JOHANNESEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21

kapitel 9

Jesus botar en blindfödd man

1 När Jesus kom gående fick han se en man som var född blind. 2 Hans lärjungar frågade: ˮRabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?ˮ 3 Jesus svarade: ˮVarken han eller hans föräldrar har syndat. Detta inträffade för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. 4 Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Det kommer en natt då ingen kan arbeta. 5 Så länge jag är i världen är jag världens ljus.ˮ 6 Efter de orden spottade han på marken och gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon 7 och sa: ˮGå och tvätta dig i poolen Siloam.ˮ – Siloam betyder utsänd. – Då gick han dit och tvättade sig och kom tillbaka seende.

8 Hans grannar och de som förut hade sett honom tigga sa: ˮÄr det inte han som satt och tiggde?ˮ 9 Några sa: ˮDet är han,ˮ andra sa: ˮNej, men han är lik honom.ˮ Själv sa han: ˮDet är jag.ˮ 10 De frågade: ˮHur öppnades dina ögon?ˮ 11 Han svarade: ˮDen man som heter Jesus gjorde en deg och smorde mina ögon. Sedan sa han åt mig att gå till Siloam och tvätta mig. Jag gick dit och tvättade mig, och jag fick min syn.ˮ 12 De frågade: ˮVar är han?ˮ Han svarade: ˮDet vet jag inte.ˮ

Fariseerna och den blindfödde

13 De förde mannen som hade varit blind till fariseerna. 14 Det var sabbat den dag Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. 15 Då frågade även fariseerna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade: ˮHan lade en deg på mina ögon, jag tvättade mig, och nu ser jag.ˮ 16 Några fariseer sa: ˮDen mannen är inte från Gud eftersom han inte håller sabbaten.ˮ Andra sa: ˮHur kan en syndig man göra sådana tecken?ˮ De blev oense. 17 Så de frågade igen den som hade varit blind: ˮVad säger du om honom, för det var ju dina ögon han öppnade?ˮ Han svarade: ˮHan är en profet.ˮ

18 Men judarna trodde inte att han hade varit blind och fått sin syn förrän de hade kallat på hans föräldrar 19 och frågat dem: ˮÄr det här er son som ni säger föddes blind? Så hur kan han då se nu?ˮ 20 Hans föräldrar svarade: ˮVi vet att det här är vår son och att han föddes blind. 21 Men hur han nu kan se vet vi inte. Och inte heller vet vi vem som öppnat hans ögon. Fråga honom själv, han är gammal nog och kan svara för sig.ˮ 22 Föräldrarna svarade så av rädsla för judarna eftersom judarna redan hade kommit överens om att den som bekände Jesus som Kristus skulle uteslutas ur synagogan. 23 Det var därför hans föräldrar sa: ˮHan är gammal nog, fråga honom själv.ˮ

24 För andra gången kallade de till sig mannen som hade varit blind och sa till honom: ˮGe Gud äran. Vi vet att den mannen är en syndare.ˮ 25 Han svarade: ˮOm han är en syndare vet jag inte. Men en sak vet jag, jag var blind, men nu kan jag se.ˮ 26 De frågade honom: ˮVad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?ˮ 27 Han svarade: ˮJag har redan talat om det, men ni lyssnar inte. Varför vill ni höra det igen? Vill ni också bli hans lärjungar?ˮ 28 De skällde ut honom och sa: ˮDu är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. 29 Vi vet att Gud har talat till Mose, men var den här mannen kommer ifrån vet vi inte.ˮ 30 Han svarade: ˮJa, det är märkligt, ni vet inte varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. 31 Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Men han lyssnar till den som är gudfruktig och gör hans vilja. 32 Aldrig någonsin har man hört att någon öppnat ögonen på en som är född blind. 33 Om inte denne man var från Gud kunde han ingenting göra.ˮ 34 De svarade: ˮDu är fullständigt född i synd, och du undervisar oss!ˮ Och de kastade ut honom.

Andlig blindhet

35 Jesus fick höra att de hade kastat ut honom. Och när Jesus fann honom frågade han: ˮTror du på Människosonen?ˮ 36 Han svarade: ˮHerre, säg vem han är, så att jag kan tro på honom?ˮ 37 Jesus sa: ˮDu har sett honom, det är han som talar med dig.ˮ 38 Han sa: ˮHerre, jag tror.ˮ Och han tillbad honom. 39 Jesus sa: ˮTill dom har jag kommit till denna världen, för att de som inte ser ska se och för att de som ser ska bli blinda.ˮ 40 Några fariseer som var med honom hörde detta och sa till honom: ˮSkulle vi också vara blinda?ˮ 41 Jesus sa: ˮOm ni var blinda skulle ni vara utan synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar.

Föregående     Nästa

9:2-3vem har syndat eftersom han föddes blind? (v. 2) De levde kvar i gamla föreställningar (jfr 1 Mos 25:22 som enligt rabbiner utgjorde belägg för att barn kunde synda före födseln). Sjukdom och olika slags lidanden behöver inte bero på personlig synd (Luk 13:2-3, 2 Kor 12:7, Gal 4:13), även om det ibland är så (5 Mos 28:58-61, 2 Sam 11-12, Joh 5:14, 1 Kor 10:4-11, 11:30, Apg 5:1-11, Upp 2:22-23). för att Guds gärningar skulle uppenbaras (v. 3), ibland möter oss sjukdom och prövningar också av den anledningen att Guds godhet och makt ska uppenbaras (jfr 11:4).

9:4Det kommer en natt, möjligen avses händelserna under Jesu sista kväll i livet (Matt 26:31, Luk 22:53), samt bildligt Jesu korsfästelse.

9:6. Jesus utförde sannolikt dessa moment eftersom det var sabbat den dagen (v. 14), och att knåda deg (av saliv) ansågs bryta mot sabbaten (Mishnah, Shabbat 7.2). Han ville därmed visa att han är sabbatens Herre och inte accepterade absurda traditioner som ofta innebar bördor för människor (jfr Matt 11:28 med kommentar).

9:7Gå och tvätta dig, jfr 2 Kung 5:10. poolen Siloam, upptäcktes vid utgrävningar år 2004.

9:15-16. Se kommentar till v. 6.

9:22judarna, se kommentar till 1:19. den som bekände Jesus som Kristus, vilket är avgörande för den kristna tron, 1 Joh 2:22, 2 Joh v. 7.

9:24Ge Gud äran. Ett uttryck som innebar att med Gud för ögonen lova att säga sanningen.

9:31Gud inte lyssnar till syndare, här avser ”syndare” främst människor som inte lever efter Guds lag, och grundas på texter som Job 27:8-9, Ps 34:16-17, 66:18-19, Ords 15:29, 28:9, Jes 59:2.

9:34född i synd, anspelar på Ps 51:7. de kastade ut honom, avser sannolikt också uteslutning från synagogan (v. 22), vilket innebar förlust av både religiös och social gemenskap.

9:35Människosonen, se kommentar till Matt 8:18-22.

9:38han tillbad honom, sista steget i en process som började med att mannen erkände Jesus som ”man” (v. 11), sedan ”profet” (v. 17), ”var från Gud” (v. 33), och ”Människosonen” (v. 35), dvs Kristus (Messias).

9:39Till dom har jag kommit till denna världen, avser inte domedagen (se kommentarer till 3:17-18, 8:15), utan avser den ”dom” till antingen liv och ljus eller förhärdelse och mörker som kunskapen om Jesus Kristus alltid leder till för varje människa.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt