MATTEUSEVANGELIET

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

Kapitel 2

Lärda män från östern

1 När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid hände sig att lärda män från östern kom till Jerusalem 2 och frågade: ˮVar är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom.ˮ 3 När kung Herodes hörde det blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. 4 Han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Kristus skulle födas. 5 De svarade: ˮI Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten: 6 Du Betlehem i Judas land är inte minst bland ledarna i Juda, från dig ska nämligen utgå en ledare som ska vara en herde för mitt folk Israel

7 Då kallade Herodes i hemlighet till sig de lärda männen och frågade dem när stjärnan hade visat sig. 8 Sedan sände han dem till Betlehem och sa: ˮGå och sök noga efter barnet. Och underrätta mig när ni har funnit honom, så att även jag kan komma och tillbe honom.ˮ 9 Efter att ha lyssnat på kungen gav de sig av. Och det hände att stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var. 10 När de såg stjärnan fylldes de av en översvallande stor glädje. 11 De gick in i huset och fick se barnet med Maria, hans mor. Då föll de ner och tillbad honom. Och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra. 12 Och efter att de i en dröm hade varnats för att återvända till Herodes tog de en annan väg hem till sitt land.

Flykten till Egypten

13 När de lärda männen hade gett sig av hände sig att en Herrens ängel uppenbarade sig för Josef i en dröm och sa: ˮStig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.ˮ 14 Josef steg då upp och tog med sig barnet och hans mor och begav sig om natten till Egypten. 15 Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Jag kallade min son ut från Egypten.

Herodes massaker på små pojkar

16 När Herodes såg att han hade blivit förd bakom ljuset av de lärda männen blev han ursinnig. Han beordrade massaker på alla pojkar i Betlehem och dess omgivning som var två år eller därunder, detta enligt den tid han tagit reda på av de lärda männen. 17 Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: 18 I Rama hördes rop, gråt och högljudd klagan: Rakel sörjde sina barn, hon vägrade låta sig tröstas, för de fanns inte mer.

Återkomsten till Nasaret

19 När Herodes var död hände sig att en Herrens ängel uppenbarade sig i en dröm för Josef i Egypten 20 och sa: ˮStig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land, för de som ville ta barnets liv är döda.ˮ 21 Josef steg då upp och tog med sig barnet och hans mor och kom till Israels land. 22 Men när han hörde att Archelaos var kung över Judeen efter sin far Herodes vågade han inte bege sig dit. Efter att ha varnats i en dröm begav han sig till Galileens område. 23 Han bosatte sig i en stad som heter Nasaret, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna att Jesus skulle kallas nasaré.

Föregående    Nästa

2:1Betlehem, låg ungefär en mil söder om Jerusalem. Staden kunde också benämnas kung ”Davids stad” (Luk 2:4). Herodes, den store (född ca 73 f.Kr.). Han var en icke-jude som blev utsedd av Rom till kung över Judeen år 40 f.Kr. Han började sin regentstid år 37 f.Kr. och verkade fram till sin död 4 f.Kr. Han lät uppföra många byggnadsverk och påbörjade även bygget av Jerusalems tempel. Ökänd för att ha låtit mörda många av sina anhöriga. lärda män, traditionen säger att de var tre, men ingen uppgift om antal ges i NT. Inte heller var det fråga om ”kungar” som en tradition säger. Och om männen  var ”visa” vet vi inget. Däremot kan vi sannolikt utgå ifrån att de hade kunskaper i t.ex. astrologi, heliga skrifter, medicin, drömtydning, magi, och därmed var de ”lärda” män utifrån den tidens förutsättningar. Dessa hedniska män var bland de första att vörda och hylla Jesus (v. 2).

2:2hans stjärna gå upp, verkar tyda på att de kände till profetian i 4 Mos 24:17. ”Stjärnan” bör rimligast ses som ett övernaturligt ljusfenomen, kanske en strålande ängel som uppfattades som en stjärna, eller något ovanligt himlafenomen som Gud frambringade just där och då (se även kommentar till v. 9).

2:4folkets alla överstepräster, det fanns egentligen endast en officiell överstepräst, men här inkluderas även sådana som hade varit överstepräster. skriftlärda, dåtidens utbildade teologer som uttolkade Mose lag och som vidarebefordrade och utvecklade den muntliga traditionen.

2:6. ledarna i Juda, städerna i Juda personifieras.

2:6. 2 Sam 5:2, Mika 5:2.

2:9gick nu före dem, tills den stannade, orden gör klart att detta fenomen inte kan förväxlas med vanliga stjärnor som vi kan se på natthimlen (se även kommentar till v. 2).

2:11De gick in i huset, det är nu månader, kanske år, efter det att herdarna såg Jesusbarnet i krubban (Luk 2). guld, samtliga tre gåvor var mycket värdefulla och gavs ofta till betydande personer som t.ex. kungar (1 Kung 10:2, Ps 72:15, Jes 60:6). rökelse, gnistrande väldoftande kåda från vissa träd. Det kunde användas vid gudstjänsten (2 Mos 30:8, 34, 3 Mos 16:12). myrra, utvanns från speciella träd och användes som krydda eller parfym (eller vid balsamering, Joh 19:39).

2:13uppenbarade sig för Josef, i egenskap av att vara familjens överhuvud. Egypten, låg utanför Herodes den stores jurisdiktion omkring 30 mil från Betlehem.

2:15uppfyllas, profetian i Hos 11:1 avser Israel (jfr 2 Mos 4:22). Matteus tillämpar profetorden på Jesus, Guds Son. Han är det sanna Israel. Det är helt i enlighet med kristen tolkningstradition att texter i GT får sin slutliga och fullständiga uppfyllelse i t.ex. Jesus Kristus eller den kristna församlingen (jfr Luk 24:27).

2:15. Hos 11:1.

2:16. Antalet av alla pojkar som dödades bör uppskattningsvis som mest röra sig om ett trettiotal i en liten stad som Betlehem då var.

2:18Rakel (1 Mos 29:30, 30:22-24), används i Jer 31:15 för att personifiera Israels norra rike. Sorgen gällde alla dem som tvingats till exil. Matteus låter detta få sin slutliga uppfyllelse i Herodes massaker.

2:18. Jer 31:15.

2:22Archelaos, en av Herodes den stores söner. Han regerade 4 f.Kr. – 6 e.Kr. och var lika ökänd för sin brutalitet som sin far. Galileens område, där Herodes Antipas regerade, Archelaos yngre bror.

2:23Nasaret, en liten obetydlig stad (Joh 1:46) som inte omnämns i GT. Det var Jesu hemstad (Matt 13:54, Luk 2:39). profeterna, åsyftar profetlitteraturens allmänna messianska budskap och då särskilt budskapet om att Kristus (Messias) skulle bli föraktad.

Föregående    Nästa


© Ragnar Blomfelt