HEBREERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 8

Kristus – överstepräst i ett nytt förbund

1 Huvudpunkten i vad vi säger är följande: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen. 2 Där förrättar han tjänst i helgedomen, den sanna tälthelgedom som Herren har rest och inte någon människa. 3 För varje överstepräst blir insatt till att frambära gåvor och offer. Därför måste även Kristus ha något att frambära. 4 Om han levde på jorden skulle han inte ens vara präst eftersom det finns andra som frambär gåvorna enligt lagen. 5 De tjänar vad som är en skuggbild av det himmelska, enligt vad Mose blev anvisad av Gud när han skulle uppföra tälthelgedomen: Se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. 6 Men nu har Kristus fått en långt högre tjänst eftersom han är ett bättre förbunds medlare, ett som är stadfäst med bättre löften. 7 För om det första förbundet hade varit felfritt skulle det inte funnits behov av ett annat. 8 Men Gud klandrar dem och säger: Lyssna! Dagar ska komma, säger Herren, då jag upprättar ett nytt förbund med Israels hus och Judas hus. 9 Det blir inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut från Egypten. För de blev inte kvar i mitt förbund, och jag tog inte hand om dem, säger Herren. 10 Detta är det förbund som jag ska sluta med Israels folk i kommande dagar, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. 11 Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman eller sin broder och säga: ʼLär känna Herren.ʼ För alla ska känna mig, från den minste till den störste. 12 För jag ska visa nåd mot deras orättfärdigheter, och deras synder ska jag inte minnas mer.

13 Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det första föråldrat. Och det som är föråldrat och gammalt är nära att försvinna.

Föregående     Nästa

8:1Majestätets, Gud Faders.

8:2den sanna tälthelgedom, avser här himlen (Upp 21:1-3).

8:3måste även Kristus ha något att frambära, vilket han har, 9:12-14.

8:4andra, de levtitiska prästerna (7:11-14).

8:5. 2 Mos 25:40.

8:6medlare, jfr 9:13-15, 2:17, 4:15-16, 10:19-20, 12:24, 1 Tim 2:5, Rom 5:1-2, 1 Joh 2:1-2. bättre löften, v. 10-12.

8:7det första förbundet, med Mose (2 Mos 19-24).

8:10i kommande dagar, detta förbund har sin början i Jesus Kristus och det fullbordas i himlen.

8:8-12. Jer 31:31.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt