JOHANNESEVANGELIET

1   2   3   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21

kapitel 4

Jesus och den samariska kvinnan

1 Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han gjorde fler till lärjungar och döpte fler än Johannes. – 2 Fast det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte. – 3 Då lämnade han Judeen och återvände till Galileen. 4 Han måste då ta vägen genom Samarien. 5 Så kom han till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob hade gett åt sin son Josef. 6 Där fanns Jakobs brunn. Då Jesus var trött av vandringen satte han sig vid brunnen. Det var vid tolvtiden på dagen.

7 En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne: ˮGe mig att dricka.ˮ 8 Hans lärjungar hade nämligen gått in i staden för att köpa mat. 9 Den samariska kvinnan sa: ˮHur kan du, som är jude, be mig som är en samarisk kvinna om något att dricka?ˮ – Judarna umgås inte med samarierna. – 10 Jesus svarade: ˮOm du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: ʼGe mig att dricka,ʼ då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.ˮ 11 Kvinnan sa: ˮHerre, du har inget öskärl och brunnen är djup. Varifrån skulle du få det levande vattnet? 12 Du är väl inte förmer än vår fader Jakob? Det var han som gav oss brunnen. Och han drack själv ur den, liksom hans söner och hans boskap.ˮ 13 Jesus svarade: ˮDen som dricker av det här vattnet blir törstig igen. 14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig i evighet törsta. Det vatten jag ger blir i honom en vattenkälla som flödar fram och ger evigt liv.ˮ 15 Kvinnan sa: ˮHerre, ge mig det vattnet, så att jag inte behöver törsta eller komma hit och hämta vatten.ˮ

16 Han sa: ˮGå och hämta din man och kom hit.ˮ 17 Kvinnan svarade: ˮJag har ingen man.ˮ Jesus sa: ˮDu har rätt när du säger att du inte har någon man, 18 för fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du sa är sant.ˮ 19 Kvinnan sa: ˮHerre, jag ser att du är en profet. 20 Våra fäder har tillbett på detta berg, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem.ˮ 21 Jesus svarade: ˮKvinna, tro mig, det kommer en tid då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. 22 Ni vet inte vad ni tillber. Vi vet vad vi tillber, för frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer och den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. För det är sådana tillbedjare som Fadern söker. 24 Gud är Ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.ˮ 25 Kvinnan sa: ˮJag vet att Messias ska komma.” – Han som kallas Kristus. – ”När han kommer ska han berätta allt för oss.ˮ 26 Jesus svarade: ˮDet är jag, den som talar till dig.ˮ 27 Just då kom hans lärjungar, som blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. 28 Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket: 29 ˮKom så får ni se en man som har sagt mig allt vad jag gjort. Kan han vara Kristus?ˮ 30 De gick ut ur staden och kom till honom.

31 Under tiden bad lärjungarna honom: ˮRabbi, ät något.ˮ 32 Men han sa: ˮJag har mat att äta som ni inte känner till.ˮ 33 Lärjungarna sa till varandra: ˮKan någon ha kommit med mat till honom?” 34 Jesus sa: ˮMin mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. 35 Ni säger att det ännu är fyra månader kvar till skörden. Men jag säger er: öppna era ögon och se att fälten nu är redo för skörd. 36 Redan nu får den som skördar sin lön och samlar frukt till evigt liv, så att både den som sår och skördar kan glädjas tillsammans. 37 För det ordet är sant, att en sår och en annan skördar. 38 Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete.ˮ

39 Många samarier från den staden kom till tro på Jesus genom kvinnans ord då hon vittnade: ˮHan har sagt mig allt vad jag gjort.ˮ 40 När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem. Och han stannade där två dagar. 41 Och många fler kom till tro på grund av hans ord. 42 De sa till kvinnan: ˮNu är det inte längre utifrån dina ord som vi tror. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens Frälsare.ˮ

En ämbetsmans son botas

43 Efter dessa två dagar begav sig Jesus till Galileen. 44 För han hade själv vittnat om att en profet inte har något anseende i sin hemtrakt. 45 När han nu kom till Galileen välkomnade galileerna honom. För de hade sett allt han hade gjort i Jerusalem under högtiden eftersom de själva hade varit där.

46 Så kom han åter till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. 47 När han hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, gick han till honom och bad honom komma ner och bota hans son som låg för döden. 48 Jesus sa till honom: ˮOm ni inte ser tecken och under, så tror ni inte.ˮ 49 Ämbetsmannen sa: ˮHerre, kom ner innan mitt barn dör.ˮ 50 Jesus svarade: ˮGå, din son lever.ˮ Mannen trodde på Jesu ord och gick. 51 Och redan under vägen möttes han av sina slavar som sa att hans son levde. 52 Han frågade vid vilken tid han började bli bättre. De svarade: ˮI går vid trettontiden lämnade febern honom.ˮ 53 Då förstod fadern att det hade hänt just den tid då Jesus sa till honom: ˮDin son lever.ˮ Och han kom till tro, likaså alla i hans hus. 54 Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde efter att han hade kommit från Judeen till Galileen.

Föregående     Nästa

.joh4

En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne: ˮGe mig att dricka.ˮ

4:4måste, det är ett gudomligt måste utifrån Guds förutbestämda plan, jfr 3:7, 14, 9:4, 10:16, 12:34, 20:9. Det vanliga var annars att judar undvek Samarien och istället gick omvägen på andra sidan Jordanfloden när de reste mellan Galileen och Judeen. Se även kommentar till v. 7.

4:5Sykar, sannolikt där nutida Askar är belägen, strax öster om Gerizimberget. nära den mark som Jakob hade gett åt sin son Josef, se 1 Mos 33:18-19, 48:21-22, Jos 24:32.

4:7En samarisk kvinna, samarier var ättlingar till de israeliter som blev kvar i Samarien efter den assyriska erövringen omkring år 700 f.Kr. De kom att beblandas med hednafolk, 2 Kung 17:24. Endast de fem Moseböckerna utgjorde för dem helig skrift och platsen för deras gudstjänst var Gerizimberget (v. 20). Judar och samarier kom i allmänhet inte väl överens. kom för att hämta vatten, mitt under dagens hetta (v. 6) för att slippa konfronteras med andra. Jesus sa till henne, att Jesus överhuvudtaget talar till en samarier bröt mot gängse tradition, att han dessutom talade till en kvinna innebar ett värre brott mot gängse religiösa och kulturella tradition, och att han därtill talade till en just sådan kvinna (v. 17-18) var då något mycket kontroversiellt och frånstötande. Ge mig att dricka. Att dessutom dricka ur ett ”samariskt kärl” ansågs som orent av judarna.

4:10Guds gåva, Jesus Kristus (3:16). Kristus kan vi inte förtjäna, han är en fri gåva av Gud som människor får ta emot i tro. levande vatten, syftar särskilt på den Helige Ande som den troende får del av (7:37-39, jfr Jer 2:13, Jes 44:3).

4:11. Liksom den lärde Nikodemos (3:4) så missförstår även kvinnan Jesus eftersom också hon tolkade Jesu ord bokstavligt.

4:12vår fader Jakob, orden visar att samarierna ansåg sig vara sanna efterföljare till patriarken Jakob (Israel).

4:14. Orden är en uppyllelse av profetiorna i Jes 12:3, 44:3, 55:1.

4:18fem män har du haft, texten gör inte klart i vilken utsträckning det handlar om dödsfall respektive skilsmässa (eller möjligen tillfälliga förbindelser). den du har nu är inte din man, betyder möjligen att hon nu levde i otukt med en man som tillhörde en annan. Jesus vet allt om alla, 1:48, 2:24-25, Mark 2:8.

4:20detta berg, Gerizimberget (5 Mos 11:29, 27:12, Jos 8:33, Dom 9:7) där samarierna hade byggt ett tempel som judarna förstörde omkring år 130 f.Kr.

4:22Ni vet inte vad ni tillber. Samarierna utgick endast från de Fem Moseböckerna och hade därför begränsad kunskap om Gud och tron. frälsningen kommer från judarna, enligt profetiorna (se t.ex. 1 Mos 49:10), och det uppfylldes i Jesus Kristus, Messias (Matt 1:1-16, Rom 9:5).

4:23ande och sanning, innerligt och uppriktigt i den Helige Ande.

4:23. ”ande.” Alternativ översättning: Ande.

4:24Gud är Ande, Gud består inte av något skapat. Han är osynlig för människorna på jorden, men samtidigt närvarande överallt (Apg 17:28).

4:24. ”ande.” Alternativ översättning: Ande.

4:25Messias, även samarierna väntade på Messias eftersom det även i deras heliga skrifter (1-5 Mos) talades om honom, 1 Mos 3:15, 12:3, 49:10, 4 Mos 24:17, 5 Mos 18:15, 18.

4:26Det är jag, endast vid få tillfällen klargör Jesus så här direkt att han är Kristus/Messias (jfr Mark 14:61-62).

4:26. ”Det är jag.” Alternativ översättning: Jag Är.

4:27förvånade över att han talade med en kvinna, enligt judarnas rabbiner skulle män så långt som möjligt undvika att tala med kvinnor. Jesus bryter den traditionen. Se även kommentar till v. 7.

4:33. Liksom kvinnan (v. 11) så missförstår lärjungarna Jesus.

4:34fullborda hans verk, vilket främst syftar på Jesu död och uppståndelse.

4:35-38. Jesus använder ofta ett alldagligt språkbruk som är ämnat att förstås på ett andligt sätt. fälten nu är redo för skörd (v. 35), något som v. 39 utgör ett konkret exempel på. den som sår och skördar (v. 36), jfr 1 Kor 3:6-9. Andra har arbetat (v. 38), syftar både på GT:s profeter och gudsmän, samt Johannes Döparen och hans lärjungar.

4:42världens Frälsare, inte bara judarnas (jfr 1:29, 1 Joh 2:12). Att han är världens Frälsare betyder att han räddar oss från Guds vrede, synden, djävulen och helvetet, och skänker oss Guds nåd, förlåtelse, kärlek och evigt liv. Denna frälsning får alla de i världen del av som tror på Jesus Kristus. Se även kommentar till 1 Joh 4:14.

4:43Efter dessa två dagar, i Samarien där även Filippos och apostlarna Petrus och Johannes senare skulle komma att verka, Apg 8:4-25. begav sig Jesus till Galileen, från Sykar (v. 5) till Kana (v. 46), en sträcka på omkring åtta mil.

4:45välkomnade galileerna honom, inte som Messias utan som en som kunde utföra mirakler.

4:46. Avståndet mellan Kana och Kafarnaum är omkring tre mil.

4:53. alla i hans hus, uttrycket inkluderar även slavarna.

4:54det andra tecknet i Kana, det första var vinundret (2:11).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt