MATTEUSEVANGELIET

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

kapitel 11

1 När Jesus hade gett sina tolv lärjungar dessa föreskrifter gick han vidare för att undervisa och förkunna i deras städer.

Sändebud från Johannes Döparen

2 Johannes fick i fängelset höra vad Kristus gjorde. Då sände han sina lärjungar 3 för att fråga honom: ˮÄr du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan?ˮ 4 Jesus svarade dem: ˮGå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: 5 blinda ser, lama går, leprasjuka blir rena, döva hör, döda står upp och för fattiga förkunnas evangelium. 6 Och salig är den som inte tar anstöt av mig.ˮ

7 När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: ˮVad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? 8 Om inte, vad gick ni ut för att se? En man i finkläder? Nej, de med finkläder finns i kungapalatsen. 9 Så vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: mer än en profet. 10 Det är om honom det står skrivet: Lyssna, jag sänder min budbärare framför dig, han ska förbereda vägen för dig. 11 Det jag säger till er är sant: Bland alla av kvinnor födda har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. 12 Och alltsedan Johannes Döparens dagar utsätts himmelriket för våld och våldsverkare angriper det. 13 För alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, 14 och om ni vill ta emot det – han är Elia som skulle komma. 15 Lyssna, du som har öron.

16 Vad ska jag likna detta släkte vid? De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn: 17 ʼVi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesånger, men ni grät inte.ʼ 18 För Johannes kom och han varken äter eller dricker, och man säger: ʼHan har en demon i sig.ʼ 19 Människosonen kom och han äter och dricker, och då säger man: ʼTitta vilken frossare och drinkare, en vän till skatteindrivare och syndare.ʼ Men Visheten har fått rätt genom sina gärningar.ˮ

Jesus fördömer oomvända städer

20 Sedan började Jesus förebrå de städer där han hade utfört sina många kraftgärningar eftersom de inte hade omvänt sig: 21 ˮFördömelse över dig, Korasin! Fördömelse över dig, Betsaida! För om de kraftgärningar som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, skulle de sedan länge ha omvänt sig i säck och aska. 22 Jag säger er: För Tyros och Sidon ska det på domens dag bli lindrigare än för er. 23 Och du, Kafarnaum, ska du upphöjas till himlen? Nej, du ska störtas ner till helvetet. För om de kraftgärningar som har utförts i dig hade skett i Sodom, skulle det ha stått ännu i dag. 24 Men jag säger er: För Sodoms land ska det på domens dag bli lindrigare än för dig.ˮ

Jesus prisar Fadern

25 Vid den tiden sa Jesus: ˮJag prisar dig Fader, himlens och jordens Herre, för att du dolt detta för de lärda och intelligenta och uppenbarat det för små barn. 26 Ja, Fader, det behagade dig. 27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. 28 Kom till mig, alla ni som sliter och tyngs av bördor, jag ska ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna vila för era själar. 30 För mitt ok är skonsamt och min packning är lätt.ˮ

Föregående     Nästa

11:2. Herodes Antipas hade låtit fängsla Johannes Döparen eftersom han hade fördömt Herodes relation med Herodias (se 14:4 med kommentar).

11:3Är du den som ska komma, tidigare hade Johannes uttryckt sig tydligt om Jesus (Joh 1:29), och hans förkunnelse hade varit frimodig och tveklös (Matt 3:10-12). Men när han nu var fängslad och hörde att allt ännu inte hade blivit så som han hade förkunnat och att Jesus blev ifrågasatt av människor, så började han undra om Jesus verkligen kunde vara den utlovade Messias. Även Johannes Döparens föreställningar kring Messias var påverkade av den allmänna traditionen.

11:5. Det svar Jesus ger är fullt av anspelningar från Skriften, särskilt profeten Jesaja: blinda ser, (Jes 29:18, 35:5, 42:7). lama går, (Jes 35:6). leprasjuka blir rena, (Jes 53:4). döva hör, (Jes 29:18). döda står upp, (Jes 26:19, Hos 13:14). och för fattiga förkunnas evangelium, (Jes 61:1).

11:6. Den som inte stöter bort Jesus utan välkomnar honom i sitt liv är salig, se kommentar till 5:3.

11:7-11ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen (v. 11), eftersom han var den särskilda budbärare som enligt profetian (Mal 3:1, 4:5-6) skulle bereda vägen för Jesus Kristus. I skarven mellan gamla och nya förbundet var Johannes den som tydligast pekade ut Kristus. I Guds rådslut hade han en alldeles unik roll strax innan framträdandet av Kristus. Men även Johannes, den störste i Kristi ögon under gamla förbundets tid, blev fängslad och avrättad av människor. Dem som Gud älskar blir ofta föraktade och hatade av dem som tillhör den här världen. Men den minste i himmelriket är större än han (v. 11), Johannes var ”brudgummens vän” (Joh 3:29), men de kristna under det nya förbundet är Kristi brud (2 Kor 11:2, Upp 19:7-8). Varje människa som efter Jesu död och uppståndelse levt i tron på Kristus har fått del av privilegier som ingen under det gamla förbundets tid hade samma tillgång till.

11:10. Mal 3:1.

11:12våld och våldsverkare, syftar sannolikt på onda makthavare och andra människor som fängslar, misshandlar och dödar Jesu lärjungar.

11:13. Johannes Döparen kan betraktas som den siste av det gamla förbundets profeter. GT:s förutsägelser om Kristus (Messias) avslutas med Johannes verksamhet.

11:14. Johannes Döparen själv avvisade den felaktiga föreställningen att han skulle vara en slags reinkarnation av Elia (Joh 1:21). Profeten Malaki hade heller inte profeterat om en återkomst av Elia i bokstavlig mening (Mal 3:1, 4:5). Däremot hade Herrens ängel sagt att Johannes ska gå framför honom (Jesus) i Elias ande och kraft (Luk 1:17). Se även kommentar till 17:10-13.

11:16-17. Folket och de religiösa ledarna beskrivs som likgiltiga åskådare till Johannes och Jesu verksamhet.

11:18-19. Sannolikt ansåg en del att Johannes asketiska livsföring betydde att han var besatt. Och likaså tog man anstöt av att Jesus på ett helt normalt sätt åt och drack. När rättfärdiga människor verkar bland folk kommer de alltid att möta illasinnade anklagelser, hur de än lever. Men Visheten har fått rätt genom sina gärningar (v. 19). Möjligen avser ”Visheten” här Jesus (Jes 11:2, Kol 2:3) som genom sin jordiska verksamhet som avslutades med hans död och uppståndelse har stadfästs som varande Sanningen.

11:20-24Korasin (v. 21) och Betsaida (v. 21) låg i norra Galileen tillsammans med Kafarnaum som var den stad där Jesus bodde och utgick ifrån under sin verksamhet i Galileen. Tyros och Sidon (v. 21-22) och Sodom (v. 23) var däremot hedniska städer. Eftersom de städer i Galileen där Jesus verkade inte hade omvänt sig så uttrycker han här fördömelser, dvs den starkaste formen av ogillande. De tre sistnämnda städerna möter i GT flera domsutsagor, men eftersom de trots allt inte fick se och uppleva Kristi ljus och härlighet så som de tre förstnämnda städerna, så kommer domen en dag att bli lindrigare för invånarna i de hedniska städerna.

11:25-26för att du dolt, Gud förblindar ofta kloka människor som straff för deras ovilja att tro (jfr 1 Kor 1:26-27). detta, dvs himmelrikets hemligheter uppenbarade i Jesus Kristus. små barn, avser främst Jesu lärjungar (10:42, 18:1-5).

11:27. Jesus var fullt medveten om sin egen och Faderns roll. Allt, avser bl.a. all makt i himlen och på jorden (28:18) och makt att döma (Joh 5:22, 27).

11:28Kom till mig, sa Jesus och därför kan alla hans efterföljare säga till världens folk: Kom till Jesus! alla ni som sliter och tyngs av bördor, avser främst dem som är uttröttade av Mose lagar men också av de traditioner och påbud som fariseerna och de skriftlärda lade på folkets axlar (23:4). jag ska ge er vila, orden är en uppfyllelse av Ps 23:1-3.

11:29-30mitt ok (v. 29), i motsats till lagens och de mänskliga traditionernas ok är Jesu ok skonsamt (v. 30) eftersom de som bär Jesu ok är förlåtna och försonade. vila för era själar (v. 29), jfr 1 Petr 2:25.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt