. 33).

23:34. Förföljelse, misshandel och dråp av kristna vittnen inträffade redan från början (se t.ex. Apg 7:57-59, 12:1-3, 13:50, 14:19, 16:22-24) och har fortsatt under hela historien.

23:35Abels blod, 1 Mos 4:8, det första mordet som beskrivs i Skriften. Sakarja, Berekjas son, 2 Krön 24:20-22, det sista mordet som beskrivs i Skriften. (2 Krön avslutade den hebreiska kanon. Där namnges en Jojada istället för Berekja. Möjligen hade Berekja två namn vilket inte var ovanligt, eller alternativt att Jojada var farfar till nämnda Sakarja.)

23:36Allt detta, ”allt rättfärdigt blod” (v. 35) kommer att läggas över dem som ett skuldens täcke.

23:37Jerusalem, avser främst staden men indirekt även hela nationen Israel och särskilt de religiösa ledarna. Hur ofta har jag inte, se Joh 2:13, 5:1, 7:10, 10:22-23. ni ville inte, grundorsaken till kommande dom var ovilja att låta sig omfamnas av Jesu kärleks armar.

23:38ert hus lämnas öde, huset är sannolikt templet som utlämnas av Gud till dom på grund av deras synd och skuld v. 35-36. Här avses först och främst Jerusalems förstöring år 70 e.Kr.

23:39Välsignad är han, folket hade redan ropat detta om Jesus när han red in i Jerusalem, 21:9. härefter ska ni inte se mig förrän, möjligen åsyftas Jesu återkomst då ”varje öga ska se honom” (Upp 1:7) och då de troende ska lovprisa Kristus. Med dessa ord avslutar Jesus sin offentliga förkunnelse till det judiska folket, och han gör det med att citera ett skriftord som än en gång avslöjar hans identitet som Kristus (Messias).

23:39. Ps 118:26.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt