GALATERBREVET

introduktion

2   3   4   5   6

kapitel 1

Hälsning

1 Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som reste honom upp från de döda. 2 Jag och alla bröderna som är hos mig hälsar församlingarna i Galatien. 3 Nåd till er och fred från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. 4 Han offrade sig för våra synder för att befria oss från den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. 5 Äran tillhör honom i evigheters evighet. Amen.

Det finns inget annat evangelium

6 Jag är förvånad över att ni så snabbt överger honom som kallade er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Men det finns några som skapar förvirring ibland er och vill förvränga evangeliet om Kristus. 8 Men om så vi själva eller en ängel från himlen skulle förkunna för er ett annat evangelium än det vi har förkunnat för er – han ska vara under förbannelse. 9 Jag upprepar det vi sagt tidigare: Om någon förkunnar ett annat evangelium än det ni tog emot – han ska vara under förbannelse.

10 Försöker jag nu få erkännande från människor eller Gud? Eller söker jag människors uppskattning? Om jag fortfarande söker människors uppskattning skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Hur Paulus blev apostel

11 Bröder, jag vill nämligen göra klart för er att det evangelium som jag förkunnade har inte mänskligt ursprung. 12 Jag har inte fått det från någon människa, ingen har lärt mig det. Men det kom genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.

13 För ni har hört om mitt tidigare liv i judendomen, hur intensivt jag förföljde Guds församling och försökte utrota den, 14 hur jag gick längre i judendomen än många jämnåriga bland mitt folk, hur extremt hängiven jag var för mina fäders traditioner.

15 Men det behagade Gud som avskilde mig i moderlivet och kallade mig genom sin nåd, 16 att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland folkslagen. Och omedelbart, utan att rådfråga någon av kött och blod, 17 och utan att fara upp till Jerusalem till dem som var apostlar före mig, så begav jag mig till Arabien. Och sedan återvände jag till Damaskus.

18 Tre år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, och jag stannade hos honom i femton dagar. 19 Men jag såg ingen annan av apostlarna förutom Jakob, Herrens bror. 20 Lyssna, jag skriver detta till er inför Gud, jag ljuger inte. 21 Sedan kom jag till trakterna av Syrien och Kilikien. 22 Men jag var personligen okänd för församlingarna i Judeen som är i Kristus. 23 De hade endast hört sägas: ˮHan som en gång förföljde oss förkunnar nu den tro han förut ville utrota.ˮ 24 Och de prisade Gud för mig.

Föregående     Nästa

Författare: Aposteln Paulus. Brevets datering: Slutet på 40-talet e.Kr. eller början på 50-talet e.Kr. Introduktion.

1:1Paulus, apostel, se kommentar till Rom 1:1.

1:2Galatien, området avser möjligen södra delen av nutida Turkiet där Paulus hade verkat (Apg 13:13-14:28).

1:3Nådfred, se kommentar till Rom 1:7.

1:4den nuvarande onda tidsåldern, avser tiden mellan syndafallet (1 Mos 3) och Kristi återkomst, dvs i stort sett hela mänsklighetens historia (jfr Luk 4:6, Ef 5:16, 1 Joh 5:19).

1:7det finns några, sannolikt judekristna som infiltrerat församlingarna i Galatien. De hävdade att man förutom tron på Kristus även måste hålla vissa judiska lagar, som t.ex. omskärelsen och firandet av särskilda högtider, för att bli frälst (4:10, 6:12-13, Apg 15:5).

1:8. en ängel, kan tillämpas på dåtida mindre sekter inom judendomen (jfr Kol 2:18 med kommentar), och nutida religioner och sekter som åberopar änglar som uppenbarat sig med budskap, som förvränger evangeliet. under förbannelse, dvs under Guds vrede.

1:9det vi sagt tidigare, avser sannolikt ett tidigare besök i Galatien, möjligen hans första.

1:12genom en uppenbarelse, se Apg 9:1-19, 22:6-21, 26:12-23, 1 Kor 15:8, Ef 3:2-7.

1:13-14. Se Apg 8:1-3, 9:1-2, 26:9-11, 1 Kor 15:9, 1 Tim 1:13.

1:15avskilde mig i moderlivet, redan före födseln innan Paulus hade gjort vare sig gott eller ont blev han utvald av Gud för sin tjänst som apostel (jfr Jes 49:1, Jer 1:5, Ps 139:16).

1:16uppenbara sin Son i mig, jfr Apg 9:3-9, 15.

1:17Arabien, nabateernas rike, ett större ödsligt område omkring Damaskus i Syrien.

1:18till Jerusalem, möjligen det som skildras i Apg 9:26-30. Kefas, aposteln Petrus.

1:19Jakob, Herrens bror, se kommentar till Jak 1:1.

1:21Kilikien, ett område vid norra Medelhavets östligaste del, i nutida Turkiet.

1:22Judeen, avser här möjligen den romerska provinsen Judeen som omfattade även Idumeen och Samarien.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt