APOSTLAGÄRNINGARNA

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28

kapitel 6

Sju medhjälpare utses

1 Vid den tiden då lärjungarna blev allt fler började de grekisktalande judarna klaga på de hebreiska judarna över att deras änkor blev eftersatta vid den dagliga utdelningen. 2 Så de tolv kallade till sig alla lärjungarna och sa: ˮDet är inte lämpligt att vi åsidosätter Guds ord för att handha det materiella. 3 Bröder, utse därför sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. 4 Men vi ska hålla oss till bönen och ordets tjänst.ˮ 5 Och förslaget gillades av hela samlingen. De valde Stefanos, en man fylld av tro och den helige Ande, vidare Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia. 6 Dessa förde de fram inför apostlarna, som bad och sedan lade händerna på dem. 7 Och Guds ord spred sig alltmer och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor mängd präster blev lydiga mot tron.

Stefanos arresteras

8 Stefanos var fylld av nåd och kraft och utförde stora tecken och under bland folket. 9 Då framträdde några från den synagoga som kallades ʼDe frigivnas,ʼ folk från Kyrene och Alexandria, och folk från Kilikien och Asien. De började diskutera med Stefanos. 10 Men de kunde inte försvara sig mot den visdom och den Ande som här talade. 11 Då fixade de fram några män som sa: ˮVi har hört honom yttra hädiska ord mot Mose och mot Gud.ˮ 12 De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda. De rusade sedan mot honom och släpade honom med sig och förde honom inför Sanhedrin. 13 De förde fram falska vittnen som sa: ˮDen här mannen upphör aldrig att tala mot denna heliga plats och mot lagen. 14 Vi har hört honom säga att den där Jesus från Nasaret ska förstöra denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss.ˮ 15 Alla som satt i Sanhedrin stirrade på Stefanos, och de såg att hans ansikte var som en ängels.

Föregående     Nästa

6:1de grekisktalande judarna, judar som var födda utanför Israel. de hebreiska judarna, judar från Israel som talade främst arameiska. vid den dagliga utdelningen, som omnämns i 2:45, 4:34-35. deras änkor blev eftersatta, diskriminering får inte förekomma i den kristna församlingen, jfr Jak 2.

6:3Bröder, bland ”alla lärjungarna” (v. 2) var det endast bröder som fick välja. män, uttrycker också det en partriarkal social struktur. Även praktiska och sociala uppgifter inom församlingen var männens ansvarsområde. Jfr 1 Tim 3:8 med kommentar. fyllda av Ande och vishet, sociala uppgifter inom församlingen är inte mindre värdefulla än andliga. Båda kräver gudomligt bistånd. Den tjänst som här beskrivs kan ses som ett förstadium till det som senare skulle bli ”församlingstjänare,” (1 Tim 3:8-13).

6:5. Samtliga sju valda män hade grekiska namn.

6:6. Handpåläggning kunde förekomma vid flera olika tillfällen, 5:12, 8:17, 9:17, 19:6, 28:8. Se även 1 Tim 4:14, 5:22, 2 Tim 1:6.

6:7lydiga mot tron, att tro är detsamma som att vara lydig mot Guds vilja. Att inte vara lydig och tro innebär att man är kvar under Guds vrede, Joh 3:36. Se även Rom 1:5.

6:8utförde stora tecken och under, Stefanos (v. 5) är den förste i Apg som efter apostlarna uppges utföra under.

6:9De frigivnas, kallades så eftersom där samlades frigivna grekisktalande slavar eller krigsfångar. Kyrene och Alexandria, Norra Afrika. Kilikien och Asien, nutida Turkiet.

6:10den Ande som här talade, uppfyller Jesu löfte i Luk 12:11-12, Matt 10:19-20.

6:11hädiska ord, Jesus anklagades också för hädelse, Mark 14:64.

6:12, 15. Sanhedrin, se kommentar till Matt 26:59.

6:13De förde fram falska vittnen, vilket man också hade gjort mot Jesus, Matt 26:59-60. denna heliga plats, templet.

6:14ska förstöra denna plats, syftar ursprungligen på Jesu ord, Joh 2:19-22. Det var en falsk anklagelse som användes även mot Jesus, Mark 14:58.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt