HEBREERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 5

1 För varje överstepräst väljs bland människor och är utsedd att företräda människor inför Gud genom att frambära gåvor och offer för synder. 2 Han kan vara medkännande med de okunniga och vilsna eftersom han själv är behäftad med svaghet. 3 Det är därför han måste frambära syndoffer både för folket och för sig själv. 4 Och ingen kan själv ta sig denna värdighet, man måste liksom Aron kallas av Gud. 5 Inte heller Kristus tog sig värdigheten som överstepräst, utan Gud sa till honom: Du är min Son, jag har i dag fött dig. 6 Och han säger på ett annat ställe: Du är präst för evigt, i enlighet med Melkisedek. 

7 Under Jesu jordelivs dagar ropade han högt under tårar när han bad till och anropade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd på grund av sin gudsfruktan. 8 Fastän han var Son lärde han sig lydnad genom att lida. 9 Och när han hade fullkomnats blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom. 10 Av Gud blev han benämnd överstepräst, i enlighet med Melkisedek.

De första grunderna

11 Vi har mycket att säga om honom. Men det är inte lätt att förklara eftersom ni har blivit tröga att lyssna. 12 För trots att ni redan själva borde vara lärare har ni åter behov av någon som undervisar er om de första grunderna i Guds ord. Ni har behov av mjölk och inte fast föda. 13 Den som lever av mjölk är nämligen ett spädbarn och har ingen vana av en undervisning om rättfärdighet. 14 Den fasta födan är till för fullmogna, vars sinnen genom ständig övning lärt sig bedöma vad som är gott och ont.

Föregående     Nästa

5:2de okunniga och vilsna, Mose lag skiljde mellan synder som begicks av misstag och okunnighet och synder som begicks med berått mod (4 Mos 15:27-31), jfr Hebr 10:26-27.

5:4man måste liksom Aron kallas av Gud, 2 Mos 28:1, 2 Mos 29.

5:5jag har i dag fött dig, se Kol 1:15 med kommentar.

5:5. Ps 2:7.

5:6Melkisedek, omnämns i kap 5-7 och i 1 Mos 14:18, Ps 110:4.

5:6. 1 Mos 14:18, Ps 110:4.

5:7ropade han högt under tårar, syftar främst på Matt 26:37-44. han blev bönhörd, räddad från döden genom uppståndelsen (jfr Apg 2:26-27). på grund av sin gudsfruktan, Jesu gudsfruktan var fullkomlig eftersom han var utan synd (4:15).

5:7. ”Under Jesu jordelivs.” Alternativ översättning: I sitt kötts.

5:8lärde han sig lydnad genom att lida, Jesus var alltid lydig Fadern (Joh 8:29, 15:10, Rom 5:19) och det var en lydnad som fullkomnades genom hans död på korset (Matt 26:39, Fil 2:8).

5:9när han hade fullkomnats, se 2:10 med kommentar.

5:11om honom, om Melkisedeks roll som fullbordades i Kristus.

5:13undervisning om rättfärdighet, avser dels den rättfärdighet som skänkts oss i Kristus genom tron, och dels den rättfärdighet som består i ett gudfruktigt och rättfärdigt liv. Se även kommentar till Rom 1:17.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt