JOHANNESEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

kapitel 21

Jesus uppenbarar sig för sju lärjungar

1 Därefter uppenbarade sig Jesus åter för lärjungarna. Det skedde vid Tiberiassjön, och så här uppenbarade han sig: 2 Simon Petrus och Tomas som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. 3 Simon Petrus sa till dem: ˮJag går och fiskar.ˮ De andra sa: ˮVi följer med dig.ˮ De gick ut och steg i båten, men den natten fångade de inget. 4 Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men lärjungarna visste inte att det var han. 5 Jesus sa: ˮMina barn, har ni någon fisk?ˮ De svarade: ”Nej.” 6 Han sa: ˮKasta ut nätet på högra sidan om båten och ni ska få.ˮ De kastade ut nätet, och nu kunde de inte längre dra upp det för all fisken. 7 Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: ˮDet är Herren.ˮ När Simon Petrus hörde att det var Herren tog han på sig ytterplagget eftersom han inte var klädd, och hoppade i sjön. 8 De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De var inte långt från land, knappt hundra meter.

9 När de steg i land fick de se en koleld med fisk ovanpå, och bröd. 10 Jesus sa till dem: ˮBär hit några fiskar som ni har fångat.ˮ 11 Simon Petrus steg i båten och drog in nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Men fast det var så många höll nätet. 12 Jesus sa till dem: ˮKom och ät frukost.ˮ Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De visste att det var Herren. 13 Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. 14 Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna efter att han stått upp från de döda.

Jesus och Petrus

15 När de hade ätit frukost sa Jesus till Simon Petrus: ˮSimon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?ˮ Han svarade: ˮJa, Herre, du vet att jag har dig kär.ˮ Jesus sa: ˮFör mina lamm på bete.ˮ 16 För andra gången frågade han: ˮSimon, Johannes son, älskar du mig?ˮ Han svarade: ˮJa, Herre, du vet att jag har dig kär.ˮ Jesus sa: ˮVar en herde för mina får.ˮ 17 För tredje gången frågade han: ˮSimon, Johannes son, har du mig kär?ˮ Petrus blev bedrövad att Jesus för tredje gången frågade: ˮHar du mig kär?ˮ och han svarade: ˮHerre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär.ˮ Jesus sa: ˮFör mina får på bete. 18 Det jag säger till dig är verkligen sant: När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill.ˮ 19 Han sa detta för att ange med vilken slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: ˮFölj mig.ˮ

Jesus och den lärjunge han älskade

20 Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Det var han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesus och frågat: ˮHerre, vem är det som ska förråda dig?ˮ 21 När Petrus såg honom frågade han Jesus: ˮHerre, vad ska ske med honom?ˮ 22 Jesus svarade: ˮOm jag vill att han ska leva tills jag kommer, vad angår det dig? Följ du mig.ˮ 23 Så spreds det ryktet ut bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö, utan: ˮOm jag vill att han ska leva tills jag kommer, vad angår det dig?ˮ

24 Det är den lärjungen som vittnar om det här och har skrivit ner detta. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. 25 Jesus gjorde även mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner tror jag inte att hela världen kunde rymma de böcker som då måste skrivas.

Föregående     Nästa

21:1Tiberiassjön, Galileiska sjön.

21:2Sebedaios söner, Jakob och Johannes (Matt 4:21).

21:5. ”någon fisk.” Alternativ översättning: något att äta.

21:7Den lärjunge som Jesus älskade, författaren, Johannes.

21:14tredje gången, 20:19, 26.

21:15-17. Petrus hade tre gånger förnekat Jesus (13:38, 18:27), och fick nu tre gånger betyga sin kärlek till Kristus. Var en herde för mina får (v. 16). Det var ett budskap som Petrus senare förde vidare till andra ledare i Guds församling, 1 Petr 5:2.

21:15. ”de andra gör.” Alternativ översättning: dem.

21:18sträcka ut dina händer, syftar sannolikt på korsfästelse, som enligt traditionen blev Petrus död. Möjligen under Nero omkring tre decennier senare (ca 65 e.Kr.).

21:19förhärliga Gud, att dö som martyr på grund av sin tro har inget av tragik över sig utan det innebär lovsång och ära till Gud. Jfr 12:23, Apg 5:41, Fil 1:20, 1 Petr 4:13-16.

21:20lärjunge, författaren, Johannes (13:23-25).

21:22tills jag kommer, se 14:3 med kommentar.

21:23den lärjungen, enligt traditionen dog Johannes fridfullt i Efesos i hög ålder.

21:24vi vet, det är oklart vilka som åsyftas. Möjligen författaren själv tillsammans med varje trossyskon som läser detta evangelium. Tron skänker tillit och övertygelse till Guds ord.

21:25inte att hela världen kunde rymma, en stilistisk hyperbol för att uttrycka att Jesus gjorde och sa mycket mer än vad de fyra evangelierna har förmedlat.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt