HEBREERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 3

Kristus är större än Mose

1 Därför, heliga bröder som fått del av en himmelsk kallelse, tänk på den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till – Jesus. 2 Han var trogen mot den som hade insatt honom, liksom Mose var trogen i hela Guds hus. 3 För Jesus är värdig större ära än Mose, liksom byggmästaren är värdig större heder än själva huset. 4 Varje hus är nämligen byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. 5 Mose var trogen som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle omtalas. 6 Men Kristus är trogen som Son över Guds hus. Och vi är hans hus om vi håller fast vid den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss.

Varning för förhärdelse

7 Därför säger den helige Ande: Om ni hör hans röst i dag, 8 förhärda inte era hjärtan som under upproret, på frestelsens dag i öknen. 9 Där frestade och prövade era fäder mig, och samtidigt såg de mina gärningar under fyrtio år. 10 Därför avskydde jag detta släkte och sa: De far ständigt vilse i sina hjärtan, och de känner inte mina vägar. 11 Så försäkrade jag med ed i min vrede: De ska inte komma in i min vila.

12 Bröder, var uppmärksamma så att ingen av er har ett ont otroshjärta som avfaller från den levande Guden. 13 Utan uppmuntra varandra varje dag, så länge det heter ”i dag,” så att ingen av er förhärdas av syndens list. 14 För vi har del av Kristus om vi till slutet orubbligt håller fast vid den visshet vi hade från början. 15 Det heter: Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan som under upproret. 16 För vilka var det som hörde och ändå gjorde uppror, om inte alla de som Mose ledde ut ur Egypten. 17 Och vilka avskydde Gud under fyrtio år, om inte de som syndade och föll döda i öknen. 18 Och vilka gällde eden att de inte skulle komma in i hans vila, om inte de som var olydiga. 19 Vi ser alltså att det var på grund av sin otro som de inte kunde komma in.

Föregående     Nästa

3:1Därför, syftar tillbaka främst på 2:17. apostel, en titel använd om Jesus endast här i NT. Syftar på att Jesus blev sänd av Fadern (jfr Joh 6:38, 20:21).

3:2Mose var trogen, se 4 Mos 12:7. hela Guds hus, Israels folk.

3:6över Guds hus, Kristi församling (jfr 1 Tim 3:15, 1 Petr 2:5).

3:7säger den helige Ande, GT är utandat av Gud genom den Helige Ande (jfr 2 Tim 3:16).

3:7-11, 15. Ps 95:7.

3:8under upproret, på frestelsens dag i öknen, se t.ex. 2 Mos 16:2-3, 17:2-7, kap 32, 4 Mos 11:1, 1 Kor 10:1-11.

3:10, 17avskydde, Gud avskyr och är vred på de som avfallit från tron (jfr 6:4-8, 10:26-31, 2 Petr 2:20-22).

3:19på grund av sin otro, att inte tro är att leva i olydnad mot Gud och det stänger dörren till himlen, jfr v. 12, 4:2-3, 6, 11, Joh 3:18, 36, Rom 11:23, Upp 21:8.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt