UPPENBARELSEBOKEN

1   2   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15  16  17  18  19  20  21  22

kapitel 3

Budskapet till Sardes

1 Skriv till församlingens ängel i Sardes:

Så säger han som har Guds sju Andar och de sju stjärnorna: Jag vet om dina gärningar. Det påstås om dig att du lever, men du är död. 2 Vakna upp och stärk det som återstår och som varit nära att dö. För jag har inte funnit att dina gärningar är fulländade inför min Gud. 3 Kom därför ihåg vad du tagit emot och hört. Lyd och vänd om! För om du inte vaknar ska jag komma som en tjuv och du ska inte veta vilken timme jag kommer över dig. 4 Men du har några i Sardes som inte har fläckat sina kläder. De ska vandra med mig i vita kläder eftersom de förtjänar det. 5 Alltså ska den som segrar kläs i vita kläder. Och jag ska inte stryka hans namn ur livets bok. Jag ska kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar. 6 Du som har öron, lyssna på vad Anden säger till församlingarna.

Budskapet till Filadelfia

7 Skriv till församlingens ängel i Filadelfia:

Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel och som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna: 8 Jag vet om dina gärningar. Lyssna, jag har låtit en dörr stå öppen för dig som ingen kan stänga. Du är svag, men du har hållit mitt ord och inte förnekat mitt namn. 9 Lyssna, jag ger dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner vid dina fötter, och de ska förstå att jag har älskat dig. 10 Eftersom du har tagit vara på budskapet om min uthållighet ska jag bevara dig från prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva dem som lever på jorden. 11 Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din segerkrans. 12 Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det. Jag ska skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad – det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen från min Gud – och mitt eget nya namn. 13 Du som har öron, lyssna på vad Anden säger till församlingarna.

Budskapet till Laodikeia

14 Skriv till församlingens ängel i Laodikeia:

Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, begynnelsen till Guds skapelse: 15 Jag vet om dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Om du ändå var kall eller varm! 16 Men då du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: ʼJag är rik. Jag äger i överflöd. Jag saknar ingenting.ʼ Och du begriper inte att just du är eländig och ynklig och fattig och blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att bära så att din nakenhets skam inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. 19 Alla som jag älskar tillrättavisar och disciplinerar jag. Ta detta på allvar och vänd om. 20 Lyssna, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och vi ska dela måltidsgemenskap med varandra. 21 Den som segrar ska få sitta med mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter med min Fader på hans tron. 22 Du som har öron, lyssna på vad Anden säger till församlingarna.ˮ

Föregående     Nästa

3:1Sardes, se 1:11 med kommentar. Guds sju Andar, se kommentar till 1:4.

3:1. ”Andar.” Alternativ översättning: andar.

3:3komma som en tjuv, dvs plötsligt och överraskande (jfr Matt 24:42-44, 1 Thess 5:2, 2 Petr 3:10). Här avses inte Kristi återkomst utan en särskild hemsökelse som Kristus hotar att drabba denna församling med.

3:4vita kläder, (jfr v. 5, 3:18, 4:4, 6:11, 7:9, 13, 19:14) uttrycker sannolikt att de varit trogna Gud och Kristus i tider av prövning.

3:5livets bok, omnämns direkt eller indirekt även i 2 Mos 32:32-33, Ps 69:29, Dan 7:10, 12:1, Luk 10:20, Fil 4:3, Hebr 12:23, Upp 13:8, 17:8, 20:12, 15, 21:27.

3:7Filadelfia, se 1:11 med kommentar. Davids nyckel, anspelar på Jes 22:22. Uttrycket innebär att Kristus är den som har makt över människors frälsning eller dom. öppnarstänger, jfr 1:18 med kommentar.

3:8låtit en dörr stå öppen för dig, möjligen avses himlen och gemenskapen med Kristus (v. 12, 20, 4:1), eller tillfälle för mission (1 Kor 16:9, 2 Kor 2:12, Kol 4:3, Apg 14:27). Du är svag, möjligen menas att de var få till antalet och att deras andliga inflytande över samhället därför var begränsat.

3:8. ”stänga. Du är svag, men du … .” Alternativ översättning: stänga, eftersom du är svag och … .

3:9Satans synagoga, se kommentar till 2:9.

3:10. min uthållighet, jfr Hebr 12:2-3, 2 Thess 3:5, 1 Petr 2:23. dem som lever på jorden, en ofta förekommen formulering (6:10, 8:13, 11:10, 13:8, 12, 14, 14:6, 17:2, 8) som avser de otroende.

3:10. ”budskapet om min.” Alternativ översättning: mitt budskap om.

3:11Jag kommer snart. Syftar främst på Kristi ankomst, men också på den dag då en kristen dör och får möta Kristus.

3:12pelare, möjligen är det liktydligt med anseende och ryktbarhet, jfr Gal 2:9.

3:14Laodikeia, se 1:11 med kommentar. Amen, ett hebreiskt ord som närmast betyder ”sant,” ”trovärdigt.” Jfr Jes 65:16. begynnelsen till Guds skapelse, Kristus, som själv inte är skapad, är upphovet till universums skapelse, dvs allt skapat har sin början i Kristus. Jfr Kol 1:15-17.

3:14. ”begynnelsen.” Alternativ översättning: upphovet.

3:17. Med stolthet och arrogans talade man vitt och brett om sitt ekonomiska välstånd och förstod inte att mammon hade lett dem in i en andlig fälla. Se även Luk 12:15-21 och 1 Tim 6:9-10 med kommentarer.

3:19tillrättavisar och disciplinerar, jfr Hebr 12:5-11.

3:20. Jesu erbjudande riktas till dem i församlingen som hade kommit vilse. Kristus erbjuder dem förnyad gemenskap. Jfr Höga V 5:2.

3:22lyssna på vad Anden säger till församlingarna, se kommentar till 2:7.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt