UPPENBARELSEBOKEN

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   16  17  18  19  20  21  22

kapitel 15

Guds sju vredesskålar

1 Och jag såg ett annat tecken i himlen. Det var stort och förunderligt: sju änglar med de sju sista plågorna, för med dem fullbordas Guds vrede. 2 Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld. På glashavet stod de som hade segrat över odjuret och dess bild och talet för dess namn. De höll Guds harpor i händerna 3 och sjunger Guds tjänare Moses sång, och Lammets sång:

ˮDina gärningar är stora och förunderliga, Allsmäktige Herre Gud. Dina vägar är rättfärdiga och sanna, du folkens Kung. 4 Herre, vem skulle inte frukta och ära ditt namn? För endast du är helig. Alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats.ˮ

5 Därefter såg jag att templet i himlen, vittnesbördets boning, öppnades. 6 Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut från templet. De var iklädda rena, skinande linnekläder och med guldbälten kring bröstet. 7 Ett av de fyra väsendena gav de sju änglarna sju guldskålar fyllda med Guds vrede, han som lever i evigheters evighet. 8 Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och kraft. Ingen kunde träda in i templet förrän de sju plågorna från de sju änglarna nått sin fullbordan.

Föregående     Nästa

15:1ett annat tecken, om andra tecken, se 12:1, 3.

15:3Moses sång, jfr 2 Mos 15, 32. Lammets sång, jfr 5:9-12.

15:4. Guds vrede (v. 1) som utgjuts över världen grundas på att Gud är helig. Och av sitt folk förtjänar Gud ära och tillbedjan för alla de rättfärdiga domar som Han sänder över världen (jfr 16:5-7). De ogudaktiga däremot hädar Gud för Hans rättfärdiga domar (16:21).

15:5vittnesbördets boning, jfr 2 Mos 31:18, 32:15, 40:34-35, Apg 7:44, Hebr 8:2-5, 9:11-12.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt