APOSTLAGÄRNINGARNA

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28

kapitel 12

Jakob dödas och Petrus fängslas

1 Vid den tiden for kung Herodes våldsamt fram mot en del i församlingen. 2 Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. 3 När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och lät gripa även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. 4 Och efter att han gripit Petrus satte han honom i fängelse. Han överlämnades åt fyra vaktstyrkor med fyra man var att bevaka honom. Avsikten var att efter påsken ställa honom inför folket. 5 Petrus var alltså fängslad, men församlingen bad innerligt till Gud för honom.

Petrus befrias från fängelset

6 Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater. Han var bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. 7 Plötsligt stod där en Herrens ängel och ett ljussken strålade i cellen. Han stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: ˮSkynda dig upp.ˮ Och kedjorna föll från hans händer. 8 Ängeln sa: ˮSpänn fast bältet och ta på dig sandalerna.ˮ Petrus gjorde det och ängeln sa: ˮSvep manteln om dig och följ mig.ˮ 9 Petrus gick ut och följde honom. Men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt utan trodde han såg en syn. 10 När de hade passerat den första och andra vakten kom de till järnporten som ledde ut till staden. Den öppnades för dem av sig själv. De kom ut och gick längs en gata och plötsligt försvann ängeln från honom. 11 När Petrus kom till sans igen sa han: ˮNu förstår jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt vad det judiska folket förväntat sig.ˮ

12 Då detta stod klart gick han till det hus där Maria bodde, mor till den Johannes som kallades Markus. Där var åtskilliga församlade och bad. 13 Petrus knackade på porten och en tjänsteflicka vid namn Rhode gick för att höra vem det var. 14 Hon kände igen Petrus röst och blev så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. 15 De sa till henne: ˮDu är inte klok.ˮ Men hon vidhöll att det var så, och då sa de: ˮDet är hans ängel.ˮ 16 Men Petrus fortsatte knacka, och när de öppnade såg de till sin förvåning att det var han. 17 Han gav dem tecken med handen att vara tysta och berättade för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Och han sa: ˮTala om detta för Jakob och för bröderna.ˮ Sedan gav han sig av till en annan plats. 18 När morgonen kom blev det ett väldigt rabalder bland soldaterna över vad som hade hänt med Petrus. 19 Och efter att Herodes hade sökt efter honom utan resultat, förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras till avrättning. Sedan begav han sig ner från Judeen till Caesarea där han uppehöll sig.

Herodes död

20 Herodes var mycket upprörd över folket i Tyros och Sidon. Eniga trädde dessa fram inför kungen. Och efter att de fått hans kammarherre Blastos på sin sida bad de om fred. Deras land var nämligen beroende av kungens land för sin försörjning. 21 På utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tribunen och höll ett tal till dem. 22 Och folket ropade: ˮEn guds röst och inte en människas!ˮ 23 Omedelbart slog honom en Herrens ängel eftersom han inte gav Gud äran. Och han blev uppäten av maskar och dog.

PAULUS FÖRSTA MISSIONSRESA
(13:4-14:28)

Barnabas och Saul sänds ut från Antiochia

24 Men Guds ord hade framgång och utbredde sig. 25 Och Barnabas och Saul återvände till Jerusalem efter att ha fullgjort sitt uppdrag. De tog med sig Johannes som kallades Markus.

Föregående     Nästa

12:1kung Herodes, (Agrippa I) regerade 37-44 e.Kr.

12:2Jakob, en av Jesu tolv apostlar (Matt 4:21). Hans död är i enlighet med Jesu förutsägelse, Mark 10:39. svärd, att likvidera med svärd var en vanlig romersk avrättningsmetod (jfr Rom 13:4).

12:3osyrade brödets högtid, det var en sju dagars högtid som var ansluten till påsken (2 Mos 12:17-20). Högtiden inföll under mars eller april.

12:4fyra vaktstyrkor, en styrka för varje tre timmars skift under natten.

12:5Petrus var alltså fängslad, för tredje gången (4:3, 5:18). bad innerligt, genom intensiv förbön skulle Petrus komma att bli mirakulöst räddad.

12:12Johannes som kallades Markus, omnämns även i v. 25, 13:5, 13, 15:37-40, Kol 4:10, 2 Tim 4:11, Filem. v. 24, 1 Petr 5:13. Enligt traditionen är han författaren till Markusevangeliet.

12:15Det är hans ängel. Se kommentar till Matt 18:10.

12:17Jakob, Jesu bror och författare till Jakobsbrevet. Jakob verkar från och med nu ha varit den mest framstående ledaren i Jerusalems församling. Även han kom att kallas apostel (Gal 1:19, 2:9). bröderna, sannolikt ”de äldste” (11:30, 21:18). gav han sig av till en annan plats, bl.a. för att man inte i onödan ska utsätta sig för fara (jfr Matt 10:23, Joh 11:54, Apg 9:25, 14:6).

12:19befallde att de skulle föras till avrättning, i enlighet med romersk sed som påbjöd att den vakt som förlorat sin fånge skulle straffas i fångens ställe.

12:20Tyros och Sidon, låg vid Medelhavets kust i nutida Libanon.

12:23dog, år 44 e.Kr.

12:25Markus, se kommentar till v. 12.

12:25. ”till.” Andra handskrifter: från.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt