HEBREERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 13

Avslutande uppmaningar

1 Fortsätt lev i ömsesidig kärlek. 2 Glöm inte att visa gästfrihet, för därigenom har några haft änglar till gäster utan att veta om det. 3 Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var deras medfångar, och på dem som misshandlas, ni har ju själva en kropp.

4 Äktenskapet ska högaktas av alla och den äkta sängen bevaras ren. För Gud ska döma otuktiga och äktenskapsbrytare. 5 Lev utan åtrå till pengar. Nöj er med vad ni har, för Gud har sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. 6 Därför kan vi förtröstansfullt säga: Herren är min hjälpare, jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig?

7 Tänk på era ledare som har talat Guds ord till er. Betrakta noga hur det gick för dem och följ deras tro. 8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. 9 Låt er inte ledas iväg av olika slags främmande läror. För hjärtat mår bra av att styrkas med nåd, inte med matregler vilket inte har hjälpt någon som följt sådant. 10 Vi har ett altare från vilket tälthelgedomens tjänare inte har rätt att äta. 11 Översteprästen bär blodet från djur in i det allra heligaste som syndoffer. Kropparna bränns utanför lägret. 12 Därför led även Jesus utanför stadsporten, för att helga folket genom sitt eget blod. 13 Så låt oss gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. 14 För här har vi ingen stad som består utan vi söker den stad som ska komma. 15 Låt oss därför genom honom alltid frambära lovprisningens offer till Gud, en frukt från läppar som bekänner hans namn. 16 Och glöm inte att göra gott och vara generösa, för sådana offer är välbehagliga för Gud.

17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska stå till svars. Låt dem göra detta med glädje och inte med suckan, för det skulle vara olyckligt för er.

18 Be för oss, för vi vet att vi har ett gott samvete och vill på allt sätt bete oss rätt. 19 Jag vill verkligen uppmana er att göra detta, så att ni snart kan få mig tillbaka.

20 Fredens Gud, som genom ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 ska fullända er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Han ska verka i oss det som är välbehagligt för honom genom Jesus Kristus. Äran tillhör honom i evigheters evighet. Amen.

22 Bröder, jag ber er ha tålamod med dessa tröstens och förmaningens ord, jag har ju skrivit i all korthet. 23 Jag kan berätta för er att vår broder Timotheos har blivit frigiven. Om han kommer snart ska vi besöka er. 24 Hälsa alla era ledare och alla de heliga. Bröderna från Italien hälsar er. 25 Nåden är med er alla.

Föregående     Nästa

13:2änglar till gäster, jfr 1 Mos 18:1-15, 19:1-3, Dom 6:11-24, 13:3-23.

13:3dem som sitter i fängelse, avser trossyskon (10:32-34, 11:36, Matt 25:36).

13:4Äktenskapet, ingås enligt Bibeln när en man och en kvinna lämnar sina respektive föräldrar och väljer att bo tillsammans och leva i ömsesidig trohet (1 Mos 2:24). Se även kommentarer till Matt 19:5, 1 Kor 7. otuktiga, se 1 Thess 4:3 med kommentar. äktenskapsbrytare, den som lämnar sin äkta hälft och börjar leva med en annan är en äktenskapsbrytare. Även den som börjar leva med en frånskild är en äktenskapsbrytare (Luk 16:18).

13:5Lev utan åtrå till pengar, se 1 Tim 6:9-10 med kommentar.

13:5. 5 Mos 31:6.

13:6. Ps 118:6.

13:7. hur det gick för dem, syftar sannolikt på deras första föredömliga ledare som nu är döda. Nu har de andra ledare, v. 17.

13:8. Jesus är oföränderlig till sitt väsen liksom Fadern (1:3, Jak 1:17). Här syftar författaren främst på allt det som han tidigare i brevet undervisat om vad avser Jesu Kristi person och gärning. Utifrån t.ex. kapitel 1 betyder det att Jesus är och alltid kommer att vara försonaren (1:3), förmer än änglarna (1:4-7, 13-14), Gud (1:8). Här liksom i 1:12 förekommer ordet ”densamme” om Jesus.

13:9matregler, syftar sannolikt främst på judiska påbud om ren och oren mat (jfr Mark 7:18-20, Rom 14, Kol 2:16, 1 Kor 8:8, 10:25, 1 Tim 4:2-3).

13:10Vi har ett altare, avser främst korset och Jesus som offerlammet. Det anspelar även på nattvarden (1 Kor 10:16-21). tälthelgedomens tjänare, de israelitiska prästerna och indirekt varje jude som tjänar enligt gamla förbundets regler och bud.

13:13utanför lägret, avser den judiska religionen, men även denna världen (Rom 12:2, Jak 4:4, 1 Joh 2:15-17).

13:14den stad som ska komma, det himmelska Jerusalem (12:22, Upp 21:2).

13:15-16lovprisningens offer (v. 15) … göra gott och vara generösa (v. 16) … sådana offer (v. 16), att prisa Gud och göra väl mot sin nästa är offerhandlingar som Guds folk i det nya förbundet förväntas utföra.

13:17de vakar över era själar, jfr Apg 20:28, 1 Petr 5:1-3.

13:20blod, se 9:22 med kommentar.

13:21Han ska verka i oss, jfr Fil 2:13, 1 Thess 5:23.

13:23Timotheos, se kommentar till Rom 16:21.

13:24de heliga, en vanlig beteckning på de kristna vilket innebär att de är iklädda Kristi rättfärdighet och står avskilda för Gud i hans tjänst. Bröderna från Italien hälsar er. Det betyder antingen att författaren skriver från Italien, eller att han någon annanstans ifrån förmedlar hälsningar från dessa italienare.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt