ANDRA TIMOTHEOSBREVET

Introduktion

2   3   4

kapitel 1

Hälsning

1 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, i enlighet med löftet om liv i Kristus Jesus. 2 Till Timotheos, mitt kära barn. Nåd, barmhärtighet och fred från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre.

Timotheos tro och nådegåva

3 Jag tackar min Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete, när jag ständigt tänker på dig i mina böner, natt och dag. 4 När jag minns dina tårar längtar jag efter att få se dig igen så att jag kan fyllas av glädje. 5 Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns i dig och som fanns redan i din mormor Lois och din mor Eunike. Jag är övertygad om att den finns även i dig. 6 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. 7 För Gud har inte skänkt oss en feghetens Ande, utan kraftens och kärlekens och omdömets. 8 Skäms därför inte för vittnesbördet om vår Herre, eller för mig som är hans fånge. Lid istället även du för evangeliet med den kraft som Gud ger.

Paulus undervisning som förebild

9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd. Den skänktes oss i Kristus Jesus från evighet, 10 men har nu manifesterats genom uppenbarelsen av vår Frälsare Kristus Jesus. Han har utplånat döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangeliet. 11 Till detta är jag insatt som förkunnare och apostel och lärare. 12 Det är också därför jag lider allt detta. Men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han är mäktig att till den dagen bevara det som har anförtrotts mig. 13 Som förebild för sund undervisning ska du ha det som du fått höra av mig, i tro och kärlek som är i Kristus Jesus. 14 Bevara genom den helige Ande som bor i oss den skatt som har anförtrotts dig.

15 Som du vet har alla i Asien övergett mig, bland dem Fygelos och Hermogenes. 16 Herren ska visa barmhärtighet mot Onesiforos husfolk. För han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor, 17 utan när han var i Rom sökte han ivrigt efter mig och fann mig. 18 Herren ska låta honom finna barmhärtighet från Herren på den dagen. Och du vet hur mycket han bistod mig i Efesos.

Föregående     Nästa

Författare: Aposteln Paulus. Brevet skrevs från Rom där han åter var fånge, 1:16-17, 2:9 (här avses en senare fångenskap än den som är omnämnd i Apg 28:16, 30-31). Brevets datering: Mitten av 60-talet e.Kr. något eller några år efter Första Timotheosbrevet. Introduktion.

1:1Paulusapostel, se kommentar till Rom 1:1.

1:2Timotheos, se kommentar till Rom 16:21. mitt kära barn, Paulus betraktar sig som en andlig far åt Timotheos. Nådfred, se kommentar till Rom 1:7.

1:5mormor Lois och din mor Eunike, grekiska namn (jfr Apg 16:1).

1:6Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig, okänt vilken gåva som avses. min handpåläggning, jfr 1 Tim 4:14.

1:7. ”omdömets.” Alternativ översättning: självbehärskningens.

1:8hans fånge, Paulus var ytligt sett Roms fånge, men ytterst var det Gud som höll honom fängslad (jfr Apg 9:16). Lid istället även du för evangeliet, lidande kan ses som ett slags normaltillstånd för den som aktivt sprider evangeliet i mörkrets värld.

1:9Den, nåden. från evighet, jfr Ef 1:4 med kommentar.

1:10genom uppenbarelsen, inkarnationen (jfr Joh 1:14).

1:12Det är också därför jag lider allt detta. Paulus syftar bl.a. på sin fångenskap i Rom. den dagen, Kristi ankomst eller den dag Paulus insomnar och får möta Kristus. det som har anförtrotts mig, avser främst Paulus apostoliska uppdrag (Apg 22:14-15) och de doktriner som förmedlats till honom av Herren (Gal 1:11-12, 1 Thess 2:13).

1:14den skatt som har anförtrotts dig, evangeliet (jfr 1 Tim 6:20).

1:15Asien, romersk provins i västra delen av nutida Turkiet, huvudstad var Efesos. övergett mig, oklart varför trossyskon hade avvikit från Paulus, möjligen hade det samband med Paulus fångenskap. Fygelos och Hermogenes, omnämns endast här i NT.

1:16Onesiforos, omnämns även i 4:19. Sett utifrån versens formuleringar är det sannolikt att Onesiforos hade insomnat när Paulus skrev brevet.

1:18den dagen, Kristi ankomst. Efesos, var en stor och betydande handelsstad, och huvudstad i den romerska provinsen Asien vid nutida Turkiets västkust.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt