UPPENBARELSEBOKEN

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16  17  18  19  21  22

kapitel 20

De tusen åren

1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. 2 Han grep draken, den urtida ormen, som är djävulen och Satan, och band honom för tusen år. 3 Ängeln kastade honom i avgrunden och låste och förseglade den över honom för att han inte längre skulle vilseleda folken förrän de tusen åren hade gått. Därefter måste han friges för en kort tid.

4 Och jag såg troner. Åt de som satt på dem gavs makt att döma. Jag såg även själarna av dem som hade halshuggits på grund av deras vittnesbörd om Jesus och på grund av Guds ord. De hade inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på pannan eller handen. De fick liv och regerade med Kristus i tusen år. 5 Detta är den första uppståndelsen. De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. 6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Den andra döden har ingen makt över dem, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

Djävulen kastas i eldsjön

7 Och när de tusen åren har gått ska Satan friges från sitt fängelse. 8 Han ska gå ut och vilseleda folken – Gog och Magog – överallt på jorden, och samla dem till kriget. Deras antal är som havets sand. 9 De drog upp över jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld föll från himlen och förtärde dem. 10 Och djävulen som vilseledde dem kastades i sjön av eld och svavel där även odjuret och den falske profeten hade kastats. De ska torteras dag och natt i evigheters evighet.

Domen vid den stora vita tronen

11 Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. Jorden och himlen flydde från hans ansikte och det fanns ingen plats för dem. 12 Jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böcker öppnades. Och en annan bok öppnades, livets bok. De döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. 13 Och havet gav tillbaka de döda som fanns i det. Döden och dödsriket gav tillbaka de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Döden och dödsriket kastades i eldsjön. Eldsjön är den andra döden. 15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Föregående     Nästa

.upp20

”Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen.”

20:4. ”ord. De hade inte …” Alternativ översättning: ord, och dem som inte hade … 

20:6den andra döden, eldsjön (v. 14). Den första döden inträffar då en människa dör, dvs då själen åtskiljs från kroppen. Till den andra döden kastas de ofrälsta med kropp och själ efter den yttersta domen (v. 15, 21:8).

20:8Gog och Magog, jfr Hes 38-39. Symboliserar möjligen alla länder och folk som är fientliga till Bibelns Gud, hans bud, Jesus Kristus och hans efterföljare. De ska drivna av Satan, efter ”de tusen åren” (v. 7), en sista gång försöka attackera Guds folk.

20:10djävulen, besegrades av Jesus Kristus (Matt 12:28-29, 16:18, Luk 10:17-20, Joh 12:31, Apg 10:38, Rom 16:20, Ef 6:11, Kol 2:15, Hebr 2:14, 1 Joh 3:8) och möter nu sitt eviga straff.

20:12livets bok, se kommentar till 3:5.

20:13 (och v. 14). Döden och dödsriket, se kommentar till 1:18.

20:14-15eldsjön, se kommentar till Matt 5:22.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt