UPPENBARELSEBOKEN

1   2   3   4   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15  16  17  18  19  20  21  22

kapitel 5

Bokrullen och Lammet

1 Och jag såg en bokrulle i högra handen på honom som satt på tronen. Den hade text på båda sidor och var förseglad med sju sigill. 2 Och jag såg en stark ängel som ropade högt: ˮVem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?ˮ 3 Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. 4 Jag grät högt för att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. 5 Men en av de äldste sa till mig: ˮGråt inte. Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen med dess sju sigill.ˮ

6 Och jag såg ett Lamm stå mellan tronen och de fyra väsendena och de äldste. Det såg ut som det var slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, vilka är Guds sju Andar utsända över hela jorden. 7 Det gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. 8 När det tog bokrullen föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa, och guldskålar fulla med rökelse, som är de heligas böner. 9 Och de sjöng en ny sång:

ˮDu är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du blev slaktad. Med ditt blod friköpte du människor åt Gud från alla stammar och språk, folk och länder. 10 Du har gjort dem till ett kungadöme och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden.ˮ

11 Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var oräkneligt. 12 De sa med hög röst:

ˮLammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och rikedom och visdom och styrka och ära och härlighet och lovsång.ˮ

13 Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt i dem hörde jag säga:

ˮLovsången och äran och härligheten och makten tillhör honom som sitter på tronen, och Lammet, i evigheters evighet.ˮ

14 Och de fyra väsendena sa: ˮAmen,ˮ och de äldste föll ner och tillbad.

Föregående     Nästa

5:1en bokrulle, som möjligen innehåller Guds vilja och plan för mänskligheten med bl.a. dom för de förtappade och frälsning för de utvalda.

5:5lejonet av Juda stam, 1 Mos 49:8-12. Davids rotskott, Jes 11:1, 10.

5:6ett Lammslaktat, jfr 2 Mos 12:3-13, 3 Mos 4:32-35, Jes 53:7, Joh 1:29, Apg 8:32, 1 Kor 5:7, 1 Petr 1:19.

5:6. ”Andar.” Alternativ översättning: andar.

5:8rökelse, jfr Ps 141:2. de heligas böner, från de kristna på jorden (jfr 8:3-5).

5:9du blev slaktad. Med ditt blod friköpte du människor åt Gud, Jesu Kristi försoning utgör en orsak för evig lovsång i himlen. Se även bibelhänvisningar i kommentar till v. 6. Om ”friköpa”, se kommentarer till Rom 3:24 och 1 Petr 1:18.

5:11. ”oräkneligt.” Alternativ översättning: myriaders myriader, tusen och åter tusen.

5:13honom som sitter på tronen, och Lammet, både Gud Fadern och Gud Sonen tillbeds och äras, jfr Joh 5:23.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt