ANDRA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 11

Paulus och de falska apostlarna

1 Om ni ändå kunde stå ut med lite oförnuft från mig. Visst gör ni det. 2 För jag vakar svartsjukt över er med Guds svartsjuka. Jag har ju trolovat er med en man – Kristus. Till honom ska jag överlämna en ren jungfru. 3 Men jag är rädd att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska även era tankar fördärvas och lockas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 För om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den vi förkunnade, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium än det ni tidigare tog emot, då är ni vänligt toleranta. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa ʼsuperapostlar.ʼ 6 Även om jag är olärd inom retoriken saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på allt sätt presenterat för er.

7 Eller begick jag en synd när jag ödmjukade mig och förkunnade Guds evangelium för er utan betalning, för att ni skulle upphöjas? 8 Jag ’plundrade’ andra församlingar genom att ta emot betalning för att kunna tjäna er. 9 Och när jag var hos er och saknade något besvärade jag ingen, för bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. Jag undvek på allt sätt att bli en börda för er, och så ska det förbli. 10 Lika säkert som Kristi sanning finns i mig ska denna min stolthet inte kunna tystas ner i Achaias bygder. 11 Varför? För att jag inte älskar er? Gud vet att jag gör det.

12 Och vad jag gör vill jag fortsätta göra, för att slå undan benen på dem som söker ett tillfälle att kunna stoltsera med att de är våra likar. 13 För de är falska apostlar, opålitliga arbetare, som förklär sig till Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över eftersom Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. 15 Inte underligt därför att även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men deras slut ska motsvara deras gärningar!

Paulus lidanden

16 Jag upprepar, ingen ska påstå att jag är oförnuftig. Men om ni gör det, acceptera mig då som oförnuftig, så att även jag kan få vara lite stolt. 17 Vad jag självsäkert och stolt säger är inte vad Herren skulle säga, utan jag talar i oförnuft. 18 Eftersom många är stolta på människors sätt vill även jag vara stolt. 19 Ni står ju villigt ut med de oförnuftiga, ni som är så kloka. 20 För ni tolererar att man förslavar er, utnyttjar er, kuvar er, uppträder arrogant mot er, slår er i ansiktet. 21 Jag skäms för att medge att vi har varit för svaga för det.

Men vad andra vågar skryta med – jag talar i oförnuft – det vågar även jag. 22 Är de hebreer? Det är även jag. Är de israeliter? Jag med. Är de av Abrahams ätt? Jag med. 23 Är de Kristi tjänare? Det är jag ännu mer, för att nu tala vettlöst. Jag har arbetat mer, varit fängslad mer, blivit misshandlad otaliga gånger och ofta varit nära döden. 24 Jag har fem gånger pryglats av judarna med trettionio slag. 25 Tre gånger har jag blivit slagen med käpp, en gång har jag stenats, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. 26 Jag har jämt varit på resor, utstått faror på floder, faror från förbrytare, från landsmän, från hedningar, faror i städer, i öknar, i hav, faror från falska bröder. 27 Det har varit möda och slit, varit många sömnlösa nätter, det har varit hunger och törst, ständiga fastor, jag har frusit och varit utan kläder. 28 Ovanpå detta något som varje dag pressar mig, ängslan för alla församlingarna. 29 Vem är svag utan att jag är svag? Vem bringas på fall utan att jag blir berörd och upprörd?

30 Om jag måste vara stolt så är det av min svaghet jag vill vara stolt. 31 Herren Jesu Gud och Fader, som är lovprisad i evighet, vet att jag inte ljuger. 32 I Damaskus lät kung Aretas guvernör bevaka staden för att gripa mig, 33 men från ett fönster firades jag ner i en korg utefter muren och undkom honom.

Föregående     Nästa

11:2jag har trolovat er med en man – Kristus, NT ger ofta bilden av Kristus som brudgummen (Matt 9:15, Joh 3:29, Ef 5:22-32, Upp 19:7-9, 21:2). I GT var det Israels folk som var Herrens brud (Jes 54:5, 62:5), i NT är det den kristna församlingen. en ren jungfru, eftersom hon står förklarad rättfärdig inför Gud (jfr Ef 1:4, Upp 19:8).

11:3. Eva lyssnade mer på Satans ord än på Guds ord (1 Mos 3). Dessutom inledde Eva en dialog med Satan. Paulus varnar nu korinthierna för att gå samma väg genom att lyssna på och inleda dialog med Satans språkrör de falska apostlarna (v. 13-15).

11:4en annan Jesus, då handlade det sannolikt om personer med judiska influenser (jfr v. 22) som försökte påverka församlingen i Korinth. I dag kan det vara främmande sekter eller religioner som talar väl om Jesus och om tron på honom, men där det i verkligheten handlar om en fiktiv och annan Jesus än den som NT presenterar för oss. Då som nu är det i bakgrunden samma vilseledande ”orm” (v. 3) som verkar. då är ni vänligt toleranta, som Eva var när Satan lyckades få henne att tvivla på Guds ord (1 Mos 3).

11:5ʼsuperapostlarʼ, avser de falska apostlar som härjade i församlingens mitt. Möjligen var ʼsuperapostlarʼ dessutom ett ord som dessa irrlärare använde om sig själva. Eller också är det ironiskt använt av Paulus.

11:6jag är olärd inom retoriken, med andra ord var superapostlarna vältaliga och medryckande (jfr Kol 2:4 med kommentar).

11:7-10. Att Paulus inte tog emot ersättning från korinthierna när han verkade hos dem (Apg 18:3, 1 Kor 9:15-18) var något som de falska apostlarna på olika sätt förvände och utnyttjade för att svärta ner Paulus (jfr 12:16 med kommentar). bröderna (v. 9), sannolikt Silas och Timotheos (Apg 18:5). Makedonien, en romersk provins som låg i nutida norra Grekland. Achaias bygder (v. 10), trakterna kring Korinth i södra Grekland.

11:13-15. Paulus drar till slut upp ridån och avslöjar superapostlarnas rätta identitet. De hade tilldelat sig själva auktoritet och inflytande genom att utge sig för att vara Kristi apostlar, men de var i verkligheten Satans tjänare. Jfr Matt 7:15.

11:16-19. Paulus vill inte skriva så som han nu kommer att göra (11:22-12:13), men han ser sig tvingad till det på grund av sina motståndare.

11:18. ”människors.” Alternativ översättning: köttsligt.

11:20. De falska apostlarna verkade i församlingen som maktfullkomliga härskare och drog sig inte för milt våld. En församlingsledares rätta karaktär och egenskaper ges i 1 Tim 3:1-7, Tit 1:5-9.

11:22. Versen gör klart att dessa ʼsuperapostlarʼ var av judisk härkomst.

11:23Är de Kristi tjänare? Åtminstone utgav sig de falska apostlarna för att vara Kristi tjänare. I själva verket har Paulus redan gjort klart att de var Satans tjänare (v. 13-15). för att nu tala vettlöst, eftersom det som han sagt och kommer att säga i vanliga fall kan uppfattas som världsligt skryt.

11:23-29. Texten utgör en uppfyllelse av Jesu ord i Apg 9:16. trettionio slag (v. 24), detta för att ha en säkerhetsmarginal så att inte budet i 5 Mos 25:3 överträddes.

11:30. Paulus proklamerar stolt en slags svaghetsteologi som återkommer i flera av hans brev i NT (se t.ex. Rom 8:26, 35-36, 1 Kor 2:3, 4:10). Det är en svaghet som paradoxalt nog leder till Kristi kraft och styrka (2 Kor 12:5, 9-10).

11:32kung Areta, regerade som kung över nabatéerna år 9-40 e.Kr. Deras huvudstad var Petra.

11:33. Se Apg 9:22-25.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt