UPPENBARELSEBOKEN

1   2   3   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15  16  17  18  19  20  21  22

kapitel 4

Tronen i himlen

1 Lyssna, därefter såg jag en dörr stå öppen i himlen. Och den första rösten som jag hade hört tala till mig likt en trumpet, sa: ˮKom upp hit och jag ska visa dig vad som måste ske härefter.ˮ 2 Genast kom jag i Anden, och jag såg en tron stå i himlen och någon satt på tronen. 3 Han som satt på den liknade jaspis och karneol. Och en regnbåge likt en smaragd omgav tronen. 4 Runt om tronen var tjugofyra troner, och på tronerna satt tjugofyra äldste klädda i vita kläder och med guldkronor på huvudet. 5 Från tronen kom blixtar och dån och åska. Och framför tronen brann sju facklor, det är Guds sju Andar. 6 Framför tronen låg liksom ett hav av glas likt kristall.

Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen fulla med ögon fram och bak. 7 Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en oxe, det tredje hade ett människolikt ansikte, och det fjärde liknade en flygande örn. 8 De fyra väsendena hade vardera sex vingar, och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de oavbrutet:

ˮHelig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer.ˮ

9 Och när väsendena ger pris och ära och tack till honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, 10 då ska de tjugofyra äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet. De ska kasta ner sina kronor inför tronen och säga:

11 ˮVår Herre och Gud, du är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. För du har skapat allt, genom din vilja blev det till och skapades.ˮ

Föregående     Nästa

4:1vad som måste ske, i framtiden utifrån Guds förutbestämda plan för mänskligheten (jfr 1:1, 17:17, 22:6).

4:5Guds sju Andar, se kommentar till 1:4.

4:5. ”Andar.” Alternativ översättning: andar.

4:8Helig, helig, helig, jfr Jes 6:3.

4:11du har skapat allt, jfr 1 Mos 1:3, Ps 33:6, 9, 148:5, Ef 3:9. Se även kommentar till Hebr 11:3.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt