LUKASEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

kapitel 21

Änkans gåva

1 Jesus såg och uppmärksammade hur de rika lade sina gåvor i offerboxen. 2 Han såg även en fattig änka lägga i två små kopparmynt. 3 Då sa han: ˮDet jag säger till er är sant: Denna fattiga änka gav mer än alla andra, 4 för det var av sitt överflöd alla andra gav, men hon gav av sin fattigdom allt hon hade att leva på.ˮ

Templets förstörelse förutsägs

5 När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor sa Jesus: 6 ˮAngående det som ni ser, så ska dagar komma då här inte ska lämnas sten på sten utan allt ska brytas ner.ˮ

Tecken och förföljelse

7 Då frågade de honom: ˮLärare, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på att det står för dörren?ˮ 8 Jesus svarade: ˮSe till att ni inte blir vilseledda, för många ska komma i mitt namn och påstå att de är Kristus och att tiden är nära. Men följ dem inte. 9 Och när ni får höra om krig och uppror så bli inte skrämda, för sådant måste först hända, men slutet dröjer en tid.ˮ 10 Han fortsatte: ˮFolk ska resa sig mot folk och rike mot rike. 11 Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Det ska inträffa skräckinjagande händelser, och stora tecken ska visa sig från himlen.

12 Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er till synagogor och sätta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare på grund av mitt namn. 13 Detta ger er tillfälle att vittna. 14 Besluta er för att inte förbereda något försvarstal, 15 för jag ska ge era läppar en visdom som ingen av era fiender kan stå emot eller motbevisa. 16 Ni kommer att bli förrådda även av föräldrar och bröder och släktingar och vänner. En del av er ska de döda. 17 Och ni ska bli hatade av alla på grund av mitt namn. 18 Men inte ett hårstrå på ert huvud ska ni mista. 19 Genom uthållighet ska ni vinna era själar.

En stor nöd

20 När ni ser Jerusalem omringat av härar, då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära. 21 Då ska de som är i Judeen fly till bergen, och de som är inne i staden lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. 22 För detta är straffets tid, då allt som står skrivet ska uppfyllas. 23 Det blir hemskt för dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. För en stor nöd ska drabba landet, och vrede ska hemsöka detta folk. 24 De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla länder. Och Jerusalem ska trampas ner av hednafolk till dess att hednafolkens tider är fullbordade.

Människosonens ankomst

25 Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå förtvivlade inför havets och vågornas dån. 26 Människor ska svimma av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens krafter kommer att skakas. 27 Och då ska man se Människosonen komma i ett moln med makt och stor härlighet. 28 Men när detta börjar ske, så räta på er och stå upp i förväntan, för då närmar sig er befrielse.ˮ

Jämförelse med fikonträdet

29 Och han gav dem en liknelse: ˮSe på fikonträdet och alla andra träd. 30 När ni ser att de knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 Likaså när ni ser att detta händer, då vet ni att Guds rike är nära. 32 Det jag säger till er är sant: Detta släkte ska inte försvinna förrän allt det här sker. 33 Himmel och jord ska försvinna, men mina ord ska aldrig försvinna.

Håll er vakna

34 Akta er så att inte era hjärtan tyngs ner av utsvävningar och dryckenskap och livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. För den ska komma över alla som bor på jorden. 36 Håll er alltid vakna och be om kraft att kunna undfly allt som ska komma och kunna stå inför Människosonen.ˮ

37 Om dagarna var han i templet och undervisade, men på kvällarna gick han ut till det berg som kallas Olivberget och stannade där över natten. 38 Och tidigt om morgonen kom allt folket till honom i templet för att lyssna på honom.

Föregående     Nästa

21:1-4. Se kommentarer till Mark 12:41-44.

21:5-6. Jesus visste att Rom genom Titus cirka 40 år senare, dvs 70 e.Kr. skulle lägga både Jerusalem och det väldiga templet i ruiner. Se även kommentar till Matt 24:1-2.

21:7-33. Se kommentarer till Matt 24. de (v. 7), fyra av lärjungarna enligt Mark 13:3. ge era läppar en visdom (v. 15), jfr 2 Mos 4:12, 15, 5 Mos 18:18, Jes 50:4, 51:16, Jer 1:9, Apg 6:10. inte ett hårstrå på ert huvud ska ni mista (v. 18), detta är inte en garanti mot t.ex. misshandel eller martyrskap (v. 16) utan främst ett uttryck för själens beskydd (jfr v. 19). straffets tid (v. 22), en tid då Gud på ett särskilt märkbart sätt utgjuter sin vrede (jfr Jer 6:8, Mika 3:12). vrede (v. 23), avser Guds och människors vrede. Gud i sin vrede ingjuter hat och ilska hos de folk som ska angripa judarna och ödelägga landet och Jerusalem. trampas ner av hednafolk (v. 24), Gud använder ogudaktiga hednafolk som ett straffets och vredens redskap, jfr 5 Mos 28:49, Jes 5:26-30, Jer 5:15-17, Sak 14:1-2. till dess att hednafolkens tider är fullbordade (v. 24), avser Kristi ankomst då hednafolken inte längre ska kunna plåga Guds folk. Samtidigt avses de utvaldas frälsning bland hednafolken och Israel (se även Apg 3:19-21 och Rom 11:12, 26 med kommentarer). inför havets och vågornas dån (v. 25), en bild för allt kaos, all turbulens och alla hemsökelser som drabbar jorden (jfr Jes 5:30, 17:12-14). räta på er och stå upp i förväntan (v. 28), att världen rasar samman är något efterlängtat och positivt för kristna eftersom det utgör ett förebud på vår kommande hemfärd. släkte (v. 32), se kommentar till Matt 24:34.

21:13. ”Detta ger er tillfälle att vittna.” Alternativ översättning: Det ska bli för er till ett vittnesbörd.

21:23. ”landet.” Alternativ översättning: jorden.

21:26. ”svimma.” Alternativ översättning: dö.

21:27. Dan 7:13.

21:28. ”stå upp i förväntan.” Alternativ översättning: lyft upp era huvuden.

21:37Om dagarna, under hans sista vecka.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt