ANDRA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 2

1 För jag hade beslutat att inte åter besöka er och göra er bedrövade. 2 Om jag bedrövar er, vem skulle då göra mig glad om inte den som jag bedrövat? 3 Och jag skrev som jag gjorde för att vid min ankomst slippa bli bedrövad genom dem som borde glädja mig. Jag är övertygad om att min glädje är allas er glädje. 4 Det var under svår nöd och hjärteångest som jag under tårar skrev till er. Det var inte för att orsaka er bedrövelse utan för att ni skulle förstå den kärlek jag har särskilt till er.

Förlåtelse till den som syndat

5 Om det är någon som har orsakat sorg, så är det inte mig han bedrövat, utan mer eller mindre er alla, för att inte överdriva. 6 Det straff han har fått av de flesta av er är tillräckligt. 7 Nu ska ni istället tvärtom förlåta och trösta honom, så att han inte blir helt uppslukad av djup sorg. 8 Därför uppmanar jag er att bekräfta er kärlek till honom. 9 För det var också därför jag skrev, för att sätta er på prov och se om ni är lydiga i allt. 10 Den som ni förlåter, förlåter även jag. För det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, har skett för er skull inför Kristi ansikte. 11 Detta för att vi inte ska överlistas av Satan, för hans avsikter känner vi till.

I Kristi triumftåg

12 När jag kom till Troas med Kristi evangelium hade en dörr öppnats för mig av Herren. 13 Men jag fick ingen ro i min ande eftersom jag inte fann min broder Titus där. Så jag tog avsked av dem och for till Makedonien.

14 Men vi tackar Gud som i Kristus alltid för oss fram i triumftåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. 15 För vi är en Kristi rökelsedoft inför Gud bland dem som är frälsta och bland dem som är på väg till förtappelsen, 16 en doft av död till död för de senare, en doft av liv till liv för de andra. Och vem förmår något sådant? 17 Vi profiterar ju inte på Guds ord som så många andra. Utan med rena motiv från Gud talar vi i Kristus inför Gud.

Föregående     Nästa

2:1att inte åter besöka er, avser möjligen ett andra besök av Paulus, se kommentar till 12:14.

2:3jag skrev som jag gjorde, syftar sannolikt på ett annat brev än 1 Kor.

2:5-10. Den som orsakat sorg (v. 5) är sannolikt en annan än den som omnämns i 1 Kor 5. Bakgrunden är oklar. Församlingsdisciplin (v. 6) kan ibland vara nödvändigt i en församling, men minst lika viktigt är att visa förlåtelse och kärlek (v. 7-10) till den som levt i synd men som ångrat sig och vänt om.

2:11för att vi inte ska överlistas av Satan, vilket sker om församlingen underlåter att vidta åtgärder mot den i gemenskapen som trotsigt lever i synd, men det sker också om församlingen inte visar förlåtelse och kärlek när syndaren bättrat sig.

2:12Troas, en kuststad (i nutida Turkiet) vid Egeiska havet.

2:13Titus, se kommentar till Tit 1:4. Makedonien, en romersk provins som låg i nutida norra Grekland.

2:14-15Gud som i Kristus alltid för oss fram i triumftåg (v. 14), ett bildspråk som anspelar på segrande krigsherrars triumferande procession. Se även kommentar till Kol 2:15. väldoft (v. 14) … Kristi rökelsedoft (v. 15), anspelar sannolikt på GT:s offer (2 Mos 29:25, 3 Mos 1:17, 4 Mos 15:3).

2:16en doft av död till döden doft av liv till liv, när människor möter evangeliets väldoft så får det alltid en konsekvens (jfr 1 Kor 1:18). Ingen förblir opåverkad vid ett sådant möte, antingen förs själen genom sin otro till djupare mörker och förhärdelse, eller genom tro till liv i överflöd. vem förmår något sådant? Svaret är Gud (3:5) genom sina trogna förkunnare (2:17).

2:17Vi profiterar ju inte på Guds ord som så många andra. Irrlärarna i Korinth missbrukade och vantolkade Skrifterna för egen vinnings skull, i motsats till Paulus (1 Kor 4:11-13, 9:18, 2 Kor 4:2, 6:5, 11:7, 20, 12:13).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt