UPPENBARELSEBOKEN

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15  16  17   18  20  21  22

kapitel 19

Halleluja

1 Därefter hörde jag liksom ett mäktigt ljud från en stor skara i himlen:

ˮHalleluja! Frälsningen och äran och kraften tillhör vår Gud, 2 eftersom hans domar är sanna och rättfärdiga, för han har dömt den väldiga horan som fördärvade jorden med sin otukt. Och han har hämnats sina tjänares blod på henne.ˮ

3 För andra gången sa de: ˮHalleluja! Röken från henne stiger i evigheters evighet.” 4 Och de tjugofyra äldste och de fyra väsendena föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen och sa: ˮAmen. Halleluja!ˮ 5 Och från tronen kom en röst:

ˮPrisa vår Gud, alla hans tjänare, och ni som fruktar honom, höga och låga.ˮ

6 Och jag hörde ljud som från en stor skara, likt dånet av väldiga vatten och ljudet av kraftig åska:

ˮHalleluja! För Herren vår Gud, den Allsmäktige, regerar. 7 Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. 8 Det gavs åt henne skinande rent linne att ikläda sig.ˮ – Linnet innebär att de heliga står rättfärdiga. –

9 Och ängeln sa till mig: ˮSkriv: Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.ˮ Och han tillade: ˮDetta är Guds sanna ord.ˮ 10 Jag föll ner vid hans fötter för att tillbe honom. Men han sa till mig: ˮLåt bli. Jag är en medtjänare liksom du och dina bröder som har vittnesbördet om Jesus. Tillbe Gud. För vittnesbördet om Jesus är profetians ande.ˮ

Ryttaren på den vita hästen

11 Och lyssna, jag såg himlen öppen och där var en vit häst. Ryttaren heter Trovärdig och Sann, och han dömer och krigar i rättfärdighet. 12 Hans ögon är som eldslågor, och på huvudet bär han många diadem. Han har ett namn skrivet på sig som ingen känner utom han själv. 13 Han är iklädd en mantel doppad i blod, och hans namn är Guds Ord. 14 De himmelska härarna, iklädda skinande rent linne, följde honom på vita hästar. 15 Från hans mun kommer ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med en järnstav. Han trampar också vinpressen – Guds den Allsmäktiges rasande vrede. 16 Och på manteln och på låret har han ett namn skrivet: ʼKungarnas Kung och herrarnas Herre.ʼ

17 Och jag såg en ängel stå i solen. Han ropade till alla fåglar som flyger högt uppe på himlen: ˮKom, samla er till Guds stora måltid, 18 så ska ni få äta kött av kungar och härförare och makthavare, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, höga och låga.ˮ 19 Och jag såg odjuret och jordens kungar och deras härar samlade för att gå i krig mot ryttaren på hästen och mot hans här. 20 Men odjuret fångades tillsammans med den falske profeten som inför odjurets ögon hade utfört tecken genom vilka han vilselett dem som tagit emot odjurets märke och tillbett dess bild. De kastades båda levande i eldsjön som brinner av svavel. 21 De övriga dödades med svärdet från ryttarens mun. Och alla fåglarna frossade på deras kött.

Föregående     Nästa

19:1-2Halleluja (v. 1), ett hebreiskt uttryck som i NT även förekommer i v. 3, 4, 6. Det betyder ”prisa Jahve”. Se även kommentar till 18:20.

19:7Lammets bröllop, jfr Matt 22:1-10, 2 Kor 11:2, Ef 5:25-27. hans brud, Guds universella församling.

19:8Linnet innebär att de heliga står rättfärdiga. Grundtextens uttryck avser både den rättfärdighet som skänkts oss i Jesus Kristus (Rom 3:21-30) och de rättfärdiga gärningar som blir frukten därav (Ef 2:10, Jak 2:14-26).

19:8. ”innebär att de heliga står rättfärdiga.” Alternativ översättning: är de heligas rättfärdiga gärningar.

19:10. ”ande.” Alternativ översättning: Ande.

19:11Ryttaren heter Trovärdig och Sann, jfr 3:14.

19:13Guds Ord, jfr Joh 1:1, 14, 1 Joh 1:1.

19:20odjuretden falske profeten, de kastas i eldsjön dit även djävulen (20:10) och dödsriket (20:14) och de ofrälsta (20:15) kastas.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt