JOHANNESEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   15   16   17   18   19   20   21

kapitel 14

Jesus är vägen till Fadern

1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Faders hus finns många rum. Om inte, så skulle jag ha sagt er det. För jag går bort för att bereda en plats åt er. 3 Och om jag går bort och bereder plats åt er, så ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att även ni ska vara där jag är. 4 Och ni vet vägen dit jag går.ˮ

5 Tomas sa: ˮHerre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då veta vägen?ˮ 6 Jesus sa till honom: ˮJag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7 Om ni har lärt känna mig ska ni även känna min Fader. Och från och med nu känner ni honom och har sett honom.ˮ 8 Filippos sa: ˮHerre, visa oss Fadern, och det är nog för oss.ˮ 9 Jesus svarade: ˮSå länge har jag varit hos er, och du känner mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: ʼVisa oss Fadernʼ? 10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Det är Fadern boende i mig som utför sina gärningar. 11 Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Tro annars för gärningarnas skull.

12 Det jag säger till er är verkligen sant: Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra, för jag går till Fadern. 13 Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att Fadern blir förhärligad i Sonen. 14 Om ni ber mig om något i mitt namn ska jag göra det.

Jesus lovar sända Hjälparen

15 Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. 16 Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare, som för evigt ska vara hos er. 17 Han är sanningens Ande, som världen inte kan ta emot eftersom världen varken ser honom eller känner honom. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och ska vara i er. 18 Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. 19 En kort tid ännu och världen ser mig inte längre. Men ni ser mig, för jag lever och ni kommer att leva. 20 Den dagen ska ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. 21 Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min Fader, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom.ˮ

22 Judas – inte Judas Iskariot – frågade: ˮHerre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss men inte för världen?ˮ 23 Jesus svarade: ˮOm någon älskar mig håller han mitt ord. Och min Fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och bo hos honom. 24 Den som inte älskar mig håller inte mina ord. Och ordet som ni hör är inte mitt utan Faderns som har sänt mig. 25 Detta har jag talat till er medan jag är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.

27 Frid lämnar jag åt er. Jag ger er min frid. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan vara oroliga eller ängsliga. 28 Ni hörde att jag sa till er: ʼJag går bort och jag kommer tillbaka.ʼ Om ni älskade mig skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag. 29 Och nu har jag talat om det för er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. 30 Jag ska inte tala så mycket mer till er, för denna världens härskare kommer. I mig finns inget som tillhör honom. 31 Men jag gör som Fadern har befallt mig, så att världen får veta att jag älskar Fadern. Res er upp, vi går härifrån.

Föregående     Nästa

14:2I min Faders hus, himlen (Upp 21-22).

14:2. ”Om inte, så skulle jag ha sagt er det. För jag går bort för att bereda en plats åt er.” Alternativ översättning: Skulle jag annars ha sagt er att jag går bort för att bereda en plats åt er?

14:3så ska jag komma tillbaka och ta er till mig, orden syftar på Jesu andra tillkommelse (jfr 1 Thess 1:10, 4:16-17). Men också på den stund då Kristus kommer och tar emot varje lärjunges själ som dör (Apg 7:59, 2 Kor 5:8, Fil 1:23).

14:6Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Den som vill gå in genom den dörr som leder till Gud Fadern och himlen måste komma till Jesus Kristus. Se även Apg 4:12, 1 Tim 2:5, 1 Joh 2:23 med kommentarer.

14:9-11. De två, Sonen och Fadern, lever i fullkomlig harmoni och enhet (10:30, 38, 17:21). Jfr Kol 1:19, 2:9, Hebr 1:3.

14:12jag går till Fadern, att Jesus gick till Fadern innebar att Anden sändes till församlingen (16:7), och sedan dess verkar Kristi Ande överallt på jorden genom dem som tror. större, Jesu gärningar blev genom apostlarna mer omfattande/”större” än någonsin, se t.ex. Apg 5:12-16. Och Jesu verksamhet när han själv vandrade på jorden begränsades i stort sett till Israel, medan däremot apostlarna inledde en världsvid/”större” missionsgärning.

14:13-14. Den framgångsrika bönen sker i Jesu namn, dvs i enlighet med Jesu vilja och sinne (se Matt 21:22, 1 Joh 5:14 med kommentarer).

14:16Hjälpare, det grekiska ordet har främst en juridisk karaktär och syftar på någon som bistår med hjälp och försvar (jfr 1 Joh 2:1 där samma ord förekommer och översätts ”försvarare”). Se även Rom 8:26-27.

14:16, (26, 15:26, 16:7). ”Hjälpare.” Alternativ översättning: Advokat. Eller: Rådgivare.

14:18-20. Jesus syftar sannolikt på sin uppståndelse (se kapitel 20-21).

14:22Judas, sannolikt en av apostlarna, Jakobs son (Luk 6:16), Taddaios (Matt 10:3).

14:26i mitt namn, liksom Jesus kom i sin Faders namn (5:43, 10:25) – dvs som Faderns sändebud och representerande Faderns väsen – så kom Anden i Jesu namn. han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Orden avser främst apostlarna. De skulle snart komma att förstå betydligt mer än vad de gjorde vid detta tillfälle. Särskilt vad avser Jesu död och uppståndelse. Orden kan även ses som ett löfte om att Anden skulle vägleda alla de författare som skrev det som senare skulle bli NT. Orden syftar även på alla Jesu lärjungar i alla tider och utgör då ett löfte om att Anden ska lära och påminna oss om allt vad Skriften lär. Se även 16:13 och 17:8 med kommentarer.

14:27Frid, ordet har en bred betydelse. Det handlar om den fred som Kristus nu snart skulle åstadkomma genom sin försoning, dvs fred mellan Gud och människa (Rom 5:1). En sådan fred ger oss del av Guds kärlek, och kan även innebära upplevelser av inre frid och trygghet. lämnar jag åt er, efter sin död och uppståndelse.

14:27. ”Frid … frid.” Alternativ översättning: Fred … fred.

14:28Fadern är större än jag, detta säger Jesus som inkarnerad (Fil 2:6-7), men orden ska också förstås utifrån 1 Kor 15:27-28.

14:30denna världens härskare, Satan (jfr 16:11, Luk 4:5-6, 1 Joh 5:19). I mig finns inget som tillhör honom. Detta eftersom Jesus är syndfri, se kommentar till 7:18.

14:30. ”I mig finns inget som tillhör honom.” Alternativ översättning: Han har ingen makt över mig.

14:31härifrån, från rummet på övervåningen (Luk 22:12).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt