ANDRA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 8

Insamlingen till församlingen i Jerusalem

1 Bröder, vi vill berätta för er om den Guds nåd som har skänkts församlingarna i Makedonien. 2 Fastän svårt prövade av nöd har deras översvallande glädje och djupa fattigdom överflödat i rikaste generositet. 3 För jag kan intyga att de gav efter sin förmåga, och utöver sin förmåga, och på eget initiativ. 4 De vädjade enträget till oss om att få förmånen att delta i hjälpen åt de heliga. 5 Och de överträffade våra förhoppningar genom att ge sig själva, först åt Herren och sedan åt oss, i enlighet med Guds vilja. 6 Därför uppmanade vi Titus att också fullfölja det han påbörjat vad gäller denna givmilda gåva. 7 Men eftersom ni överflödar i allt: tro, tal, kunskap, hängivenhet och på vår kärlek som finns hos er, så överflöda också i denna givmilda gåva.

8 Mina ord ska inte ses som en befallning utan jag vill pröva utifrån andras hängivenhet om även er kärlek är äkta. 9 För ni har kunskap om vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. 10 Och jag ger mitt råd angående detta eftersom det blir till hjälp för er: redan i fjol inte bara påbörjade ni arbetet utan ville det verkligen också. 11 Fullfölj nu arbetet så att ni som villigt beslutade också fullföljer utifrån era tillgångar. 12 Om viljan finns där, så är gåvan välkommen utifrån tillgångar, inte utifrån vad man saknar. 13 För syftet är inte att andra ska få det bättre och ni få det svårt, utan att det ska råda jämvikt. 14 Nu avhjälper ert överflöd deras brist, för att deras överflöd en annan gång ska avhjälpa er brist. Därmed uppnås jämvikt. 15 Som det står skrivet: Den som samlade mycket hade inget över, och den som samlade lite saknade inget.

16 Vi tackar Gud som i Titus hjärta har lagt samma hängivenhet för er. 17 För han lyssnade till vår uppmaning och begav sig ivrigt iväg till er på eget initiativ. 18 Med honom har vi sänt brodern som uppskattas av alla församlingar för hans tjänst i evangeliet. 19 Och mer ändå, han är även vald av församlingarna att följa med oss på resan medan vi förvaltar denna givmilda gåva till ära åt Herren själv och för att visa vår goda vilja. 20 Vi gör så för att ingen ska kritisera oss för hur vi förvaltar denna frikostiga gåva. 21 För vi är angelägna om att göra vad som är riktigt, inte bara inför Herren utan också inför människor. 22 Vi har även sänt vår broder tillsammans med dem. Honom har vi ofta och på många sätt prövat och funnit vara hängiven, och än mer nu eftersom han har stort förtroende för er. 23 Vad avser Titus, så är han min kamrat och medarbetare hos er. Vad gäller våra bröder, så är de församlingarnas sändebud till Kristi ära. 24 Ge dem därför bevis på er kärlek och att det finns skäl för oss att vara stolta över er. Visa det inför församlingarna.

Föregående     Nästa

8:1församlingarna i Makedonien, (nutida norra Grekland) avser bl.a. Filippi, Thessalonike och Beroia.

8:2. Jfr Mark 12:42-44.

8:3på eget initiativ, människor får aldrig trugas till att ge gåvor, det måste komma frivilligt från ett glatt hjärta (9:7).

8:4få förmånen, det innebär välsignelse att få vara med och skänka till behövande (Apg 20:35). i hjälpen åt de heliga, de fattiga och nödställda trossyskonen i Jerusalem (Apg 11:27-30, Rom 15:25-27, 31, Gal 2:10).

8:6Titus, se kommentar till Tit 1:4. fullfölja det han påbörjat, fortsätta ta sitt ansvar för insamlingen som han tidigare hade startat upp.

8:7överflöda, om Gud skänker någon välstånd är syftet att det ska leda till flödande generositet så att balans uppstår mellan trossyskon, v. 13-14.

8:7. ”vår kärlek som finns hos er.” Andra handskrifter: er kärlek till oss.

8:8utifrån andras hängivenhet, dem som omnämnts i v. 1-5.

8:9. Också vad avser gåvor till behövande så är Jesu Kristi liv och gärning det största och främsta föredömet. Han var rik men blev fattig, jfr Fil 2:6-8. för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika, på korset var Jesus naken och utblottad på allt för att vi skulle få del av försoningens rika välsignelser här på jorden och därefter himlens härlighet (jfr Ef 1).

8:10påbörjade ni arbetet, insamlingen till Jerusalems fattiga.

8:12inte utifrån vad man saknar, ingen förväntar sig att den som är tomhänt ska bidra med något. Och den som ger till Guds verk utan att ha täckning bedrar både Gud och andra och sig själv.

8:15Den som samlade mycket, manna i öknen (2 Mos 16:13-19).

8:15. 2 Mos 16:18.

8:18brodern, okänd.

8:22vår broder, okänd.

8:24dem, Titus och de två bröder som omnämnts (v. 18, 22). församlingarna, avser möjligen främst de tre männens församlingar, men indirekt samtliga Guds församlingar.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt