UPPENBARELSEBOKEN

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   15  16  17  18  19  20  21  22

kapitel 14

Lammet och de 144000

1 Lyssna, jag såg Lammet stå på berget Sion. Och med Lammet 144000 som hade hans namn och hans Faders namn skrivet på sina pannor. 2 Och jag hörde ett ljud från himlen likt ljudet av väldiga vatten och ljudet av stark åska. Det ljud jag hörde var som när harpister spelar på sina harpor. 3 De sjöng som det verkade en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste. Ingen kunde lära sig den sången utom de 144000 som hade friköpts från jorden. 4 Det är dessa som inte har orenat sig med kvinnor, för de är jungfrur. De följer Lammet vart det än går. De har friköpts från människorna som en första skörd åt Gud och Lammet. 5 De talade aldrig lögn. De är felfria.

De tre änglarnas budskap

6 Och jag såg en annan ängel flyga högt uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som lever på jorden, för alla länder och stammar och språk och folk. 7 Han sa med stark röst: ˮFrukta Gud och ge honom ära, för timmen för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, hav och vattenkällor.ˮ

8 Och ännu en, en andra ängel, följde efter och sa: ˮHelt förstört är det väldiga Babylon. Hon berusade alla folk med Guds vredes vin på grund av hennes otukt.ˮ

9 Och ännu en, en tredje ängel, följde dem och sa med stark röst: ˮOm någon tillber odjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller sin hand, 10 ska även han få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska torteras i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras tortyr stiger i evigheters evighet, och de får ingen vila varken dag eller natt, dessa som tillber odjuret och dess bild, och de som tar emot märket med dess namn. 12 Här behövs uthållighet av de heliga, dem som håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.ˮ

13 Och jag hörde en röst från himlen säga: ˮSkriv: Saliga är de döda, de som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de ska få vila efter sina mödor, för deras gärningar följer dem.ˮ

Jorden skördas

14 Lyssna, jag såg ett vitt moln, och på molnet satt någon som liknade en Människoson. Han hade en guldkrona på sitt huvud och en vass skära i handen. 15 Och en annan ängel kom ut från templet och ropade högt till honom som satt på molnet: ˮAnvänd din skära och skörda. Timmen för skörd har kommit eftersom jordens gröda är mogen.ˮ 16 Och han som satt på molnet svängde sin skära över jorden, och jorden skördades.

17 En annan ängel kom ut från templet i himlen, även han med en vass skära. 18 Och en annan ängel kom ut från altaret. Han hade makt över elden, och han ropade högt till ängeln med den vassa skäran: ˮAnvänd din vassa skära och skörda klasarna på jordens vinstock, eftersom dess druvor är mogna.ˮ 19 Och ängeln svängde sin skära över jorden och skördade druvorna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. 20 Vinpressen trampades utanför staden, och blod flöt från pressen upp till betslen på hästarna trettio mil bort.

Föregående     Nästa

14:1berget Sion, sannolikt avses främst det himmelska Jerusalem (jfr Hebr 12:22-23). 144000, se kommentar till 7:3-8.

14:4jungfrur, jfr 19:7-8, 21:2, 2 Kor 11:2. De benämns jungfrur sannolikt eftersom de inte orenat sig med avguderi och denna världens väsende (18:2-4).

14:8Babylon, anspelar bl.a. på Jes 13, Dan 4:27-29, Jer 50-51. Babylon är en symbol för alla politiska/religiösa världssystem som är fientliga till Bibelns Gud, hans bud, Jesus Kristus och hans efterföljare. Dessa världssystem är fyllda av orena och onda demoner. Jfr kap 17-18. hennes otukt, avser bl.a. promiskuitet och falska läror (2:14, 20-22), och lyx och sinnlighet (18:3, 9). Guds vrede kom som en följd av all otukt. Denna otukt kan samtidigt i sig ses som en manifestation av Guds vrede på grund av människornas allt ivrigare liv i synd. En förhärdad värld som lever i synd blir överlämnad av Gud till all slags förvillelse och orenhet, jfr Jer 25:15-38, 51:7, Rom 1:24-32, 2 Thess 2:9-12.

14:10Lammet, Jesus Kristus (5:6-13, 6:16).

14:14en Människoson, se kommentar till Matt 8:18-22.

14:15-19. Jfr Jes 63:1-6, Joel 3:13-15, Matt 13:30, 40-42.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt