ANDRA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 7

1 Älskade, då vi nu har dessa löften, låt oss rena oss från allt som förorenar kropp och ande och fullborda vår helgelse i fruktan för Gud.

Apostelns glädje över korinthiernas ånger

2 Öppna er för oss. Vi har inte handlat orätt mot någon, inte gjort illa någon, inte utnyttjat någon. 3 Detta säger jag inte för att fördöma er, eftersom jag redan har sagt att ni är i våra hjärtan för att dö och leva tillsammans med oss. 4 Jag kan verkligen vara öppen mot er. Jag är mycket stolt över er. Jag är fylld av tröst. Jag översvämmas av glädje mitt i all vår nöd. 5 För när vi kom till Makedonien fick vi ingen ro utan pressades på alla sätt, utifrån av bråk och inifrån av rädsla. 6 Men Gud som tröstar de betryckta tröstade oss genom Titus ankomst, 7 och inte bara genom hans ankomst utan också genom den tröst han hade fått hos er. Han berättade för oss om er längtan, er sorg, och ert hängivna stöd för mig. Det gjorde att min glädje blev ännu större. 8 För även om jag bedrövade er med mitt brev, så ångrar jag det inte. Om jag än förut ångrade mig eftersom jag såg att brevet för en tid gjorde er bedrövade, 9 så gläds jag nu. Inte för att ni blev bedrövade utan för att er sorg ledde till att ni vände om. För det var efter Guds vilja ni blev bedrövade. Ni har alltså inte lidit någon skada genom oss. 10 För en sorg efter Guds vilja verkar en omvändelse till frälsning som ingen ångrar. Men världens sorg för med sig död. 11 Lyssna, hur mycket har inte denna sorg efter Guds vilja medfört bland er: vilken hängivenhet, vilka förklaringar, vilken upprördhet, vilken rädsla, vilken längtan, vilken iver, vilken bestraffning. På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken. 12 Så fastän jag skrev till er var det inte med tanke på den som gjort orätt eller med tanke på den som lidit orätt. Jag skrev för att er hängivenhet för oss skulle bli uppenbar för er inför Gud. 13 Därför blev vi tröstade.

Utöver vår tröst blev vi överlyckliga att se Titus så glad. Ni har alla styrkt hans ande. 14 Om jag har varit stolt över er inför honom så har jag inte blivit besviken. Utan liksom allt det vi sagt till er är sant så har även vår stolthet inför Titus visat sig vara sant. 15 Hans hjärta värms alltmer när han tänker på allas er lydnad och hur ni tog emot honom med respekt och vördnad. 16 Jag är glad att jag så helt kan ha förtroende för er.

Föregående     Nästa

7:1dessa löften, se 6:16-18. låt oss rena ossfullborda vår helgelse, se kommentar till 1 Thess 5:23. allt som förorenar kropp och ande, om vi syndar med vår ”kropp” (avser t.ex. sexuella synder, dryckenskap, tungans missbruk – Jak 3:6) eller ”ande” (avser t.ex. onda/orena tankar och fantasier, och irrläror – 11:4) skadar och förorenar vi oss själva. i fruktan för Gud, den som inte har någon rädsla för Gud kommer att ta det lätt på synden och ondskan. Men den som inte bara älskar Gud utan också fruktar honom kommer att ta synden och ondskan på allvar (jfr Matt 5:29-30, 10:28).

7:1. ”kropp.” Alternativ översättning: kött.

7:2Öppna er för oss. Återknyter till 6:12-13. inte utnyttjat någon, ekonomiskt.

7:5Makedonien, en romersk provins som låg i nutida norra Grekland. pressades på alla sätt, se t.ex. Apg 16:19-23, 17:13, 19:23.

7:6tröstade oss genom Titus ankomst, eftersom han hade förmedlat goda nyheter från Korinth (v. 7, 15) och själv var fylld av glädje (v. 13).

7:8mitt brev, ett förmanande brev som han tidigare hade sänt till dem, jfr 2:4 (sannolikt inte 1 Kor).

7:9-11. Bedrövelser och sorger kommer ytterst från Guds hand. Syftena kan vara många, här var syftet att leda korinthierna in i en mörk prövningens tunnel för att de sedan skulle komma ut därifrån till välsignelser. På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken (v. 11). Detta kan möjligen syfta på det han skriver i 2:5-9. Se även 7:12.

7:12fastän jag skrev till er, se kommentar till v. 8. med tanke på den som gjort orätt, möjligen avses personen i 2:5-6.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt