UPPENBARELSEBOKEN

1   2   3   4   5   6   8   9   10   11   12   13   14   15  16  17  18  19  20  21  22

kapitel 7

De 144000

1 Därefter såg jag fyra änglar stå utspridda över jorden. De höll tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller mot något träd. 2 Och jag såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande Gudens sigill. Han ropade högt till de fyra änglarna som hade fått befallning att skada jorden och havet: 3 ˮSkada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill på deras pannor.ˮ 4 Och jag hörde antalet av dem som blev märkta: 144000 var märkta med sigill. De kom från varje stam av Israels söner: 5 Av Judas stam 12000, av Rubens stam 12000, av Gads stam 12000, 6 av Ashers stam 12000, av Naftalis stam 12000, av Manasses stam 12000, 7 av Simeons stam 12000, av Levis stam 12000, av Isaskars stam 12000, 8 av Sebulons stam 12000, av Josefs stam 12000, av Benjamins stam 12000, märkta med sigill.

Den stora skaran från alla länder

9 Lyssna, därefter såg jag en väldig oräknelig skara från alla länder och stammar och folk och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmkvistar i händerna. 10 De ropade högt:

ˮFrälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen, och Lammet.ˮ

11 Alla änglarna stod runt tronen och runt de äldste och de fyra väsendena. De föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud 12 och sa:

ˮAmen. Lovsången och härligheten och visdomen och tacksägelsen och äran och makten och styrkan tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen.ˮ

13 En av de äldste sa till mig: ˮVilka är dessa som är klädda i vita kläder och varifrån kommer de?ˮ 14 Jag svarade: ˮMin herre, du vet.ˮ Han sa: ˮDessa är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. 15 Av det skälet står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska omsluta dem med sin närvaro. 16 De ska varken hungra eller törsta mer, inte heller ska de träffas av solen eller någon annan hetta. 17 För Lammet som är mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka varje tår från deras ögon.ˮ

Föregående     Nästa

7:3-8sigill (v. 3), jfr Hes 9. Kan möjligen åsyfta den helige Ande (jfr 2 Kor 1:22, Ef 1:13, 4:30). Sigillet beskyddar och bevarar Guds folk i tron mitt under alla prövningar. 144000 (v. 4), sannolikt en symbolisk siffra. De nämns även i 14:1-5. Avser möjligen alla på Kristus troende judar och hedningar (som tillsammans utgör det nya Israel) den sista tiden.

7:10Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen, och Lammet. Både Fadern och Sonen kallas i NT för Frälsare (jfr 1 Tim 1:1, Joh 4:42).

7:14Lammets blod, se 5:6, 9 med kommentarer.

7:15omsluta dem med sin närvaro, jfr 3 Mos 26:11-12, Hes 37:27, Sak 2:10, Upp 21:3.

7:16. träffas av solen, jfr 16:8.

7:17leda dem till livets vattenkällor, Ps 23:2 går i fullkomlig fullbordan i himlen.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt