UPPENBARELSEBOKEN

1   2   3   4   5   6   7   9   10   11   12   13   14   15  16  17  18  19  20  21  22

kapitel 8

Det sjunde sigillet bryts

1 När Lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen omkring en halv timme.

2 Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud. Åt dem gavs sju trumpeter. 3 En annan ängel kom och ställde sig vid altaret. Han hade ett rökelsekar av guld och åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga på guldaltaret inför tronen med alla de heligas böner. 4 Och rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. 5 Ängeln tog rökelsekaret och fyllde det med elden från altaret och kastade det på jorden. Och det blev åska och dån och blixtar och jordbävning.

De sju trumpeterna

6 Och de sju änglarna med de sju trumpeterna gjorde sig redo att blåsa i dem.

7 Den förste ängeln blåste i sin trumpet. Då kom det hagel och eld, blandat med blod, som kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brändes av, en tredjedel av träden brann upp och likaså allt grönt gräs.

8 Den andre ängeln blåste i sin trumpet. Då var det som om ett stort brinnande berg kastades i havet. En tredjedel av havet blev till blod, 9 en tredjedel av allt skapat liv i havet dog, och en tredjedel av alla skepp förstördes.

10 Den tredje ängeln blåste i sin trumpet. Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla. Den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. 11 Stjärnans namn är Malört och en tredjedel av vattnen blev till malört. Många människor dog av vattnet som hade blivit giftigt.

12 Den fjärde ängeln blåste i sin trumpet. Då hemsöktes en tredjedel av solen, en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades. En tredjedel av dagen miste sitt ljus, och likaså natten.

13 Och i min syn hörde jag hur en örn flög över himlens mitt och ropade högt: ˮFasor ska drabba dem som lever på jorden när de övriga trumpeterna ljuder från de tre änglar som ska blåsa!ˮ

Föregående     Nästa

8:3-5. Som svar på de heligas böner (v. 3-4, Matt 6:10) från jorden sänder Gud straffdomar över världen.

8:11malört, jfr Jer 9:15, Klag 3:15, 19.

8:13Fasor, jfr 9:12, 11:14.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt