UPPENBARELSEBOKEN

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16  17  19  20  21  22

kapitel 18

Babylons fall

1 Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. 2 Och han ropade med stark röst: ˮHelt förstört är det väldiga Babylon! Hon har blivit en plats för demoner, ett tillhåll för alla orena andar, ett tillhåll för alla orena fåglar, ett tillhåll för alla orena och avskyvärda djur. 3 För alla folk har berusats av Guds vredes vin på grund av hennes otukt. Och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom kraften av hennes lyx och sinnlighet.ˮ

4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ˮMitt folk, gå ut från henne, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 För hennes synder har hopat sig upp till himlen, och Gud har inte glömt hennes orättfärdigheter. 6 Gör mot henne vad hon själv har gjort, vedergäll henne dubbelt för hennes gärningar, ge henne dubbelt upp i den bägare hon har blandat. 7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har förhärligat sig själv och levt i lyx och sinnlighet. För hon säger i sitt hjärta: ʼJag sitter som drottning. Jag är ingen änka. Jag ska aldrig få uppleva sorg.ʼ 8 Därför ska på en och samma dag hennes plågor komma, dödlig sjukdom och sorg och svält. Och hon ska brännas upp i eld. För Herren Gud som har dömt henne är mäktig.

9 Jordens kungar, som levt med henne i otukt och lyx och sinnlighet, ska gråta och sörja över henne när de ser röken av hennes brand. 10 Stående på avstånd av fasa över hennes plåga säger de: ʼHur fruktansvärt, du väldiga stad, Babylon, du mäktiga stad. För helt plötsligt kom domen över dig.ʼ 11 Och jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras skeppslaster: 12 varor av guld, silver, ädelstenar, pärlor, linnetyger, purpur, siden, scharlakan, alla slags citrusträd, föremål av elfenben, exklusiva träslag, brons, järn, marmor, 13 kanel, kryddor, olika slags rökelse, balsam, vin, olja, mjöl, spannmål, nötkreatur, får, hästar, vagnar, slavar – människoliv. 14 Den frukt som din själ åtrådde har övergett dig. All lyx och prål har du förlorat och ingen ska mer finna den. 15 Köpmännen som gjort affärer med sådant och blivit förmögna genom henne, ska stå på avstånd i fasa över hennes plåga. Gråtande och jämrande 16 ska de säga: ʼHur fruktansvärt, du väldiga stad som var iklädd fint linne och purpur och scharlakan, och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. 17 För helt plötsligt ödelades denna oerhörda rikedom.ʼ

Alla skeppare och sjöfarare och sjömän och alla som arbetar på havet stannade på avstånd, 18 och när de såg röken från hennes brand ropade de: ʼVilken stad kan jämföras med denna väldiga stad?ʼ 19 Och de kastade jord på huvudet och grät och jämrade sig och ropade: ʼHur fruktansvärt, du väldiga stad där alla skeppsredare blev förmögna genom hennes överflöd. För helt plötsligt ödelades den.ʼ 20 Jubla över henne, du himmel och ni heliga och apostlar och profeter, för Gud dömde henne så som hon dömde er!ˮ 21 Och en stark ängel tog upp en sten likt en stor kvarnsten och slungade den i havet och sa: ˮSå ska den väldiga staden Babylon med våldsam kraft störtas ner och aldrig mer finnas. 22 Aldrig mer ska ljudet av harpister, sångare, flöjtister och trumpetare höras i dig. Aldrig mer ska någon hantverkare av något slag finnas i dig. Aldrig mer ska ljudet från en kvarnsten höras i dig. 23 Aldrig mer ska någon lyktas sken lysa i dig. Aldrig mer ska röster från brud och brudgum höras i dig. För dina köpmän var jordens stormän och genom din svartkonst blev alla folk vilseledda. 24 Och i henne fanns blod av profeter och heliga och av alla som slaktats på jorden.ˮ

Föregående     Nästa

18:2Helt förstört är, här (liksom ofta i Upp) ser vi en framtida förutbestämd verklighet som är så orygglig och definitiv att den beskrivs som ett faktum. Babylon, se kommentar till 14:8.

18:2. ”ett tillhåll för alla orena” … ”djur.” Andra handskrifter saknar dessa ord.

18:3hennes otukt, se kommentar till 14:8.

18:4gå ut från henne, jfr Rom 12:2, 2 Kor 6:14-18, Hebr 13:12-13, Jak 1:27, 4:4, 1 Petr 2:11, 1 Joh 2:15-17.

18:20Jubla över henne, världens kollaps och förstörelse är ett ämne för jublande glädje och tacksamhet bland Guds folk på jorden och i himlen. För världens undergång är en manifestation av Guds heliga rättvisa och rättfärdighet. Jfr 19:1-4. så som hon dömde er, jfr v. 6.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt