UPPENBARELSEBOKEN

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   14   15  16  17  18  19  20  21  22

kapitel 13

Odjuret från havet

1 Och jag såg ett odjur med tio horn och sju huvuden stiga upp ur havet. Det hade tio diadem på sina horn och hädiska namn på sina huvuden. 2 Odjuret som jag såg liknade en leopard. Det hade fötter likt en björn och gap likt ett lejon. Draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt. 3 Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat, men det dödliga såret hade läkts. Hela jorden förundrade sig och följde odjuret. 4 Och de tillbad draken eftersom han hade gett makten åt odjuret. De tillbad även odjuret och sa: ˮVem är som odjuret, och vem kan gå i krig mot det?ˮ

5 Åt odjuret gavs en mun som talade arrogant och hädiskt. Det gavs makt att verka i fyrtiotvå månader. 6 Och det började uttala hädelser mot Gud, häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen. 7 Odjuret tilläts föra krig mot de heliga och besegra dem. Det gavs makt över alla stammar och folk och språk och länder. 8 Alla som lever på jorden kommer att tillbe honom, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet som blev slaktat från världens skapelse. 9 Du som har öron, lyssna. 10 Om någon ska i fängelse, till fängelse ska han gå. Om någon ska avrättas med svärd, med svärd ska han avrättas. Här behöver de heliga uthållighet och tro.

Odjuret från jorden

11 Och jag såg ett annat odjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn likt ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första odjurets hela makt inför dess ögon. Det får jorden och dem som lever där att tillbe det första odjuret vars dödliga sår hade läkts. 13 Det gör väldiga tecken och får även eld att falla från himlen ner på jorden inför människorna. 14 Genom de tecken det tilläts göra inför odjurets ögon vilseleder det dem som lever på jorden. Det säger åt dem att göra en bild till odjuret som fick svärdshugget men kom till liv. 15 Och det tilläts ge livsande åt odjurets bild, så att bilden även kan tala och låta avrätta alla som inte tillber odjurets bild. 16 Och det får alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, att märkas på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, som är odjurets namn eller talet för namnet. 18 Här behövs visdom. Låt den som har förstånd räkna ut odjurets tal, för det är en människas tal. Talet är 666.

Föregående     Nästa

13:2. Jfr Dan 7:1-8.

13:5, 7gavsgavstillätsgavs, av den Allsmäktige.

13:8livets bok, se kommentar till 3:5. Lammet som blev slaktat från världens skapelse, Jesu Kristi försoningsdöd var bestämd – och därmed i princip ett faktum – redan då universum skapades (jfr 1 Petr 1:20). Också denna upplysning vill få oss att förstå att allt som sker i världen ingår i den Allsmäktiges allvisa plan.

13:8. ”har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet som blev slaktat från världens skapelse.” Alternativ översättning: från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet som blev slaktat.

13:10Om någon ska, i enlighet med Guds vilja (jfr 6:9-10, 1 Petr 4:12-16).

13:10. ”avrättas … avrättas.” Alternativ översättning: dödas … dödas.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt