MARKUSEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 16

Jesu uppståndelse

1 När sabbaten var över köpte Maria Magdalena, och Maria, Jakobs mor, och Salome aromatiska kryddoljor för att gå och smörja Jesus. 2 Mycket tidigt på söndagen, då solen gick upp, kom de till graven. 3 De sa till varandra: ˮVem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?ˮ 4 Men när de tittade upp såg de att stenen, som var mycket stor, var bortrullad. 5 De gick in i graven och såg en ung man sitta på höger sida iklädd en vit dräkt. Och de blev förfärade, 6 men han sa: ˮVar inte förfärade. Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. 7 Men gå och säg till hans lärjungar och till Petrus att Jesus går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, så som han sagt er.ˮ 8 Och de gick ut och sprang bort från graven, uppskakade och helt utom sig. Och de sa ingenting till någon eftersom de var rädda.

–   –   –   –   –   –   –

[9 Efter sin uppståndelse på söndag morgon visade han sig först för Maria Magdalena, från vilken han kastat ut sju demoner. 10 Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom, och som nu sörjde och grät. 11 Men när de hörde att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. 12 Sedan uppenbarade han sig i en annan skepnad för två av dem som var på väg ut till landet. 13 Även de gick och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. 14 Sedan uppenbarade han sig för de elva när de låg till bords, och han tillrättavisade dem för deras otro och hårda hjärtan eftersom de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. 15 Och han sa till dem: ˮGå ut i hela världen och förkunna evangelium för hela skapelsen. 16 Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. 17 Dessa tecken ska följa dem som tror: i mitt namn ska de kasta ut demoner. De ska tala i nya tungor. 18 De ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska.ˮ

19 När Herren Jesus hade talat till dem blev han tagen upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. 20 Och de gick ut och förkunnade överallt. Och Herren verkade med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.]

Föregående     Nästa

16:1. Om kvinnorna, se kommentar till 15:40.

16:2. ”söndagen.” Alternativ översättning: första dagen i veckan.

16:5en ung man, en ängel (Matt 28:2-7). Se även kommentar till Luk 24:4.

16:7att Jesus går före er till Galileen, så som Jesus hade förutsagt, 14:28.

16:8. Att evangeliet avslutas med kvinnor i panik och rädsla utgör ett starkt vittnesbörd om evangeliets autenticitet.

16:9-20. Bland annat de två äldsta manuskripten saknar dessa verser. Flera tidiga kyrkofäder kände inte till dem. Texten innehåller många ord och uttryck som annars är främmande för Markus. På grund av yttre och inre textkritiska kriterier anses det därför allmänt (även bland evangelikala forskare) att avsnittet inte hör till den heliga kanoniska texten. Men det återges här av tradition.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt