UPPENBARELSEBOKEN

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   13   14   15  16  17  18  19  20  21  22

kapitel 12

Kvinnan och draken

1 Och ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna iklädd solen, med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. 2 Hon var med barn och skrek av värk och födslosmärta. 3 Och ett annat tecken visade sig i himlen: se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju diadem på sina huvuden. 4 Hans svans svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner dem till jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det. 5 Och hon födde en son, en man som ska styra alla folk med en järnstav. Hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. 6 Och kvinnan flydde ut i öknen där hon har en plats beredd av Gud. Där blir hon omhändertagen i tolvhundrasextio dagar.

7 Och krig bröt ut i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken, och draken och hans änglar stred mot dem. 8 Men draken var inte stark nog och ingen plats fanns längre för dem i himlen. 9 Han kastades ner till jorden, den store draken, den urtida ormen, som kallas Djävul och Satan, han som vilseleder hela världen. Och hans änglar kastades ner med honom. 10 Och jag hörde en stark röst i himlen:

ˮNu tillhör frälsningen och kraften och riket vår Gud, och makten tillhör hans Kristus. För våra bröders åklagare har kastats ner, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. 11 De besegrade honom på grund av Lammets blod och på grund av budskapet i deras vittnesbörd. De hade inte sitt liv så kärt att de undvek döden. 12 Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men fasa ska drabba jorden och havet, för djävulen har kommit ner till er i stort raseri eftersom han vet att hans tid är kort.ˮ

13 När draken såg att han hade blivit nedkastad till jorden förföljde han kvinnan som hade fött sonen. 14 Men åt kvinnan gavs den stora örnens båda vingar så att hon kunde flyga bort från ormen ut till sin plats i öknen. Där blir hon omhändertagen under tre och ett halvt år. 15 Ur sitt gap spydde då ormen vatten likt en flod efter kvinnan, för att hon skulle svepas bort med floden. 16 Men jorden hjälpte kvinnan genom att öppna sin mun och svälja floden som draken spydde ur sitt gap. 17 Draken var rasande mot kvinnan och gick iväg för att kriga mot hennes övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller sig till vittnesbördet om Jesus. 18 Och draken ställde sig på havsstranden.

Föregående     Nästa

12:1. en kvinna, representerar sannolikt Guds utvalda församling från alla tider.

12:3drake, Satan (v. 9).

12:4för att sluka hennes barn, avser Satans alla försök att döda Jesus under hans tid på jorden (se t.ex. Matt 2:7-8, 16, Luk 4:29, Joh 8:59). Men korsfästelsen ingick i Guds eviga plan eftersom det bl.a. betydde seger över Satan (Kol 2:15, Hebr 2:14).

12:5en son, en man, Jesus Kristus. Hennes barn (”barn” = singular i grekiskan och så även i v. 4.) blev uppryckt, avser sannolikt Kristi uppståndelse och himmelsfärd (Apg 1:9).

12:7Mikael, omnämns i Bibeln även i Dan 10:13, 21, 12:1, Judas v. 9.

12:10våra bröders åklagare, jfr Job 1:6-12, 2:1-7.

12:14. ”tre och ett halvt år.” Alternativ översättning: en tid, tider och en halv tid.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt