HEBREERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 2

En stor frälsning

1 Därför måste vi desto mer uppmärksamma det vi har hört, så att vi inte driver bort ifrån det. 2 För om det budskap som talades genom änglar var orubbligt och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, 3 hur ska vi då undkomma om vi föraktar en så stor frälsning? Det var Herren som först talade om den och sedan bekräftades den för oss av dem som hade hört honom. 4 Gud ger sitt vittnesbörd genom tecken och under och olika slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja.

Frälsningens upphovsman

5 Det var nu inte änglar han satte över den kommande världen som vi talar om. 6 Men som någon har vittnat på ett ställe: Vad är en människa att du tänker på henne, eller en människoson att du visar omsorg om honom? 7 Du gjorde honom lägre än änglarna en kort tid. Du krönte honom med ära och majestät. 8 Du lade allt under hans fötter.

Då Gud lade allt under honom undantogs inget från att vara honom underlagt. Fast ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. 9 Men vi ser Jesus, som gjordes lägre än änglarna en kort tid, vara krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Han skulle alltså genom Guds nåd smaka döden i varje människas ställe.

10 För när Gud, för vilken och genom vilken allting existerar, ville föra många söner till härlighet, måste han fullkomna deras frälsnings upphovsman genom lidande. 11 För både han som helgar och de som helgas har alla samma ursprung. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder 12 då han säger: Jag ska proklamera ditt namn för mina bröder, jag ska lovsjunga dig i församlingens mitt. 13 Likaså: Jag ska förtrösta på honom, och vidare: Se, här är jag och barnen som Gud har skänkt mig.

14 Då nu barnen är av kött och blod fick även han på liknande sätt del av detta. Så skulle han genom döden göra den maktlös som hade makt över döden, det är djävulen, 15 och befria alla dem som i dödsfruktan levt som slavar hela sitt liv. 16 För som vi vet är det inte änglar han hjälper. Nej, det är Abrahams ättlingar han hjälper. 17 Därför måste han i allt bli lik sina bröder, så att han kunde bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud genom att försona folkets synder. 18 Eftersom han själv har lidit när han blev frestad kan han hjälpa dem som frestas.

Föregående     Nästa

2:1Därför, eftersom Kristus är Gud och större än änglarna (kap 1). så att vi inte driver bort ifrån det, författaren varnar ofta för risken att avfalla, jfr 3:12-14, 4:1, 6:4-8, 10:26-31, 12:15. Andra texter i NT om avfall: Matt 13:19-22, 24:10, Joh 6:66, 15:6, Apg 20:29-30, Gal 5:4, 2 Thess 2:3, 1 Tim 1:19, 4:1, 2 Tim 4:10, 2 Petr 2:20-22, 3:17, 1 Joh 2:19, Upp 3:1-3.

2:2det budskap som talades genom änglar, Mose lag som förmedlades genom änglar (5 Mos 33:2, Apg 7:53, Gal 3:19). fick sitt rättvisa straff, se t.ex. 2 Mos 21-22, 3 Mos 18-20, 4 Mos 35, 5 Mos 21:18-23.

2:3stor frälsning, Jesus Kristus och hans försoningsdöd. Herren, Jesus. av dem som hade hört honom, Jesu apostlar.

2:4. dela ut den helige Andes gåvor, jfr 1 Kor 12:8-11.

2:6-8. Enligt Hebreerbrevets författare är Psalm 8 messiansk. I begränsad omfattning handlar psalmen om människan, men orden i psalmen möter sin slutliga uppfyllelse i Jesus Kristus. Fast ännu ser vi inte att allt har lagts under honom (v. 8). Kristi herravälde över världen (Matt 28:18, Ef 1:20-21) kommer att bekräftas och fullbordas vid hans återkomst (jfr 1 Kor 15:24-26).

2:6-8. Ps 8:5.

2:9gjordes lägre än änglarna en kort tid, när Jesus kom som människa (inkarnationen) var det i en slavs gestalt (Fil 2:7). smaka döden i varje människas ställe, Kristus dog för alla människor utan undantag, men frälsningen måste tas emot genom tron, se t.ex. Joh 3:16 med kommentar.

2:10fullkomna deras frälsnings upphovsman genom lidande, genom Jesu Kristi lidande och död fullkomnades hans gärning och han stadfästes därmed som världens frälsare.

2:11han som helgar, Jesus Kristus. de som helgas, de troende. samma ursprung, som inkarnerad fick Jesus del av de mänskliga villkor som började med Adam (jfr v. 14, och v. 17 med kommentar). kalla dem bröder, jfr Matt 12:47-50.

2:12. Ps 22:23.

2:13. Jes 8:17.

2:14på liknande sätt, genom inkarnationens mysterium, se Luk 1:35 med kommentar.

2:16Abrahams ättlingar, avser i förlängningen alla dem som i likhet med Abraham lever efter den rättfärdighet som kommer av tro, se Rom 4:9-25.

2:17Därför måste han i allt bli lik sina bröder, med undantag att Jesus var syndfri (4:15, 7:26, 28, 9:14, Joh 7:18, 8:46, 2 Kor 5:21, 1 Petr 2:22, 1 Joh 3:5, se även kommentar till Luk 1:35). trogen överstepräst, detta utläggs närmare i 4:14-5:10 och kap 7-8. försona folkets synder, se Rom 3:25 med kommentar.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt