LUKASEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

kapitel 14

En man botas på sabbaten

1 Det hände att Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariseerna. Och man iakttog honom noga. 2 Då stod där plötsligt framför honom en man som led av vätskeansamling i kroppen. 3 Jesus tog till orda och sa till de laglärda och fariseerna: ˮÄr det tillåtet att bota på sabbaten, eller inte?ˮ 4 Men de teg. Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå. 5 Och han sa till dem: ˮOm någon av er har en son eller en oxe som faller i en brunn på sabbatsdagen, skulle han inte genast dra upp dem?ˮ 6 De blev svarslösa.

Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd

7 När han märkte hur gästerna valde ut hedersplatserna berättade han en liknelse för dem: 8 ˮNär någon bjuder dig på bröllop så lägg inte beslag på hedersplatsen vid bordet. Kanske någon av gästerna är mer ansedd än du. 9 Och när den som bjudit er båda kommer och säger till dig: ʼLämna plats åt honom,ʼ då måste du skamsen inta den nedersta platsen. 10 Nej, när du är bjuden gå och sätt dig på den nedersta platsen, så att när värden kommer du kan få höra: ʼMin vän, sätt dig högre upp.ʼ Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. 11 För var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.ˮ

12 Och han sa också till sin värd: ˮNär du bjuder på lunch eller festmåltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar. För de kan bjuda tillbaka och du får din belöning. 13 Nej, när du ska hålla fest, bjud fattiga och krymplingar, lama och blinda. 14 Salig är du då eftersom de inte kan belöna dig. För du ska få din belöning vid de rättfärdigas uppståndelse.ˮ

Liknelsen om festmåltiden

15 När en av dem som låg där till bords hörde detta sa han till Jesus: ˮSalig är den som får bli bordsgäst i Guds rike.ˮ 16 Jesus sa till honom: ˮEn man ordnade en stor festmåltid och bjöd många gäster. 17 När tiden för festen var inne sände han ut sin slav för att säga till de inbjudna: ʼKom, för nu är allt klart.ʼ 18 Men de började alla ursäkta sig. Den förste sa till honom: ʼJag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Var vänlig ta emot min ursäkt.ʼ 19 En annan sa: ʼJag har köpt fem par oxar och ska gå och se vad de duger till. Var vänlig ta emot min ursäkt.ʼ 20 En tredje sa: ʼJag har gift mig och därför kan jag inte komma.ʼ 21 Slaven kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husbonden upprörd och sa till sin slav: ʼGå omedelbart ut på gator och gränder i staden och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lama.ʼ 22 Slaven sa: ʼHerre, vad du befallde är utfört, men här finns ännu plats.ʼ 23 Då sa herren till sin slav: ʼGå ut på vägar och stigar och uppmana och pressa folk att komma in, så att mitt hus blir fullt. 24 För jag säger er att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltidʼ.ˮ

Kostnaden för lärjungaskapet

25 Stora skaror följde Jesus. Och han vände sig om och sa till dem: 26 ˮOm någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina bröder och systrar, och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. 27 Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. 28 Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra det? 29 För har han lagt en grund utan att fullfölja bygget kommer alla som ser det börja förlöjliga honom 30 och säga: ʼDen där mannen började bygga men kunde inte slutföra det hela.ʼ 31 Eller en kung som går ut i krig mot en annan kung. Sätter han sig inte först ner och överväger om han med tio tusen man kan möta den som kommer emot honom med tjugo tusen? 32 Om han inte kan det sänder han en delegation och ber om fred medan den andre ännu är långt borta. 33 Likaså kan ingen av er vara min lärjunge om han inte tar farväl av allt han äger.

Smaklöst salt

34 Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur ska man då få det salt igen? 35 Det duger varken för jorden eller gödselhögen. Man kastar bort det. Lyssna, du som har öron att lyssna med.ˮ

Föregående     Nästa

14:1-6. Se kommentarer till Matt 12:8-14. gick in för att äta (v. 1), eftersom han var bjuden, v. 12. Då stod där plötsligt framför honom en man (v. 2), sannolikt var hela scenariot planlagt av de religiösa ledarna. son eller en oxe (v. 5), båda var förbjudna att arbeta på sabbaten (5 Mos 5:14). En del rabbiner tillät människor men inte djur att räddas.

14:7-11. Ödmjukhet var ett vanligt tema i Jesu undervisning (18:14, Matt 18:4, 23:12). Att vilja synas och bli upphöjd av människor är en världslig strävan som inte hör hemma bland Guds folk.

14:12-14. Vi uppmanas visa godhet och generositet först och främst mot de sjuka och fattiga, inte mot vänner och välbeställda. Guds värderingar är ofta motsatta dem som råder i en fallen värld. vid de rättfärdigas uppståndelse (v. 14), rättfärdig är den som blivit förklarad rättfärdig av Gud genom tron på Jesus Kristus (Rom 3:24, 28, Gal 2:16) och som levt ett rättfärdigt liv (Matt 25:34-40, Joh 5:29).

14:15bordsgäst i Guds rike, det var en allmän uppfattning att det Messianska riket skulle inledas med en festmåltid (Jes 25:6).

14:18-20. Den som prioriterar världsliga omsorger eller äktenskap framför Guds evangelium kommer inte att få del av himmelrikets fest.

14:21fattiga och krymplingar, blinda och lama, människor som då var allmänt föraktade och utstötta.

14:23-24. Gud öppnar himmelrikets dörr för hednafolken (jfr Apg 13:46-48, 18:5-6) och stänger den för alla dem bland det judiska folket som inte ville komma in till ”festen”. Jfr Joh 1:11-12, 5:40, 12:37-40.

14:25-33Stora skaror (v. 25) följde Jesus. Och han gav människorna vid detta tillfälle fem villkor om de ville bli hans lärjungar: 1. Hata sina närmaste anhöriga (v. 26). 2. Hata sitt eget liv (v. 26).  3. Bära sitt kors (v. 27), se kommentar till Matt 10:38. 4. Beräkna kostnaden och överväga (v. 28, 31), vilket är motsatsen till att göra något lättvindigt eller att bara ”pröva” tron. 5. Försaka allt man äger (v. 33), se kommentar till 12:15-21. hatar (v. 26), Ordet ”hata” kan här sägas ha innebörden att vår kärlek till Jesus Kristus ska vara så överväldigande att alla andra relationer ter sig som ”hat” i jämförelse. Det kan också vara så att det uppfattas som ”hat” av otroende när de bevittnar troende som lämnar anhöriga för att följa Jesus. Jesus använde detta starka ord sannolikt också för att gallra ut bland de ”stora skaror” (v. 25) som endast nyfiket följde honom. Salt, hade då som viktig uppgift att konservera och bevara maten färsk. På samma sätt motverkar Jesu lärjungar som följer Kristi ord världens förruttnelse.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt