MATTEUSEVANGELIET

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

kapitel 14

Johannes Döparens död

1 Vid den tiden fick tetrarken Herodes höra ryktet om Jesus. 2 Han sa till sina tjänare: ˮDet är Johannes Döparen. Han har stått upp från de döda och därför verkar sådana krafter i honom.ˮ

3 Herodes hade nämligen låtit gripa Johannes och binda och fängsla honom på grund av Herodias, som var gift med hans bror Filippos. 4 För Johannes hade sagt till Herodes: ˮDet är inte tillåtet för dig att ha henne.ˮ 5 Herodes ville döda honom men vågade inte för folket, som höll Johannes för en profet. 6 Så kom Herodes födelsedag och Herodias dotter dansade inför alla. Herodes blev mycket förtjust 7 och lovade högtidligt att han skulle ge henne vad hon än begärde. 8 Hon uppmanades då av sin mor att säga: ˮGe mig här på ett fat Johannes Döparens huvud.ˮ 9 Kungen blev bedrövad, men för löftets och gästernas skull befallde han att så skulle ske. 10 Och han lät halshugga Johannes i fängelset. 11 Man bar in Johannes huvud på ett fat och gav det åt flickan, och hon bar det till sin mor. 12 Johannes lärjungar kom och tog den döda kroppen och begravde den. Sedan gick de och berättade allt för Jesus.

Mat åt fem tusen män

13 När Jesus hörde detta for han därifrån med båt till en ödslig plats där han kunde vara ensam. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. 14 När han steg ur båten fick han se en stor folkskara, och han greps av medlidande med dem och botade de som var sjuka. 15 På kvällen kom lärjungarna till honom och sa: ˮPlatsen här är så ödslig och det är redan sent. Låt folket gå in i byarna för att köpa sig mat.ˮ 16 Men Jesus sa: ˮDe behöver inte gå härifrån, ni kan ge dem att äta.ˮ 17 De svarade: ˮVi har bara fem bröd och två fiskar här.ˮ 18 Han sa: ˮGe dem till mig.ˮ 19 Sedan sa han åt folket att sätta sig ner i gräset. Och Jesus tog de fem bröden och de två fiskarna och såg upp mot himlen och bad välsignelsebönen. Och han bröt bröden och gav dem till lärjungarna, som gav vidare till folket. 20 Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop tolv fulla korgar av de bitar som blev över. 21 De som hade ätit var omkring fem tusen män, förutom kvinnor och barn.

Jesus går på vattnet

22 Strax därefter sa Jesus bestämt åt sina lärjungar att stiga i båten och före honom fara till andra sidan sjön medan han sände iväg folket. 23 Därefter gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. 24 Båten befann sig redan ett par kilometer från land och var hårt ansatt av vågorna eftersom vinden låg emot. 25 Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. 26 När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: ˮDet är en vålnad.ˮ De skrek av rädsla, 27 men Jesus sa genast: ˮLugna er, det är jag. Var inte rädda.ˮ

28 Petrus sa: ˮHerre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet.ˮ 29 Han sa: ˮKom.ˮ Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. 30 Men när han såg den starka vinden blev han rädd. Och då han började sjunka ropade han: ˮHerre, hjälp mig!ˮ 31 Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom och sa: ˮDin tro är liten. Varför tvivlade du?ˮ 32 De steg i båten och vinden lade sig. 33 Och de som var i båten tillbad honom och sa: ˮDu är verkligen Guds Son.ˮ

Jesus botar sjuka i Gennesaret

34 Väl på andra sidan lade de till vid Gennesaret. 35 Männen på platsen kände igen honom och lät meddela hela trakten. Och man förde till honom alla som var sjuka 36 och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid tofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid den blev helt friska.

Föregående     Nästa

.matt14

 ˮGe mig här på ett fat Johannes Döparens huvud.ˮ

14:2Han har stått upp från de döda, reflekterar sannolikt någon hednisk föreställning om dödas andar som går igen.

14:4Det är inte tillåtet, enligt 3 Mos 18:16, 20:21. Eftersom Filippos levde var ”äktenskapet” mellan Herodes och Herodias inget äktenskap inför Gud utan ett liv i äktenskapsbrott. Dessutom var det incestuöst eftersom Herodes Antipas var farbror till Herodias. Därtill hade Herodes Antipas skilt sig från sin förra hustru för att kunna gifta sig med Herodias.

14:6-8. Kungen är uppeggad och ger ett obetänksamt löfte förmodligen under rusets påverkan, och en kvinna tar tillfället i akt och säger några dödligt giftiga ord. Mer behövdes inte för att mordet på den störste av kvinnor född (11:11) skulle bli ett faktum.

14:13-14for han därifrån med båt (v. 13), över Gennesarets sjö till en plats nära Betsaida (Luk 9:10). där han kunde vara ensam (v. 13), sannolikt ville Jesus vara ensam för att bedja och för att minnas och sörja Johannes Döparen. Jesus blev inte störd och irriterad över att i denna känsliga stund möta en stor folkskara. Tvärtom kände han medlidande (v. 14) med dem och började genast bota folk (och gav dem ”rikligt med undervisning” enligt Mark 6:34).

14:19bad välsignelsebönen, som kunde låta enligt gammal judisk bordsbön: Välsignad är du, Herren vår Gud, universums Kung, som frambringar bröd från jorden.

14:20Alla åt och blev mätta, vilket påminner om Israels folk som i öknen fick manna av Gud (2 Mos 16, Ps 78:24-25) och om Elisas brödunder (2 Kung 4:42-44). Bröd- och fiskundret ska betraktas som en mycket viktig och lärorik händelse eftersom samtliga fyra evangelister skriver om den, och detta slag av mirakel förekommer dessutom vid två tillfällen (15:32-38). Den djupare innebörden av händelsen ges framför allt i Joh 6:26-69.

14:21fem tusen män, förutom kvinnor och barn, endast Matteus av de fyra evangelisterna nämner om andra än män närvarande. Kvinnor och barn åt avskilt från männen, vilket var sed bland judarna vid offentliga tillställningar. Hela samhället hade en patriarkal struktur vilket författarens ordval återspeglar.

14:22sjön, Galileiska sjön.

14:23ensam, även tidigare eftersökte han ensamhet (v. 13), men fick då inte tillfälle till det.

14:25gående på sjön, att gå på vilda vågor manifesterar att Jesus är skapelsens Herre (Ps 77:20, 89:10).

14:27. ”det är jag.” Alternativ översättning: Jag Är.

14:31Varför tvivlade du? Även den som är mest frispråkig och handlingskraftig i tron kan börja tvivla, också i Jesu omedelbara närhet.

14:33. Bröd och fiskundret (v. 19-21), och nu händelsen på sjön, gjorde det helt klart för lärjungarna vem Jesus var.

14:34Gennesaret, var en mindre kustslätt vid nordvästra sidan av Galileiska sjön.

14:36tofsenalla som rörde vid den blev helt friska, den Allsmäktige kan förmedla hälsa på många sätt, jfr Apg 19:11-12, 5:15. Tofsens ursprung, se 4 Mos 15:38-40, 5 Mos 22:12.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt