MARKUSEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 10

Undervisning om äktenskap och skilsmässa

1 Jesus begav sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordanfloden. Åter samlades mycket folk omkring honom, och han undervisade dem som han brukade. 2 Några fariseer ville sätta honom på prov. De kom fram till honom och frågade: ˮÄr det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?ˮ 3 Han svarade: ˮVad har Mose påbjudit er?ˮ 4 De sa: ˮMose tillåter att mannen skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig.ˮ 5 Då sa Jesus: ˮDärför att era hjärtan är så hårda skrev han detta bud. 6 Men från skapelsens begynnelse gjorde han dem till man och kvinna. 7 Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, 8 och de två ska vara ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. 9 Vad Gud fogat samman ska människan inte skilja åt.ˮ 10 När de kommit in i huset frågade lärjungarna honom igen om detta. 11 Han svarade dem: ˮDen som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig begår äktenskapsbrott mot henne. 12 Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig begår hon äktenskapsbrott.ˮ

Jesus välsignar barnen

13 Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna tillrättavisade dem. 14 När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem: ˮLåt de små barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana. 15 Det jag säger till er är sant: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig in dit.ˮ 16 Och han omfamnade barnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

En rik man

17 När Jesus fortsatte sin väg sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: ˮGode Lärare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv?ˮ 18 Jesus sa: ˮVarför kallar du mig god? Ingen är god utom en – Gud. 19 Buden kan du: Mörda inte, Begå inte äktenskapsbrott, Stjäl inte, Vittna inte falskt, Bedra inte, Hedra din far och din mor.ˮ 20 Mannen sa: ˮLärare, allt detta har jag hållit från min ungdom.ˮ 21 Jesus såg på honom, fick kärlek till honom och sa: ˮEn sak återstår. Gå och sälj allt du äger och ge åt de fattiga, då har du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.ˮ 22 Vid de orden blev mannen illa berörd och gick bedrövad sin väg eftersom han ägde mycket.

23 Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: ˮHur svårt är det inte för de förmögna att komma in i Guds rike.ˮ 24 Lärjungarna häpnade över hans ord, men Jesus sa igen: ˮMina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike. 25 Det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.ˮ 26 De blev än mer förfärade och sa till varandra: ˮVem kan då bli frälst?ˮ 27 Jesus såg på dem och sa: ˮFör människor är det omöjligt, men inte för Gud, eftersom allting är möjligt för Gud.ˮ

28 Petrus tog till orda och sa till honom: ˮVi har ju lämnat allt och följt dig.ˮ 29 Jesus sa: ˮDet jag säger till er är sant: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv. 31 Men många som är först ska bli sist, och många som är sist ska bli först.ˮ

Jesu tredje förutsägelse om sin död och uppståndelse

32 De var på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De var förundrade, och andra som följde med var rädda. Han tog åter de tolv avsides och talade om för dem vad som skulle hända honom: 33 ˮLyssna, vi går upp till Jerusalem. Och Människosonen ska överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda som ska döma honom till döden. De ska överlämna honom åt hedningarna 34 som ska håna honom, spotta på honom, prygla honom, och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå.ˮ

Jakob och Johannes begäran

35 Jakob och Johannes, Sebedaios söner, gick fram till Jesus och sa: ˮLärare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om.ˮ 36 Han sa: ˮVad vill ni att jag ska göra för er?ˮ 37 De svarade: ˮLåt den ene av oss få sitta på din högra sida och den andre på din vänstra, i din härlighet.ˮ 38 Jesus sa: ˮNi vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?ˮ 39 De svarade: ˮDet kan vi.ˮ Jesus sa: ˮDen bägare som jag dricker ska ni dricka, och med det dop som jag döps med ska ni döpas. 40 Men platserna på min högra och vänstra sida är det inte min sak att tilldela. De tillhör dem de är färdigställda för.ˮ

41 När de tio andra hörde detta började de bli arga på Jakob och Johannes. 42 Då kallade Jesus dem till sig och sa: ˮNi vet att de som anses vara folkens ledare härskar över sina folk, och deras stormän utövar sin makt över dem. 43 Men så är det inte bland er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare 44 och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. 45 För Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.ˮ

Jesus botar den blinde Bartimaios

46 De kom till Jeriko. Och när Jesus lämnade staden med sina lärjungar och en stor folkskara, satt en blind tiggare vid vägen, Bartimaios, Timaios son. 47 När han hörde att det var Jesus från Nasaret började han ropa: ˮJesus, Davids son, förbarma dig över mig!ˮ 48 Många förmanade honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: ˮDavids son, förbarma dig över mig!ˮ 49 Jesus stannade och sa: ˮKalla hit honom.ˮ De gjorde det och sa till den blinde: ˮLugn, res dig upp, han kallar på dig.ˮ 50 Han kastade av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus, 51 och Jesus frågade: ˮVad vill du att jag ska göra för dig?ˮ Den blinde sa: ˮRabbouni, jag vill kunna se igen.ˮ 52 Jesus sa: ˮGå, din tro har botat dig.ˮ Genast fick han sin syn, och följde Jesus på vägen.

Föregående     Nästa

.mark10

”Låt de små barnen komma till mig och hindra dem inte …”

10:1därifrån, sannolikt Kafarnaum (9:33). på andra sidan Jordanfloden, östra sidan om floden i området Pereen.

10:2-12. Se kommentarer till Matt 19:3-9.

10:4. 5 Mos 24:1, 3.

10:6. från skapelsens begynnelse gjorde han dem till man och kvinna. Formuleringen innebär att universum (1 Mos 1:1) och Adam och Eva skapades vid samma tidpunkt, dvs för drygt 6000 år sedan.

10:6-8. 1 Mos 1:27, 2:24.

10:7. ”och hålla sig till sin hustru.” Andra handskrifter saknar dessa ord.

10:13-14. Se kommentar till Matt 19:13-15.

10:15som ett barn, i tillit och förtröstan.

10:16. Alla små barn är inneslutna i Jesu kärlek och välsignelse. Se även kommentar till Matt 19:13-15.

10:17-27. Se kommentarer till Matt 19:16-26.

10:19. 2 Mos 20:12.

10:28-31. Se kommentarer till Matt 19:29-30. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser (v. 30), exempel ges i Apostlagärningarna (se t.ex. Apg 2:42-46, 4:32-37, 5:42, 9:9, 43, 14:3, 21-28, 15:36, 18:3, 18-20, 23, 28:30).

10:32-33förundrade rädda, eftersom Jesus valde att gå rakt in i lejonets kula där fientligheten mot honom var som starkast. talade om för dem vad som skulle hända honom, vilket han redan hade gjort vid två tillfällen, 8:31, 9:31. Jesus visste att lärjungarna hade svårt att förstå och lätt för att glömma, därför upprepade han hela tiden huvudsyftet med sin närvaro på jorden. överlämnas, ytterst av Gud, men i konkret mening av Judas Iskariot och sedan av de religiösa ledarna. åt hedningarna, den romerska makten.

10:35-45. Se även kommentarer till Matt 20:21-28. Jakob och Johannes (v. 35), med sin begäran visar dessa apostlar (som tillhörde Jesu innersta cirkel) att de ännu inte förstått Jesu undervisning och de värderingar som gäller i Guds rike (8:34, 9:35-37, 10:15). döpas (v. 38), med ett överflöd av lidande (Ps 18:16-17, 69:2-3). lösen (v. 45), se kommentar till Matt 20:28.

10:46-47. Se kommentarer till Matt 20:29-30.

10:48. Se kommentar till Matt 20:31.

10:51Rabbouni, betyder ”min Lärare” och är en förstärkning av titeln rabbi.

10:52din tro, att Jesus är Messias (v. 47-48) och att Jesus förmår bota. botat, vilket här inkluderar både själsligt och kroppsligt botande. Här botade Jesus en blind utan beröring, jfr  motsatsen i 8:22-26. Jesus bemöter varje behövande på ett unikt sätt.

10:52. ”botat.” Alternativ översättning: frälst.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt