GALATERBREVET

1   2   3   4   5

kapitel 6

Bär varandras bördor

1 Bröder, om någon överrumplat faller i en överträdelse ska ni andliga män hjälpa en sådan till rätta med mildhetens ande. Och var försiktig så att du inte själv blir frestad. 2 Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. 3 För den som anser sig vara något fast han ingenting är bedrar sig själv. 4 Var och en ska utvärdera sin egen gärning. Då kan han behålla sin stolthet för sig själv utan att jämföra sig med andra. 5 För var och en ska bära sin egen packning. 6 Men den som undervisas i ordet ska dela allt gott med sin lärare. 7 Bedra inte er själva, Gud låter sig inte föraktas. Det som en människa sår ska hon också skörda. 8 Den som sår i sin fallna natur ska av den skörda fördärv, men den som sår i Anden ska av Anden skörda evigt liv. 9 Låt oss inte tröttna på att göra gott. Tids nog får vi skörda, bara vi inte ger upp. 10 Vi ska alltså göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot trons familj.

Inte omskärelse utan ny skapelse

11 Se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand. 12 Alla de som söker anseende utifrån yttre ting försöker tvinga er till omskärelse bara för att undvika förföljelse på grund av Kristi kors. 13 De omskurna själva kan nämligen inte hålla lagen, men de vill ha er omskurna så att de kan stoltsera över det som skett med er kropp. 14 Men jag tänker aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. 15 Det betyder inget vare sig man är omskuren eller inte. Det som räknas är en ny skapelse. 16 Fred och barmhärtighet över dem som följer denna regel och över Guds Israel.

Avslutande ord

17 I fortsättningen får ingen besvära mig, för jag bär Jesu märken på min kropp.

18 Bröder, nåden från vår Herre Jesus Kristus är med er ande. Amen.

Föregående     Nästa

6:1överrumplat, hastigt, överraskat och oplanerat.

6:1. ”överrumplat faller.” Alternativ översättning: ertappas.

6:2Kristi lag, avser främst lagen om kärleken (Joh 13:34, 15:12, Rom 13:8-10).

6:5bära sin egen packning, betyder att var och en har ett personligt ansvar för det liv man lever och att allt det man gjort en dag ska bedömas av Gud, jfr Rom 14:12, 2 Kor 5:10, 1 Kor 3:10-15.

6:6dela allt gott, den som förkunnar Kristi evangelium har rätt till understöd, jfr Luk 10:7, 1 Kor 9:11, 14, 1 Tim 5:17-18.

6:8Den som sår i sin fallna natur, 5:19-21. den som sår i Anden, 5:22-23. Jfr Rom 8:13.

6:8. ”sin fallna natur.” Alternativ översättning: sitt kött.

6:11. Paulus egna nedskrivna slutord var ett slags sigill för brevets äkthet. Paulus hade normalt en sekreterare som han dikterade sina ord för (Rom 16:22, 1 Kor 16:21, Kol 4:18, 2 Thess 3:17).

6:12. Irrlärarna (1:7) var sannolikt rädda för att bli utsatta för trakasserier och förföljelse av radikala och aggressiva judar om de inte förkunnade omskärelsens nödvändighet. på grund av Kristi kors, se 5:11 med kommentar.

6:12. ”utifrån yttre ting.” Alternativ översättning: i köttet.

6:13De omskurna själva kan nämligen inte hålla lagen, ingen människa på jorden, vare sig jude eller icke-jude, kan hålla lagen (Rom 2:17-3:19).

6:14. Jfr 2:19-20, 1 Kor 1:18-2:5.

6:15en ny skapelse, jfr 2 Kor 5:17.

6:16Guds Israel, så kan alla de kallas – judar såväl som hedningar – som genom tron på Kristus är ”Abrahams söner” (3:7-9, 26-29). Jfr Rom 2:28-29.

6:17jag bär Jesu märken på min kropp, liksom Jesus blev utsatt för misshandel och tortyr så blev även Paulus det, 2 Kor 6:4-10, 11:23-27. Apostelns sårmärkta kropp vittnade mot de falska lärarna som gjorde allt för att undvika lidande (v. 12).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt