MARKUSEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 13

Templets förstörelse förutsägs

1 När Jesus gick ut från templet sa en av hans lärjungar: ˮLärare, titta vilka stenar och vilka byggnader!ˮ 2 Jesus sa: ˮDu ser dessa stora byggnader. Här ska inte lämnas sten på sten, allt kommer att brytas ner.ˮ

Tecken på tidsålderns slut

3 Han satt på Olivberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. De frågade: 4 ˮSäg oss när detta ska ske? Och vad är tecknet på att allt ska fullbordas?ˮ 5 Jesus började tala: ˮSe till att ingen vilseleder er. 6 Många ska komma i mitt namn och påstå att de är Kristus. De ska leda många vilse. 7 När ni får höra om krig och rykten om krig bli då inte skrämda. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. 8 Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir jordbävningar på olika platser, och det blir hungersnöd. Detta är början på födslovåndorna.

9 Var på er vakt. Man ska utlämna er till domstolar och misshandla er i synagogor och ställa er inför ståthållare och kungar på grund av mig, som vittnen inför dem. 10 Och först måste evangeliet förkunnas för alla folk. 11 När man för bort er för att utlämnas, oroa er inte för vad ni ska säga, utan tala det som ges er i den stunden. För det är inte ni som då talar utan den helige Ande. 12 Broder ska utlämna broder till att dödas, och en far sitt barn, och barn ska trotsa sina föräldrar och döda dem. 13 Och ni ska bli hatade av alla på grund av mitt namn. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.

En stor nöd

14 När ni ser ʼförödelsens vidrighetʼ stå på förbjuden plats – förstå detta den som läser – då ska de som bor i Judeen fly till bergen. 15 Den som är på taket ska inte stiga ner, eller gå in för att hämta något i sitt hus. 16 Och den som är ute på åkern ska inte återvända för att hämta sin mantel. 17 Det blir hemskt för dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. 18 Be att det inte händer på vintern. 19 För i de dagarna blir det en sådan nöd vars like inte har inträffat sedan skapelsens begynnelse då Gud skapade, intill nu, och aldrig mer ska inträffa. 20 Om Herren inte förkortade dagarna skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat dagarna. 21 Om någon då säger till er: ʼHär är Kristus,ʼ eller: ʼDär är han,ʼ så tro det inte. 22 Falska kristusgestalter och falska profeter ska träda fram och utföra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. 23 Men var på er vakt. Jag har sagt er allt i förväg.

Människosonens ankomst

24 Men i de dagarna, efter denna nöd, ska solen förmörkas och månen mista sitt sken. 25 Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter skakas. 26 Då ska man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. 27 Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ände till himlens ände.

Jämförelse med fikonträdet

28 Lär av en jämförelse med fikonträdet. Så fort kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren nalkas. 29 Likaså ska ni veta när ni ser detta hända att han är nära, utanför dörren. 30 Det jag säger till er är sant: Detta släkte ska inte försvinna förrän allt det här sker. 31 Himmel och jord ska försvinna, men mina ord ska aldrig försvinna.

Ingen vet dagen eller timmen

32 Men angående den dagen eller timmen vet ingen, inte ens änglarna i himlen eller Sonen, ingen utom Fadern. 33 Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. 34 Det blir som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina slavar fullmakt och var sin uppgift. Och portvakten befallde han att vaka. 35 Vaka därför, för ni vet inte när husets herre kommer, om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. 36 Annars kan han komma plötsligt och finna att ni sover. 37 Vad jag säger till er säger jag till alla: Vaka!ˮ

Föregående     Nästa

13:1-2. Jesus visste att Rom genom Titus cirka 40 år senare, dvs 70 e.Kr. skulle lägga Jerusalem med dess väldiga tempel i ruiner. Där människor ser välsignelse och skönhet, där ser Jesus dom och ödeläggelse.

13:3-9. Se kommentarer till Matt 24:4-9. som vittnen inför dem (v. 9), Jfr Apg 4:3, 5:18, 27, 23:1, 24:10-22, 25:1-11, 26:1-23, 2 Tim 4:16.

13:9. ”för.” Alternativ översättning: mot.

13:10Och först, dvs innan Kristi ankomst och tidsålderns slut då allt ska fullbordas (jfr Matt 24:3).

13:11. Exempel på den helige Andes bistånd: Petrus, Apg 4:8. Stefanos, Apg 6:10. Paulus, Apg 13:9. Jesus gav ofta löften om Andens hjälp, Joh 14:25-26, 15:26-27, 16:12-15.

13:12. Om detta hade Jesus talat även tidigare, se Matt 10:34-36 med kommentarer.

13:13Och ni ska bli hatade av alla på grund av mitt namn. Världens människor och demonerna hatar Gud. Det är ett hat som alltid kommer att riktas mot Jesu lärjungar som inte tillhör den här världen, jfr Joh 15:18-21, 17:14. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Se kommentar till Matt 24:13.

13:14. Se kommentar till Matt 24:15.

13:15-23. Se kommentarer till Matt 24:16-27.

13:24-27. Se kommentar till Matt 24:29-31. sina utvalda (v. 27), de som är utvalda av Gud före universums skapelse och därför tror på Jesus Kristus (se kommentar till Ef 1:4).

13:26. Dan 7:13.

13:30släkte, sannolikt avses den generation som levde då Jesus talade detta. Eller möjligen avser ordet människosläktet som sådant. förrän allt det här sker, sannolikt det som rör Jerusalems fall. Eller möjligen både det som rör Jerusalems fall och det som ska inträffa vid tidsålderns slut.

13:31. Se kommentar till Matt 24:35.

13:32den dagen, Kristi ankomst. eller Sonen, under den tid då han var på jorden (Fil 2:6-7). Exakta tidsscheman som rör Kristi ankomst är fruktlösa och skadliga.

13:33-37. Se kommentar till Matt 24:42-44. Annars kan han komma plötsligt och finna att ni sover (v. 36). Vilket de flesta i församlingen i Sardes gjorde, Upp 3:1-6.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt