LUKASEVANGELIET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

kapitel 19

Jesus besöker Sackaios

1 Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. 2 Nu fanns där en rik man vid namn Sackaios. Han var förman för skatteindrivarna. 3 Han ville se vem Jesus var men kunde inte på grund av allt folket eftersom han var så kort. 4 Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett sykomorträd för att kunna se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. 5 När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: ˮSackaios, skynda dig ner, för i dag måste jag stanna i ditt hus.ˮ 6 Han skyndade sig ner och välkomnade honom med glädje. 7 Alla som såg det sa irriterat: ˮHan har gått och besökt en syndare.ˮ 8 Men Sackaios steg fram och sa till Herren: ˮHerre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och har jag bedragit någon ger jag fyrdubbelt tillbaka.ˮ 9 Jesus sa till honom: ˮI dag har frälsning kommit till detta hus, eftersom även han är en Abrahams son. 10 För Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat.ˮ

Bra och dåligt förvaltarskap

11 Medan de lyssnade på detta berättade Jesus även en liknelse för dem. För han var nära Jerusalem och de trodde att Guds rike när som helst skulle uppenbaras. 12 Han sa: ˮEn man av förnäm släkt for till ett avlägset land för att erhålla kungamakt och sedan återvända. 13 Han kallade till sig tio av sina slavar och gav dem omkring tre årslöner och sa till dem: ʼGör affärer tills jag återvänder.ʼ 14 Men hans landsmän hatade honom och sände en delegation efter honom som skulle säga: ʼVi vill inte att den där ska bli kung över oss.ʼ 15 Men han erhöll kungariket och återvände. Sedan lät han kalla till sig slavarna som hade fått pengarna för att få veta vad deras affärer inbringat. 16 Den förste trädde fram och sa: ʼHerre, de pengar du gav har ökat tiofalt.ʼ 17 Då sa kungen: ʼUtmärkt, du är en bra slav. Eftersom du varit trogen i det lilla ska du råda över tio städer.ʼ 18 Den andre kom och sa: ʼDe pengar du gav har ökat femfalt.ʼ 19 Kungen sa: ʼDu ska ha fem städer under dig.ʼ 20 En annan slav kom och sa: ʼHerre, här är dina pengar som jag haft förvarade i ett tygstycke. 21 Jag var nämligen rädd för dig eftersom du är en sträng man som tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått.ʼ 22 Han sa till honom: ʼEfter dina egna ord ska jag döma dig. Du är en dålig slav. Du visste att jag är en sträng man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. 23 Varför satte du inte in mina pengar i en bank så att jag kunde fått igen dem med ränta när jag kom tillbaka?ʼ 24 Och till dem som stod bredvid sa han: ʼTa ifrån honom hans pengar och ge dem åt den som fick tiofalt.ʼ 25 De sa: ʼHerre, han fick ju tiofalt.ʼ 26 ʼJag säger er: Den som har ska få, men från den som inget har ska tas också det han har. 27 Men angående dessa mina fiender som inte ville ha mig till kung, för hit dem och slakta dem inför migʼ.ˮ

Jesus rider in i Jerusalem

28 Efter att Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. 29 Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, sände han iväg två av sina lärjungar 30 och sa: ˮGå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bunden där och som ännu ingen suttit på. Lös den och led hit den. 31 Och om någon frågar er varför ni löser den ska ni svara: ʼHerren behöver denʼ.ˮ 32 De utsända gick iväg och fann att det var som han hade sagt. 33 När de löste fölet frågade ägarna: ˮVarför löser ni fölet?ˮ 34 De svarade: ˮHerren behöver den.ˮ 35 Och de ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte Jesus upp. 36 Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen.

37 Då han närmade sig och var på väg ner från Olivberget började hela lärjungaskaran i glädje prisa Gud högt för alla de kraftgärningar som de hade sett: 38 ˮVälsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn! Fred i himlen och ära i höjden!ˮ 39 Några fariseer i folkmassan sa då till honom: ˮLärare, tillrättavisa dina lärjungar.ˮ 40 Han svarade: ˮJag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.ˮ

Jesus gråter över Jerusalem

41 När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den 42 och sa: ˮOm du ändå i dag hade förstått, även du, vad som ger dig fred. Men nu är det dolt för dina ögon. 43 För dagar ska komma över dig när dina fiender bygger en vall mot dig och omringar och ansätter dig från alla håll. 44 Och dig och dina barn, som är i dig, ska de slå ner till marken, och de ska inte lämna kvar i dig sten på sten. Detta därför att du inte förstod den tid då Gud besökte dig.ˮ

Jesus renar templet

45 Och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut försäljarna där. 46 Han sa till dem: ˮDet står skrivet: Mitt hus ska vara ett bönehus. Men ni har gjort det till ett förbrytarnäste.ˮ 47 Och han undervisade dagligen i templet. Översteprästerna och de skriftlärda och folkets ledare avsåg att döda honom. 48 Men de kunde inte komma på något sätt, för allt folket hängde vid hans läppar och lyssnade.

Föregående     Nästa

19:2en rik man, berättelsen visar att Jesus inte bara visar omsorg om fattiga (18:35-43). Han gästar även rika människor och gör klart att även om det är svårt för rika att komma in i Guds rike (18:18-27) så finns de utvalda även bland dem. förman för skatteindrivarna, se kommentar till Matt 5:46.

19:4ett sykomorträd, ett storvuxet fikonträd vars stam kan bli uppemot tio meter i diameter.

19:5måste, eftersom Sackaios var utvald till att få frälsning (v. 10).

19:6glädje, i motsats till en annan rik man som blev ”förtvivlad” i mötet med Jesus (18:23).

19:8. Den som hade stulit ett får skulle enligt Mose lag ge fyrdubbel ersättning, 2 Mos 22:1, 2 Sam 12:6. Och enligt lagen skulle den som genom bedrägeri hade stulit, ersätta beloppet samt tillägga en femtedel, 3 Mos 6:5, 4 Mos 5:7.

19:9även han är en Abrahams son, en hedning eller ”syndare” (v. 7) som tror på Jesus Kristus blir ett äkta och andligt barn till Abraham, jfr Rom 4:12, 16, Gal 3:7.

19:11. Folk levde i föreställningen att Jesus nu var på väg att befria Jerusalem från den romerska ockupationsmakten och upprätta ett messianskt rike.

19:12-27. Liknelsen har delvis verklighetsanknytning. Det hände att t.ex. Archelaos, son till Herodes, reste till Rom för att få ”kungavärdighet” över judarna. En judisk delegation gjorde samma resa för att försöka förhindra att så skedde. Men främst handlar liknelsen om Jesus, som efter sin himmelsfärd är kungarnas Kung (v. 12). Världen vill inte erkänna honom som kung (v. 14). Men Jesus ska återkomma (v. 15), och då ska hans lärjungar få lön baserat på hur väl de förvaltat de olika gåvor de har fått. Allt avslutas med domens dag då de som föraktat och förkastat honom ska få sitt straff (v. 27).

19:29Betfage, låg sannolikt någon kilometer öster om Jerusalem och Betania cirka tre kilometer öster om Jerusalem. Olivberget, låg alldeles utanför Jerusalem på östra sidan.

19:31Herren, Jesus använder sig här av Gudstiteln.

19:35. Här går den messianska profetian i Sak 9:9 i uppfyllelse.

19:36bredde man ut sina mantlar på vägen, ett uttryck för att de erkände Jesus som konung, v. 38 (jfr 2 Kung 9:13).

19:38Fred i himlen, Gud är i himlen försonad med oss genom Jesus Kristus (se kommentar till Rom 5:1). Jfr Upp 7:10.

19:38. Ps 118:26.

19:41grät han, här och i Joh 11:35 omtalas i NT att Jesus grät. Det visar på Jesu sanna mänsklighet.

19:42vad som ger dig fred, dvs syndernas förlåtelse och evigt liv genom tron på Jesus Kristus. dolt för dina ögon, eftersom folket i stort förkastat Kristus så straffar Gud dem genom att förblinda dem så att de inte kan se Kristi härlighet (jfr 13:34, Matt 11:25, Joh 12:37-40, Apg 28:27, Rom 11:7-8).

19:43. Det skedde år 70 e.Kr. då Jerusalem förstördes av Rom. Se även kommentar till Matt 24:1-2.

19:44inte förstod den tid då Gud besökte dig, man förstod varken Jesu person (att han var den utlovade Messias) eller hans mission (att han kom för att frälsa deras själar). Jfr Joh 1:9-11.

19:45-46. Se kommentar till Matt 21:12-13.

19:46. Jes 56:7.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt