APOSTLAGÄRNINGARNA

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28

kapitel 9

Saul blir omvänd

1 Saul som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar gick till översteprästen. 2 Han bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några män eller kvinnor som hörde till Vägen så skulle han föra dem bundna till Jerusalem. 3 Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. 4 Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: ˮSaul, Saul, varför förföljer du mig?ˮ 5 Han frågade: ˮVem är du, herre?ˮ Han sa: ˮJag är Jesus, den som du förföljer. 6 Men res dig och gå in i staden, så ska du få veta vad du måste göra.ˮ 7 Männen som reste med honom stod där stumma. De hörde rösten men såg ingen. 8 Saul reste sig från marken, och han såg ingenting fast hans ögon var öppna. Men de tog hans hand och ledde honom in i Damaskus. 9 Under tre dagar var han blind, och han varken åt eller drack.

10 I Damaskus fanns en lärjunge vid namn Ananias. Herren sa till honom i en syn: ˮAnanias.ˮ Han svarade: ˮJa, Herre.ˮ 11 Herren sa: ˮRes dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man från Tarsos vid namn Saul. För han ber, 12 och i en syn har han sett en man vid namn Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen.ˮ 13 Men Ananias svarade: ˮHerre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. 14 Och här har han fullmakt från översteprästerna att gripa alla som anropar ditt namn.ˮ 15 Men Herren sa: ˮGå, för han är mitt utvalda redskap till att bära fram mitt namn inför hednafolk och kungar och Israels söner. 16 För jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull.ˮ

17 Ananias gav sig av och kom in i huset och lade sina händer på honom och sa: ˮBroder Saul, Herren har sänt mig – Jesus som visade sig för dig på vägen hit – för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av den helige Ande.ˮ 18 Genast var det som om något föll från hans ögon och han fick synen tillbaka. Han reste sig och blev döpt. 19 Och efter att ha ätit fick han förnyade krafter.

Saul förkunnar i Damaskus

Saul stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. 20 Omedelbart började han förkunna i synagogorna att Jesus är Guds Son. 21 Alla som hörde honom häpnade och sa: ˮVar det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som anropar detta namn? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till översteprästerna?ˮ 22 Men Saul fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus förvirrade när han tydliggjorde att Jesus är Kristus.

Saul flyr från judarna

23 Efter en längre tid beslöt judarna att röja honom ur vägen. 24 Men Saul fick kännedom om deras sammansvärjning. Dag och natt höll de även vakt vid stadsportarna för att döda honom. 25 Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom i en stor korg genom en öppning i muren.

Saul i Jerusalem

26 När Saul kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. 27 Barnabas tog då Saul och förde honom till apostlarna. Han berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren som hade talat till honom, och att Saul frimodigt hade talat i Jesu namn i Damaskus. 28 Så Saul stannade hos dem och rörde sig fritt i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn. 29 Och han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna. Men de stod i begrepp att döda honom. 30 När bröderna fick veta det förde de honom ner till Caesarea och sände honom därifrån till Tarsos.

31 Församlingen hade det nu lugnt i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan. Och genom den helige Andes stöd ökades antalet.

Aineas botas

32 Petrus vandrade genom hela området och kom även ner till de heliga som bodde i Lydda. 33 Där träffade han en man vid namn Aineas som i åtta år varit sängliggande eftersom han var lam. 34 Petrus sa till honom: ˮAineas, Jesus Kristus botar dig. Res dig och gör i ordning din bädd.ˮ Genast reste han sig upp. 35 Och alla som bodde i Lydda och Sharon såg honom och omvände sig till Herren.

Petrus reser upp Tabita

36 I Joppe fanns en lärjunge vid namn Tabita – det betyder gasellen. Hon var rik på goda gärningar och gav ofta till behövande. 37 Men i de dagarna blev hon sjuk och dog. Man tvättade henne och bar henne till övervåningen. 38 Då Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där sände de två män till honom med en vädjan om att komma till dem så fort som möjligt. 39 Petrus reste sig och gick med dem. Väl framme tog de honom till övervåningen. Alla änkorna ställde sig gråtande omkring honom och visade de långskjortor och mantlar som Tabita hade gjort medan hon var hos dem. 40 Men Petrus visade ut dem alla och föll på knä och bad. Sedan vände han sig mot den döda och sa: ˮTabita, res dig.ˮ Hon öppnade sina ögon, och när hon såg Petrus satte hon sig upp. 41 Han räckte henne handen och reste henne upp. Sedan kallade han in de heliga och änkorna och ställde fram henne levande. 42 Detta blev känt i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. 43 Därefter stannade Petrus en längre tid i Joppe hos en viss Simon, som var läderarbetare.

Föregående     Nästa

.apg9

Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: ˮSaul, Saul, varför förföljer du mig?ˮ

9:2Damaskus, låg nära 22 mil nordost om Jerusalem. Vägen, uttryck för den kristna tron (ordet förekommer även i 19:9, 23, 22:4, 24:14, 22, se även 18:25-26). Ursprunget kan möjligen vara Jesu ord i Joh 14:6.

9:3på sin resa, berättelsen om hur Paulus blev omvänd förekommer även i 22:6-16, 26:12-18.

9:4Saul, Saul, så hette även Israels förste kung, 1 Sam 10:21-24.

9:5den som du förföljer, eftersom församlingen är ”Kristi kropp” (1 Kor 12:27) blir varje angrepp mot församlingen ett angrepp mot Kristus.

9:6. Paulus fick ett livsavgörande möte med Herren som kallade honom att förkunna Guds ord (v. 15). På liknande sätt kallade Gud t.ex. Mose (2 Mos 3), Jesaja (Jes 6:1-13), Jeremia (Jer 1:4-19), Hesekiel (Hes 1:1-3:11), Daniel (Dan 8:15-26).

9:7hörde rösten, (i 22:9 står: ”de hörde inte rösten”). Det var sannolikt så att de uppfattade ett ljud men kunde inte urskilja ord.

9:10Ananias, mer information om honom ges i 22:12-16.

9:11Tarsos, Paulus hemstad (22:3) som låg vid norra medelhavskustens östligaste del, i nutida södra Turkiet.

9:13dina heliga, ett vanligt uttryck för de kristna (se t.ex. Rom 1:7, 1 Kor 1:2, Ef 1:1, Fil 1:1, Kol 1:2). De kristna är heliga främst för att de är iklädda Kristi rättfärdighet, och avskilda och utvalda i tjänst för Gud.

9:15hednafolk, Rom 1:13-15. kungar, Apg 26:2. Israels söner, Apg 28:17.

9:16måste lida, 2 Kor 11:23-28, 12:7-10. Varje kristen får sin beskärda del av lidande, se kommentar till 14:22.

9:18Han reste sig och blev döpt. Den som blir kristen bör så fort som möjligt låta döpa sig eftersom tro och dop ses som en integrerad enhet i NT. Se även kommentar till 2:38.

9:20-22Jesus är Guds Son (v. 20) … Jesus är Kristus (v. 22). Det budskap som Paulus fann hädiskt innan han blev omvänd, blev nu det budskap han själv vittnade om (jfr Rom 1:3-4). Om Jesus som ”Guds Son”, se kommentar till Matt 16:15-16.

9:23Efter en längre tid, möjligen har tre år gått och Paulus har varit i Arabien (Gal 1:17-18). judarna, se kommentar till Joh 1:19.

9:26. Enligt Gal 1:18-19 träffade han i Jerusalem endast Petrus och Jakob, Herrens bror.

9:27Barnabas, se kommentar till 4:36.

9:30Caesarea, låg nära tio mil nordväst om Jerusalem vid medelhavets kust. Där låg högkvarteret för den romerska ockupationsmakten. Tarsos, se kommentar till v. 11. Paulus omnämns igen i 11:25 och då har det gått 8-10 år, en för oss i stort sett okänd tid av Paulus liv.

9:31Församlingen, se kommentar till 1 Kor 1:2. Herrens fruktan, se kommentar till 5:11.

9:32de heliga, se kommentar till v. 13. Lydda, låg nära fyra mil nordväst om Jerusalem.

9:35Sharon, ett (slätt)område vid medelhavskusten ungefär mellan Joppe och Caesarea.

9:36Joppe, låg omkring sex mil nordväst om Jerusalem. Staden heter i dag Jaffa.

9:36. ”det betyder gasellen.” Alternativ översättning: på grekiska Dorkas.

9:39. ”Tabita.” Alternativ översättning: Dorkas.

9:40. Petrus hade varit med vid de tre tillfällen då Jesus hade rest upp döda (Mark 5:35-42, Luk 7:11-17, Joh 11). Även Paulus skulle senare få resa upp en död, 20:10.

9:43som var läderarbetare, att komma i kontakt med döda djur innebar orenhet (3 Mos 5:2). Att Petrus valde att bo där förberedde honom mentalt för den syn han skulle komma att få (kap 10).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt