APOSTLAGÄRNINGARNA

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28

kapitel 11

Petrus redogörelse för hedningarnas omvändelse

1 Apostlarna och bröderna i hela Judeen fick höra att även hedningarna hade tagit emot Guds ord. 2 När Petrus kom upp till Jerusalem började ʼde omskurnaʼ att kritisera honom. 3 De sa: ˮDu har besökt oomskurna män och ätit tillsammans med dem.ˮ 4 Petrus förklarade då steg för steg vad som hade hänt: 5 ˮJag var i staden Joppe. Och medan jag bad kom jag i ett annat tillstånd och fick se en syn. Något som liknade en stor duk kom ner från himlen. I dess fyra hörn sänktes den ner och kom ända ner till mig. 6 När jag noga betraktade det fick jag se jordens fyrfotadjur, både vilda och tama, och kräldjur och himlens fåglar. 7 Och jag hörde en röst säga till mig: ʼRes dig Petrus, slakta och ät.ʼ 8 Men jag svarade: ʼAbsolut inte, Herre. Något oheligt eller orent har ju aldrig kommit i min mun.ʼ 9 För andra gången talade en röst från himlen: ʼDet som Gud renat ska inte du hålla för orent.ʼ 10 Detta hände tre gånger och sedan drogs alltsammans upp till himlen.

11 Och just precis då stod tre män utanför huset där vi var. De hade sänts till mig från Caesarea. 12 Anden sa till mig att jag skulle följa med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig, och vi gick in i mannens hus. 13 Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga: ʼSänd bud till Joppe och låt hämta Simon som kallas Petrus. 14 Han ska ge dig ett budskap genom vilket du ska bli frälst, du och alla i ditt hus.ʼ 15 Och när jag började tala föll den helige Ande på dem, som på oss den första tiden. 16 Jag påmindes om Herrens ord hur han sa: ʼJohannes döpte med vatten, men ni ska döpas i den helige Ande.ʼ 17 När nu Gud gav dem samma gåva som åt oss efter att vi kom till tro på Herren Jesus Kristus, skulle då jag ställa mig i vägen för Gud?ˮ 18 När de hörde detta blev de lugna och prisade Gud och sa: ˮSå har Gud skänkt även åt hednafolken den omvändelse som ger liv.ˮ

Församlingen i Antiochia

19 De som hade skingrats under den förföljelse som utbröt efter Stefanos begav sig till Fenikien, Cypern och Antiochia. De förkunnade ordet endast för judar. 20 Men bland dem fanns några män från Cypern och Kyrene. När de kom till Antiochia började de tala även till hedningarna och förkunnade evangeliet om Herren Jesus. 21 Herrens hand var med dem, och ett stort antal som kom till tro omvände sig till Herren. 22 När församlingen i Jerusalem fick höra detta sände de Barnabas att bege sig till Antiochia. 23 När han kom dit och fick se Guds nåd blev han glad och uppmanade dem alla att helhjärtat förbli trogna Herren. 24 För Barnabas var en god man, fylld av den helige Ande och tro. Och ännu fler människor fördes till Herren. 25 Därefter begav han sig till Tarsos för att söka upp Saul. 26 Han fann honom och tog honom med sig till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans i församlingen och undervisade åtskilliga människor. Det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna.

27 I de dagarna kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. 28 En av dem hette Agabos. Han trädde fram och förutsa genom Anden att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. – Den inträffade under Claudius. – 29 Då beslöt lärjungarna att var och en efter förmåga skulle sända understöd till bröderna som bodde i Judeen. 30 Så gjorde de. Understödet sändes med Barnabas och Saul till de äldste.

Föregående     Nästa

11:2ʼde omskurnaʼ, en grupp judekristna som samtidigt med tron på Jesus Kristus strängt ville hålla fast vid omskärelsen och andra påbud från GT.

11:14Han ska ge dig ett budskap genom vilket du ska bli frälst, vilket betyder att Cornelius trots sin gudsfruktan och godhet (10:2, 22) inte var frälst (jfr Rom 3:20, 28, Gal 2:16). Det är endast tron på Jesus Kristus som frälser.

11:18Så har Gud skänkt även åt hednafolken den omvändelse som ger liv. En människas omvändelse är ytterst ett Guds verk. Den är en gåva från Gud. Se även kommentar till 2:39.

11:19. förföljelse, den som omnämns i 8:1-4. Fenikien, område kring nutida Libanon. Antiochia, låg ett par mil från Medelhavets kust i trakterna kring nutida gränsen mellan Turkiet och Syrien. I romerska riket den tredje största staden efter Rom och Alexandria.

11:20Kyrene, stad i Libyen.

11:20. ”hedningarna.” Alternativ översättning: grekerna.

11:22Barnabas, se kommentar till 4:36.

11:25Tarsos, Paulus hemstad (22:3) som låg vid norra medelhavskustens östligaste del.

11:26började kallas kristna, antingen av de kristna själva eller av utomstående. Ordet förekommer i NT även i 26:28, 1 Petr 4:16.

11:27profeter, detta är första gången som profeter omnämns i Apg. Det är en uppfyllelse av 2:17-18. Att vara profet kan bl.a. innebära att man av Gud får uppenbarelser om framtidshändelser. (v. 28). Se även 1 Kor 12:28 med kommentar, samt 1 Kor 14:3-5, 24-25.

11:28Claudius, regerade åren 41-54 e.Kr. Agabos, omnämns även i 21:10.

11:30de äldste, detta är första gången som detta uttryck används om kristna ledare i NT. I stort sett synonymt med ”församlingsledare” (jfr 1 Tim 3:1-7, 5:17, Tit 1:5-9).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt