UPPENBARELSEBOKEN

1   2   3   4   5   6   7   8   10   11   12   13   14   15  16  17  18  19  20  21  22

kapitel 9

1 Den femte ängeln blåste i sin trumpet. Jag såg då en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden, och åt honom gavs nyckeln till den bottenlösa avgrunden. 2 Han öppnade den och rök steg upp därifrån som rök från en stor ugn. Solen och luften förmörkades av röken från den bottenlösa avgrunden. 3 Ur röken kom gräshoppor över jorden, och de gavs samma makt som skorpionerna på jorden. 4 De blev tillsagda att inte skada jordens gräs eller någon annan grönska eller något träd, däremot de människor som inte har Guds sigill på pannan. 5 De fick inte tillåtelse att döda dem, däremot att plåga dem i fem månader. Och plågan var som plågan av en skorpion när den sticker en människa. 6 I de dagarna kommer människorna att söka döden men inte finna den. De ska önska sig döden men döden ska undfly dem.

7 Gräshopporna liknade hästar redo för strid. På huvudet hade de något som liknade guldkransar, och deras ansikten var likt människoansikten. 8 De hade hår likt kvinnohår och tänder likt lejontänder. 9 Deras bröstpansar liknade järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från många vagnar med hästar som stormar fram till strid. 10 De har svansar och gaddar likt skorpioner, och i svansen låg deras makt att skada människorna i fem månader. 11 Som kung över sig har de avgrundens ängel. Hans namn på hebreiska är Abaddon och på grekiska Apollyon. 12 Den första fasan är över. Lyssna, efter den återstår två.

13 Den sjätte ängeln blåste i sin trumpet. Då hörde jag en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sa till den sjätte ängeln som hade trumpeten: ˮLösgör de fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat.ˮ 15 Då lösgjordes de fyra änglar som för den timmen, dagen, månaden och året hållits redo för att döda en tredjedel av mänskligheten. 16 Antalet i dessa ryttarhärar var tvåhundra miljoner. Jag hörde deras antal. 17 Och så här såg jag hästarna och ryttarna i min syn: de hade eldröda och mörkblå och svavelgula bröstpansar. Hästarna hade huvuden likt lejon, och ur deras munnar kom eld och rök och svavel. 18 Av dessa tre plågor, elden och röken och svavlet som kom ur deras munnar, dödades en tredjedel av mänskligheten. 19 Hästarnas makt ligger i deras mun och i deras svansar, för deras svansar liknar ormar med huvuden, och med dem vållar de skada.

20 Men resten av mänskligheten som inte dödades av dessa plågor omvände sig inte från sina händers verk. De upphörde inte med att tillbe demoner och avgudabilder av guld och silver och brons och sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå. 21 De omvände sig inte från sitt mördande eller sin svartkonst eller sin otukt eller sina stölder.

Föregående     Nästa

9:4sigill, se kommentar till 7:3-8.

9:5inte tillåtelse, av Gud.

9:11AbaddonApollyon, namnen betyder ”förstörare.”

9:15hållits redo, av Gud.

9:20avgudabildersom varken kan se eller höra eller gå, se profeten Jesajas domsutsaga över avguderiets dårskap och tomhet, Jes 44:9-20.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt