ANDRA KORINTHIERBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 10

Paulus försvarar sin apostlatjänst

1 Jag, Paulus, vädjar till er vid Kristi mildhet och godhet, jag som är ʼödmjukʼ när jag träffar er, men ʼmodigʼ när jag är borta. 2 Jag ber att jag inte ska behöva visa mig modig hos er genom att orädd gå emot några som påstår att vi lever på världsligt sätt. 3 För även om vi lever här i världen krigar vi inte på världsligt sätt. 4 Vi krigar nämligen inte med världsliga vapen, utan med vapen som har Guds kraft att bryta ner fästen. Vi bryter ner inbillningar 5 och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, och fångar varje tanke till att lyda Kristus. 6 Och vi står redo att straffa all olydnad så snart ni har blivit helt lydiga.

7 Se hur det förhåller sig. Är någon säker på att tillhöra Kristus då ska han ha klart för sig följande: liksom han tillhör Kristus, så gör också vi det. 8 För även om min stolthet skulle svälla av den makt som Herren gav oss för att bygga upp er och inte för att bryta ner, så kommer jag inte att bli besviken. 9 Jag vill inte att det ska framstå som att jag vill skrämma er med mina brev. 10 För han säger: ”Hans brev är stränga och kraftfulla, men närvarande i egen person är han svag och ingen bryr sig om vad han säger.” 11 Den människan ska veta att det vi säger i breven då vi är frånvarande, sådana är vi också i handling när vi är hos er.

12 Vi skulle aldrig våga likställa eller jämföra oss med sådana som rekommenderar sig själva. När de är varandras måttstock och jämför sig med varandra begriper de ingenting. 13 Men vi går inte till överdrift i vår stolthet utan håller oss inom det område som Gud har mätt ut åt oss – att vi skulle nå fram även till er. 14 För om vi inte hade nått fram till er hade vi uppförstorat vår insats. Men vi har kommit även till er med evangeliet om Kristus. 15 Vi går inte till överdrift i vår stolthet av andras slit. Men vi hoppas att när er tro växer ska vårt arbetsfält hos er utvidgas kraftigt. 16 Då kan vi förkunna evangeliet i trakter bortom er och behöver inte vara stolta över det som är uträttat på någon annans område. 17 Men den som är stolt ska vara stolt i Herren. 18 För det är inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar.

Föregående     Nästa

10:1ʼödmjukʼ ʼmodigʼ, sannolikt nedvärderande uttryck som Paulus motståndare använde mot honom. I de fyra sista kapitlen (10-13) vänder sig Paulus främst till de i församlingen som mer eller mindre låtit sig påverkas av de falska apostlarnas kritik mot Paulus person och undervisning.

10:3-4. Den krigföring som Paulus talar om är av andlig art, jfr Ef 6:10-18, 1 Petr 5:8-9.

10:2-3. ”på världsligt sätt … världen … på världsligt sätt.” Alternativ översättning: efter köttet … köttet … efter köttet.

10:4. ”världsliga.” Alternativ översättning: köttsliga.

10:6. Så snart församlingen i Korinth underordnat sig Paulus och hans budskap tänker han ta itu med sina motståndare, de falska apostlarna.

10:7. ”Se hur det förhåller sig.” Alternativ översättning: Ser ni bara till det yttre?

10:9mina brev, bl.a. första Korinthierbrevet (se även kommentar till 2:3).

10:10han säger, avser sannolikt ledaren för de falska personer som infiltrerat församlingen i Korinth.

10:12de är varandras måttstock och jämför sig med varandra, det rådde högmod och själviskhet bland Paulus motståndare i församlingen.

10:16i trakter bortom er, Paulus tänker bl.a. på Rom och Spanien (Apg 19:21, Rom 1:15, 15:22-29).

10:17. Jer 9:24.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt