UPPENBARELSEBOKEN

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  12   13   14   15  16  17  18  19  20  21  22

kapitel 11

De två vittnena

1 En måttstock likt en stav gavs åt mig med orden: ˮRes dig och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. 2 Men undanta templets yttre gård och mät den inte för den har getts åt folken. Den heliga staden ska trampas av dem under fyrtiotvå månader. 3 Och jag ska låta mina två vittnen iklädda säckväv profetera under tolvhundrasextio dagar.ˮ 4 Dessa är de två olivträd och de två ljushållare som står inför jordens Herre. 5 Om någon vill skada dem kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Den som vill skada dem måste dödas på det sättet. 6 De har makt att tillsluta himlen så att inget regn faller under de dagar de profeterar. Och de har makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.

7 Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd ska odjuret som stiger upp från avgrunden föra krig mot dem och besegra och döda dem. 8 Deras lik ska bli liggande på gatan i den stora stad vars andliga namn är Sodom och Egypten, där även deras Herre blev korsfäst. 9 I tre och en halv dagar ska människor från olika folk och stammar och språk och länder se deras lik och inte tillåta att de begravs. 10 De som lever på jorden gläds över vad som hänt vittnena. De firar och skickar gåvor till varandra eftersom dessa båda profeter hade varit en plåga för dem som lever på jorden. 11 Men efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem och de reste sig upp. Alla som såg dem blev skräckslagna. 12 Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem: ˮKom hit upp!ˮ Och de steg upp till himlen i ett moln inför ögonen på sina fiender. 13 I samma stund blev det en stor jordbävning. En tiondel av staden störtade samman och sju tusen människor dödades av jordbävningen. De övriga blev förskräckta och gav ära åt himlens Gud. 14 Den andra fasan är över. Lyssna, snart kommer den tredje.

Den sjunde trumpeten

15 Den sjunde ängeln blåste i sin trumpet. Då hördes starka röster i himlen som sa:

ˮVärldsherraväldet tillhör nu vår Herre och hans Kristus, och han ska regera i evigheters evighet.ˮ

16 Och de tjugofyra äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud 17 och sa:

ˮVi tackar dig, Allsmäktige Herre Gud, du som är och som var, eftersom du har tagit din stora makt och börjat regera. 18 Folken upprördes, men din vrede har kommit, den tid då de döda ska dömas, och då du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, höga och låga, och fördärva dem som fördärvar jorden.ˮ

19 Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark kunde ses i hans tempel. Det kom blixtar och dån och åska och jordbävning och stora hagel.

Föregående     Nästa

11:1måttstockmät, jfr Hes 40-48.

11:4två olivträdtvå ljushållare, jfr Sak 4.

11:6. Jfr 1 Kung 17:1, 18:41-46, 2 Mos 7:14-24, 8:1-11:10.

11:7odjuret, förekommer även i kap 13 och 17.

11:15vår Herre och hans Kristus, Gud Fadern och Gud Sonen.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt