UPPENBARELSEBOKEN

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  17  18  19  20  21

kapitel 22

1 Och ängeln visade mig en flod med livets vatten, kristallklar. Den flyter från Guds och Lammets tron 2 mitt på stadens gata. På var sida om floden står livets träd som bär tolv slags frukter och varje månad ger sin frukt. Trädets blad skänker läkedom åt folken. 3 Det ska inte finnas någon förbannelse mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. 4 De ska se hans ansikte och hans namn ska vara på deras pannor. 5 Det ska inte finnas någon natt mer, och de behöver inget ljus från varken lykta eller sol, eftersom Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera i evigheters evighet.

6 Han sa till mig: ˮDessa ord är trovärdiga och sanna. Och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske.ˮ

Jesus kommer snart

7 ˮLyssna, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.ˮ

8 Det är jag, Johannes, som hörde och såg detta. Och då jag hade hört och sett föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. 9 Men han sa till mig: ˮLåt bli. Jag är en medtjänare liksom du och dina bröder profeterna och dem som håller fast vid orden i denna bok. Tillbe Gud.ˮ

10 Och han sa till mig: ˮFörsegla inte orden i denna boks profetior, för tiden är nära. 11 Den orättfärdige ska fortsätta leva orättfärdigt, den nedsmutsade ska fortsätta smutsa ner sig. Den rättfärdige ska fortsätta leva rättfärdigt, den helige ska fortsätta helga sig.ˮ

12 ˮLyssna, jag kommer snart. Och jag har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. 13 Jag är Alfa och Omega, den förste och den siste, begynnelsen och slutet.

14 Saliga är de som tvättar sina kläder. De får rätt till livets träd och får gå in i staden genom dess portar. 15 Utanför är hundarna och ockultisterna och de otuktiga och mördarna och avgudadyrkarna, och alla som älskar lögn och lever i den.

16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den strålande morgonstjärnan.ˮ

17 Anden och bruden säger: ˮKom!ˮ Och den som hör det ska säga: ˮKom!ˮ Och den törstige ska komma. Den som vill får ta emot livets vatten som gåva.

18 Jag vittnar för alla som hör profetians ord i denna bok: Om någon tillfogar något ska Gud på honom tillfoga de plågor som det står om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från orden i denna profetiska bok, ska Gud ta bort hans del från livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok.

20 Han som vittnar om detta säger: ˮJa, jag kommer snart.ˮ Amen. Kom, Herre Jesus.

21 Herren Jesu nåd är med er alla.

Föregående

22:2livets träd, jfr 1 Mos 2:9, 3:22-24.

22:3förbannelse, avser Guds vrede som vilat över och drabbat jorden och mänskligheten sedan syndafallets dag (1 Mos 3:14-19, 4:11, Jes 34:1-2).

22:4De ska se hans ansikte, jfr Matt 5:8, 1 Kor 13:12.

22:7, 12, 20jag kommer snart, syftar först och främst på Kristi ankomst. Men också på den dag då Kristus kommer till den som dör, och då som Frälsare eller domare. Därför är det så under alla tider och för alla människor att de kan få möta Kristus ”snart,” vilket ögonblick som helst.

22:13Jag är Alfa och Omega, i 1:8, 21:6 avser detta Fadern, här avses Sonen. Det uttrycker Faderns och Sonens enhet. Se även kommentar till 1:8.

22:15hundarna, se kommentar till Fil 3:2.

22:16Davids rotskott och ättling, jfr 2 Sam 7:16, Jes 11:1, 10. den strålande morgonstjärnan, en bild på Kristus, 2:28, 2 Petr 1:19. Se även 4 Mos 24:17.

22:17bruden, den kristna församlingen (19:7-8, 2 Kor 11:2).

22:18-19. Här möter vi en varning som finns i början, mitten och slutet av Bibeln, jfr 5 Mos 4:2, 12:32, Ords 30:6.

22:21Herren Jesu nåd är med er alla. Avser alla troende i de Guds församlingar som hörde (v. 18, 1:4) denna bok uppläsas, och samtidigt avses samtliga troende i alla tider som tar del av Uppenbarelsebokens budskap (jfr 1:3). Guds nåd i Jesus Kristus är vårt enda hopp, 1 Petr 1:13.

Föregående


© Ragnar Blomfelt