LUKASEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

kapitel 16

Liknelsen om den ohederlige förvaltaren

1 Jesus sa också till sina lärjungar: ˮEn rik man hade en förvaltare som blev anklagad för att slösa bort hans egendom. 2 Då kallade han honom till sig och sa: ʼVad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning, för du kan inte längre få vara förvaltare.ʼ 3 Då tänkte förvaltaren: ʼVad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Jag är för svag att gräva, och tigga skäms jag för. 4 Nu vet jag vad jag ska göra så att folk välkomnar mig i sina hem när jag avskedats från min tjänst.ʼ 5 Och han kallade till sig av sin herres skuldsatta, en i sänder, och frågade den förste: ʼHur mycket är du skyldig min herre?ʼ 6 Han svarade: ʼHundra krus olivolja.ʼ Förvaltaren sa: ʼTa ditt skuldebrev och sätt dig genast ner och skriv femtio.ʼ 7 Han frågade en annan: ʼOch du, hur mycket är du skyldig?ʼ Han svarade: ʼHundra tunnor vete.ʼ Då sa han: ʼTa ditt skuldebrev och skriv åttio.ʼ 8 Och hans herre lovordade den ohederlige förvaltaren för hans list. För världens människor är listigare mot sina egna än vad ljusets människor är. 9 Jag säger er: Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdiga mammon. Då ska de välkomna er i de eviga boningarna när pengarna tagit slut. 10 Den som är trogen i smått är trogen även i stort, och den som är orättfärdig i smått är orättfärdig även i stort. 11 Om ni inte varit trogna i fråga om den orättfärdiga mammon, vem vill då anförtro er det verkligt sanna? 12 Och om ni inte varit trogna med det som ägs av andra, vem vill då ge er vad som tillhör er? 13 Ingen slav kan tjäna två herrar. För då kommer han att hata den ene och älska den andre eller hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.ˮ

Guds rike och lagen

14 Fariseerna, som älskade pengar, hörde allt detta och hånade honom. 15 Då sa Jesus till dem: ˮNi är sådana som vill framstå som rättfärdiga inför människor. Men Gud känner era hjärtan. För det som är upphöjt i människors ögon är vidrigt inför Gud.

16 Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas evangeliet om Guds rike och alla vill tränga sig in. 17 Men det är lättare för himmel och jord att försvinna än att en enda prick av lagen faller bort.

Skilsmässa och omgifte

18 Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

Den rike mannen och Lasaros

19 En rik man klädde sig i purpur och fint linne och levde varje dag i fest och lyx. 20 Men vid hans port var lagd en fattig man vid namn Lasaros. Han var full av sår 21 och längtade att få äta sig mätt av smulorna från den rike mannens bord. Dessutom kom hundarna och slickade hans sår. 22 Så hände sig att den fattige dog, och änglarna bar honom till platsen intill Abraham. Även den rike dog och begravdes. 23 När han plågades i dödsriket tittade han upp och fick se Abraham långt borta, och Lasaros intill honom. 24 Då ropade han: ʼFader Abraham, förbarma dig över mig! Sänd Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i denna eld!ʼ 25 Men Abraham svarade: ʼBarn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och Lasaros likaså det onda. Nu får han tröst, och du plågas. 26 Dessutom har ordnats en stor klyfta mellan oss och er. Det ska omöjliggöra för dem som vill ta sig över härifrån till er eller därifrån till oss.ʼ 27 Mannen sa: ʼDå ber jag dig, fader, att du sänder Lasaros till min fars hus 28 för att varna mina fem bröder så att inte de också kommer till denna plågans plats.ʼ 29 Men Abraham sa: ʼDe har Mose och profeterna. Dem ska de lyssna till.ʼ 30 Men han sa: ʼNej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda ska de omvända sig.ʼ 31 Abraham svarade honom: ʼLyssnar de inte till Mose och profeterna ska de inte heller bli övertygade om någon uppstår från de dödaʼ.ˮ

Föregående     Nästa

16:1-13. Poängen med liknelsen ges i v. 9. Några praktiska tillämpningar av liknelsen kan läsas i 2 Kor 8-9 och Fil 4:10-19. lovordade för hans list (v. 8), han fick inte erkännande för sitt svek, bedrägeri och sin förskingring, utan för sitt allmänna skarpsinne. ljusets människor (v. 8), Jesu efterföljare (Joh 12:36, Ef 5:8, 1 Thess 5:5). den orättfärdiga mammon (v. 9), rikedomen är ”orättfärdig” på grund av alla frestelser och snaror den för med sig (se 1 Tim 6:9-10 med kommentar). I den stund en människa börjar älska pengar (v. 14) har hon blivit otrogen mot Gud (v. 13). Men om de pengar man äger används generöst i Guds tjänst kan de bli till välsignelse för andra människor här i livet och för en själv i evigheten. Se även kommentar till 12:15-21. det verkligt sanna (v. 11), de eviga himmelska skatterna (jfr Matt 6:19-20, 19:21, Luk 12:33). vad som tillhör er (v. 12), avser främst ”det verkligt sanna” i v. 11.

16:8. ”hans herre.” Alternativ översättning: Herren.

16:15sådana som vill framstå som rättfärdiga, se 18:9-12. det som är upphöjt i människors ögon, dvs yttre religiositet (Matt 6:1-5, 16), men också status, pengar och rikedom (Luk 16:13-14).

16:16Lagen och profeterna, GT. Johannes, Döparen, vars förkunnelse och verksamhet på ett avgörande sätt förberedde marken för den nya tidsålder som kom i och genom Jesus Kristus. och alla vill tränga sig in, men alla kommer inte in (se t.ex. Matt 7:13-23, 23:13, 25:30, 41, 46, Luk 13:24-25, 1 Kor 1:18, Fil 3:18-19, 2 Thess 1:8-9, 2 Petr 2:6, 9, Judas v. 7, Upp 14:9-11, 21:8, 22:15). Det är bara genom att bli född på nytt en människa kommer in i Guds rike, Joh 3:3.

16:16. ”vill tränga sig in.” Alternativ översättning: som går in är angripna. Eller: uppmanas enträget att komma in.

16:17. Trots att lagen (GT) är stängd som frälsningsväg, så utgör den fortfarande Guds Ord (jfr 2 Tim 3:16). GT ska läsas av den kristna församlingen, främst för att Skrifterna på mångfaldigt sätt pekar på Jesus Kristus (24:27), och även för att den moraliska lagen så som den uttrycks i t.ex. de Tio Budorden fortfarande har gällande kraft. Se även Matt 5:19 med kommentar.

16:18. Se kommentarer till Matt 5:31-32, 19:3-9, 1 Kor 7.

16:19-31. Detta behöver inte vara en liknelse eftersom personer är namngivna, vilket inte är fallet i NT:s liknelser. en rik man (v. 19), budskapet riktas främst till ”fariseerna, som älskade pengar” (v. 14). Men Jesus illustrerar här hur rikedom och överflöd tillsammans med förakt för Skrifterna (v. 29) kan leda till helvetet. Se även kommentar till 12:15-21. jag plågas i denna eld (v. 24), helvetet beskrivs ofta i NT som en brinnande plats. Läs mer om helvetet i kommentar till Matt 5:22. Mose och profeterna (v. 29), de heliga Skrifterna är allt som människan behöver för att bli räddad, men det var något som den rike mannen var likgiltig inför. inte heller bli övertygade om någon uppstår från de döda (v. 31), den som föraktar Guds Ord kommer inte heller att omvända sig på grund av mirakler.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt