ANDRA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 4

1 Därför blir vi inte modlösa i den tjänst som vi fått av barmhärtighet. 2 Vi tar avstånd från varje dold skamlighet. Vi använder inga knep och förfalskar inte Guds ord. Utan vi lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva åt varje människas samvete inför Gud. 3 Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som är på väg till förtappelsen. 4 Denna världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser det sken som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. 5 Vi förkunnar nämligen inte oss själva utan Jesus Kristus som Herre, och själva är vi era slavar för Jesu skull. 6 För Gud som sa: ˮUr mörkret ska ljus lysa,ˮ har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Jesu Kristi ansikte ska sprida sitt sken.

Skatten i lerkärl

7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den överväldigande kraften ska vara från Gud och inte från oss. 8 Vi är på allt sätt pressade men inte krossade, rådvilla men inte förtvivlade, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. 10 Vi bär alltid Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår kropp. 11 För vi som lever överlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. 12 Så verkar döden i oss, men livet i er. 13 Men vi har samma trons Ande enligt vad som står skrivet: Jag tror, därför talar jag. Även vi tror, och talar därför. 14 Vi vet att han som reste upp Herren Jesus ska även resa upp oss med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. 15 För allt sker för er skull, så att den nåd som sprids till allt fler får tacksägelsen att överflöda till Guds ära.

Vår himmelska boning

16 Därför blir vi inte modlösa. Även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag. 17 För vår lätta nöd som varar ett ögonblick dukar fram åt oss en helt överväldigande evig härlighet som väger tungt. 18 Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. För det synliga varar en kort tid, men det osynliga är evigt.

Föregående     Nästa

4:1den tjänst som vi fått, se 3:6, 8.

4:4Denna världens gud, Satan (11:14, Gal 1:4, 1 Joh 5:19). han som är Guds avbild, jfr Kol 1:15, Hebr 1:3.

4:5Jesus Kristus som Herre, jfr Rom 10:9-10, 1 Kor 12:3, Kol 2:6. själva är vi era slavar, jfr Matt 20:27, 1 Kor 9:19.

4:6ˮUr mörkret ska ljus lysa,ˮ anspelar både på 1 Mos 1:2-3 och Jes 9:2.

4:7lerkärl, en bild på oss människor som de svaga, bräckliga och sårbara varelser vi är.

4:10-12. Jfr 1:5 med kommentar. överlämnas ständigt åt döden för Jesu skull (v. 11), detta eftersom vittnesbördet om Jesus i en antikristlig värld har med sig faror (jfr 6:4-9).

4:13trons Ande, avser här den tro som Anden verkar i de kristna (Rom 8:15, 1 Kor 2:4, 12, 12:9, Gal 3:2, 5, 5:5, 1 Thess 1:5).

4:13. Ps 116:10.

4:13. ”Ande.” Alternativ översättning: ande.

4:17ett ögonblick, i jämförelse med himlens evighet (Upp 22:5) är jordelivets längd som en blinkning. Den vetskapen skänker tröst i nöden.

4:18Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Jfr Kol 3:1-2, Hebr 11:16. En kristen älskar inte den här världen (1 Joh 2:15-17) som är ond (Gal 1:4), utan längtar till sitt rätta hem (Fil 3:20).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt