ANDRA KORINTHIERBREVET

introduktion

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

kapitel 1

Hälsning

1 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och från brodern Timotheos. Till Guds församling i Korinth och till alla de heliga i hela Achaia. 2 Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Paulus tacksägelse efter nöd

3 Lov och pris till vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. 4 Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. 5 För såsom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. 6 Om vi lider nöd, så är det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, så är det för att ni ska få den tröst som verkar uthållighet när ni bär samma lidanden som vi. 7 Och vårt hopp för er är orubbligt. Vi vet att liksom ni delar våra lidanden, så delar ni även vår tröst.

8 Bröder, vi vill att ni ska känna till den nöd som drabbade oss i Asien. Vi blev så outhärdligt pressade att vi misströstade om livet. 9 Vi upplevde att vi inom oss hade fått dödsdomen så att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som reser upp de döda. 10 Han räddade oss från en sådan dödsfara och han ska rädda oss igen. Vårt hopp står till honom, att han ska fortsätta rädda oss. 11 Även ni ska hjälpa oss med er förbön. Då ska många frambära tacksägelse för vår skull, för den nåd vi fick del av genom mångas förböner.

Paulus ändrade resplaner

12 Detta är vår stolthet, något vårt samvete vittnar om: att vi här i världen och särskilt mot er har uppträtt uppriktigt och med rena motiv inför Gud, och inte med världslig visdom utan med Guds nåd. 13 För vi skriver inget annat till er än vad ni kan läsa er till och förstå. Och jag hoppas att ni helt ska förstå 14 det ni redan delvis förstått: att vi kommer att vara stolta över varandra, på vår Herre Jesu dag.

15 Då jag var säker på detta ville jag komma till er först, så att ni skulle få nåden av ett andra besök. 16 Och från er ville jag resa vidare till Makedonien och därifrån återkomma till er för att få hjälp av er med min resa till Judeen. 17 Handlade jag lättsinnigt när jag tog detta beslut? Eller fattar jag beslut på svagt mänskligt sätt, så att jag samtidigt säger både ja och nej? 18 Så sant Gud är trofast, vårt budskap till er är inte både ja och nej. 19 För Guds Son, Jesus Kristus, som vi förkunnade bland er – jag och Silvanus och Timotheos – han kom inte som ja och nej, i honom finns endast ett ja. 20 Alla Guds löften har nämligen fått sitt ja i honom. Därför får de också genom honom sitt Amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. 21 Gud är den som stadfäster oss med er i Kristus och som har smort oss. 22 Han har även satt sitt sigill på oss och skänkt oss Anden i våra hjärtan som en handpenning.

23 Jag tar Gud till vittne över min själ att det var för att skona er som jag avstod från att komma till Korinth. 24 Vi härskar inte över er tro, utan vi arbetar med er till er glädje, eftersom ni står fasta i tron.

Föregående     Nästa

Författare: Aposteln Paulus. Brevets datering: Omkring år 55 e.Kr. (något år efter Första Korinthierbrevet), från Makedonien. Introduktion.

1:1Paulus apostel, se kommentar till Rom 1:1. Timotheos, se kommentar till Rom 16:21. Korinth, huvudstad i provinsen Achaia. Staden låg i södra delen av nutida Grekland. I Korinth hade Paulus verkat i arton månader (Apg 18:11). Guds församling, se kommentar till 1 Kor 1:2.

1:2. En hälsningsfras från Paulus som återkommer i flera av hans brev och som jämställer Kristus med Gud. Nådfred, se kommentar till Rom 1:7.

1:5Kristi lidanden flödar över oss, se kommentar till Apg 14:22.

1:8den nöd som drabbade oss, okänt vilken händelse som avses. Asien, romersk provins i västra delen av nutida Turkiet, huvudstad var Efesos.

1:11. den nåd vi fick del av, syftar sannolikt på den räddning som omnämns i v. 9-10.

1:12. ”världslig.” Alternativ översättning: köttslig.

1:14vår Herre Jesu dag, den dag då Jesus kommer åter (jfr 1 Kor 1:8, 5:5, Fil 1:6, 10, 2:16).

1:16Makedonien, en romersk provins som låg i nutida norra Grekland. min resa till Judeen, för att där överlämna en gåva (se kap 8-9).

1:17. ”på svagt mänskligt sätt.” Alternativ översättning: efter köttet.

1:19Silvanus, se kommentar till Apg 15:22 (”Silas”). i honom finns endast ett ja, innebär att Jesus är sann och tillförlitlig eftersom han är uppfyllelsen av alla Guds löften (v. 20).

1:20Alla Guds löften, avser alla löften i GT om en kommande utvald Messias (Kristus). Det är en lång löfteskedja som börjar redan i 1 Mos 3:15. Amen, ett hebreiskt ord som närmast betyder ”sant,” ”trovärdigt.” Jfr Jes 65:16.

1:22sigill, vilket skänktes oss vid tron och dopet, och innebär bl.a. att vi ägs av Gud och skyddas av honom. handpenning, en handelsterm som avser en första mindre delbetalning. Anden är med andra ord en försmak av något kommande stort.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt